ПОРЯДОК проведення ремонту та утримання об\’єктів благоустрою населених пунктів

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Держжитлокомунгоспу 
                                      України 
                                      23.09.2003  N 154 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      12 лютого 2004 р. 
                                      за N 189/8788 
 
ПОРЯДОК проведення ремонту та утримання об\’єктів благоустрою населених пунктів 
{   Назва   Порядку   в  редакції  Наказу  Міністерства  з  питань 
житлово-комунального   господарства   N   94   (  z1098-07  )  від 
24.07.2007 } 
     Цей  Порядок  є  нормативно-правовим  актом,  який встановлює 
правила проведення та обсяги робіт з ремонту та утримання об\’єктів 
благоустрою населених пунктів України.
     Вимоги цього  Порядку  обов\’язкові   для   всіх   організацій 
незалежно  від  їх  відомчої  належності  та  форм власності,  які 
займаються ремонтом та утриманням об\’єктів  благоустрою  населених 
пунктів.
{    Преамбула   в   редакції   Наказу   Міністерства   з   питань 
житлово-комунального   господарства   N   94   (  z1098-07  )  від 
24.07.2007 } 
                       1. Загальні положення 
     1.1. Роботи з ремонту та утримання об\’єктів благоустрою мають 
бути  спрямовані  на  забезпечення  та збереження їх технічного та 
естетичного   стану,   підвищення   експлуатаційних   якостей   та 
продовження їх строків служби. 
     1.2. До об\’єктів благоустрою населених пунктів належать:
     1.2.1. Території загального користування:
     а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та 
відпочинку,  парки-пам\’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, 
дитячі,  історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні 
зони, сади, сквери та майданчики;
     б) пам\’ятки культурної та історичної спадщини;
     в) майдани, площі, бульвари, проспекти;
     г) вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та 
велосипедні   доріжки,   майданчики  для  паркування  транспортних 
засобів;
{  Підпункт  \”г\”  підпункту 1.2.1 пункту 1.2 розділу 1 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва   та    житлово-комунального    господарства    N  589 
( z0179-13 ) від 28.11.2012 }
     ґ) пляжі;
     д) місця поховань;
{  Підпункт  \”д\”  підпункту  1.2.1 пункту 1.2 розділу 1 в редакції 
Наказу   Міністерства   регіонального   розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   N   589  (  z0179-13  )  від 
28.11.2012 }
     е) інші території загального користування.
     1.2.2. Прибудинкові території.
     1.2.3. Території  будівель  та  споруд  інженерного   захисту 
територій.
     1.2.4. До об\’єктів благоустрою  можуть  належати  також  інші 
території в межах населеного пункту.
     1.2.5. До елементів благоустрою належать:
     а) покриття площ,  вулиць,  доріг, проїздів, алей, бульварів, 
тротуарів,  пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих  норм  і 
стандартів;
     б) зелені  насадження   (у   тому   числі   снігозахисні   та 
протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, 
бульварах,  в  садах,  інших   об\’єктах   благоустрою   загального 
користування,    санітарно-захисних    зонах,   на   прибудинкових 
територіях;
     в) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
     г) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та  зовнішньої 
реклами;
     ґ) технічні засоби регулювання дорожнього руху;
     д) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;
     е) малі архітектурні форми (павільйони і навіси  на  зупинках 
громадського   транспорту,   фонтани,   питні   фонтани,  перголи, 
альтанки,  грибки,  гардероби, декоративні скульптури, пам\’ятники, 
кабіни для роздягання, бювети, лави, урни, паркани, огорожі, вази, 
контейнери для квітів, декоративні басейни);
     є) побутове   та  комунальне  обладнання  території  житлової 
забудови  (сміттєзбірники,   майданчики   для   сушіння   білизни, 
відпочинку населення);
     ж) споруди водопостачання на  об\’єктах  благоустрою  (насосні 
станції біля водойм для поливу,  пожежні водойми,  водойми, в тому 
числі штучні,  гідранти,  шахтні  та  механічні  колодязі,  пункти 
заправок водою поливально-мийних машин).
{   Пункт   1.2   в   редакції   Наказу   Міністерства   з  питань 
житлово-комунального   господарства   N   94   (  z1098-07  )  від 
24.07.2007 } 
     1.3.  Роботи  з  ремонту  та  утримання  об\’єктів благоустрою 
населених пунктів поділяють на такі види:
     – капітальний ремонт;
     – поточний ремонт (ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних 
споруд поділяється на середній та дрібний);
     – утримання.
{   Пункт   1.3   в   редакції   Наказу   Міністерства   з  питань 
житлово-комунального   господарства   N   94   (  z1098-07  )  від 
24.07.2007 } 
     1.4.  До  капітального ремонту об\’єктів благоустрою населених 
пунктів   належать   роботи,   що  спрямовані  на  відновлення  їх 
експлуатаційних  характеристик,  збільшення  міцності  та  несучої 
здатності  конструктивних  елементів, а також збільшення габаритів 
об\’єктів і окремих їх частин у межах норм.
     Номенклатура    робіт   з   капітального   ремонту   об\’єктів 
благоустрою населених пунктів наведена в додатку 1.
     Міжремонтні строки служби для капітального  ремонту  дорожніх 
одягів наведено в додатку 2.
{  Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з 
питань  житлово-комунального  господарства  N  94 ( z1098-07 ) від 
24.07.2007 } 
     1.5.  До  поточного  ремонту  об\’єктів  благоустрою населених 
пунктів (крім вулично-дорожньої мережі та штучних споруд) належать 
роботи,   спрямовані   на   запобігання   дрібним   деформаціям  і 
пошкодженням об\’єктів благоустрою населених пунктів, на негайну їх 
ліквідацію.  {  Пункт  1.5  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  з  питань  житлово-комунального  господарства  N  94 
( z1098-07 ) від 24.07.2007 } 
     1.6.   Номенклатура   робіт   з  поточного  ремонту  об\’єктів 
благоустрою населених пунктів та штучних споруд наведена в додатку 
3. { Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
з  питань  житлово-комунального господарства N 94 ( z1098-07 ) від 
24.07.2007 } 
     1.7. До поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних 
споруд належать такі роботи:
     а) середній ремонт:
     роботи, пов\’язані   з  періодичним  відновленням  шару  зносу 
дорожнього покриття,  забезпеченням достатньої його жорсткості  та 
рівності,    поліпшенням    експлуатаційних    якостей   елементів 
вулично-дорожньої мережі та  штучних  споруд,  а  також  роботи  з 
відновлення   елементів   та   конструкцій   штучних  споруд,  які 
безпосередньо зазнають льодових та хвилевих впливів.
     При необхідності  середній  ремонт може полягати в ліквідації 
всіх дрібних пошкоджень проїзної частини вулично-дорожньої  мережі 
та штучних споруд.
     Міжремонтні строки служби для поточного (середнього)  ремонту 
дорожніх одягів наведено в додатку 4;
     б) дрібний ремонт:
     роботи, спрямовані   на  запобігання  дрібним  деформаціям  і 
пошкодженням вулично-дорожньої  мережі  та  штучних  споруд  і  на 
негайну їх ліквідацію. 
     1.8.   Роботи  з  утримання  об\’єктів  благоустрою  населених 
пунктів  полягають   у   регулярному   проведенні   заходів   щодо 
запобігання  передчасному зносу об\’єктів,  забезпечення нормальних 
умов їх функціонування.
     Номенклатуру робіт  з утримання об\’єктів міського благоустрою 
наведено в додатку 5.
{   Пункт   1.8   в   редакції   Наказу   Міністерства   з  питань 
житлово-комунального   господарства   N   94   (  z1098-07  )  від 
24.07.2007 } 
     1.9.    Міжремонтні   усереднені   строки   служби   об\’єктів 
благоустрою  населених  пунктів (крім дорожнього одягу) наведено в 
додатку  6.  {  Пункт  1.9  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства  з  питань  житлово-комунального  господарства  N  94 
( z1098-07 ) від 24.07.2007 } 
     1.10. Нормативи щорічних обсягів робіт з поточного (дрібного) 
ремонту  асфальтобетонних   покриттів   вулично-дорожньої   мережі 
наведено в додатку 7. 
     1.11.   Ремонт   і   утримання   доріг  у  населених  пунктах 
здійснюється  відповідно до вимог нормативно-технічних документів, 
Державних  стандартів  України з організації експлуатаційних робіт 
на   вулицях   та   дорогах,   проектно-кошторисної  документації, 
технологічних  карт на окремі види робіт. { Пункт 1.11 із змінами, 
внесеними    згідно    з    Наказом    Міністерства    з    питань 
житлово-комунального   господарства   N   94   (  z1098-07  )  від 
24.07.2007 } 
     {  Пункт  1.12  виключено  на  підставі Наказу Міністерства з 
питань  житлово-комунального  господарства  N  94 ( z1098-07 ) від 
24.07.2007 } 
       2. Організація робіт з ремонту об\’єктів благоустрою 
     2.1. Органи   державної    влади    та    органи    місцевого 
самоврядування   в  межах  повноважень  визначають  на  конкурсних 
засадах   відповідно   до   закону   балансоутримувачів   об\’єктів 
благоустрою  державної  та  комунальної  форм  власності.  Конкурс 
проводиться згідно з Положенням про  порядок  конкурсного  відбору 
підприємств  з  утримання  об\’єктів благоустрою населених пунктів, 
затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України 11.11.2005 N  160 
(  z1460-05  ) та  зареєстрованим  в  Мін\’юсті  України  6  грудня 
2005 року за N 1460/11740. 
     2.2. Балансоутримувач   забезпечує   належне   утримання   та 
своєчасний  ремонт об\’єкта благоустрою власними силами або може на 
конкурсних  засадах   залучати   до   цього   інші   підприємства, 
організації. 
     2.3. Власник,    за   поданням   балансоутримувача,   щорічно 
затверджує заходи з утримання та ремонту  об\’єкта  благоустрою  на 
наступний  рік  та  передбачає  кошти  на  виконання  цих заходів. 
Затверджується  також  перелік  об\’єктів  проведення  капітального 
ремонту.   Балансоутримувач   об\’єктів   благоустрою   несе  повну 
відповідальність  за  виконання  затверджених  заходів  у  повному 
обсязі. 
     2.4. На   території   об\’єкта   благоустрою   відповідно   до 
затвердженої містобудівної документації  можуть  бути  розташовані 
будівлі    та    споруди   торговельного,   соціально-культурного, 
спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд 
зобов\’язані   забезпечити   належне   утримання   поданої   їм   у 
встановленому порядку земельної ділянки,  а також можуть на умовах 
договору,  укладеного з балансоутримувачем,  забезпечувати належне 
утримання  іншої  закріпленої   за   ними   території   (прилеглої 
території)   та/або   брати  пайову  участь  в  утриманні  об\’єкта 
благоустрою. 
     2.5. Відповідно до п.  2.3 балансоутримувач затверджує обсяги 
робіт  і  необхідну  суму  коштів  на  утримання і поточний ремонт 
кожного об\’єкта.  Роботи з поточного ремонту і утримання  об\’єктів 
благоустрою   проводяться   згідно   з   технологічними   картами, 
затвердженими балансоутримувачем в установленому порядку. 
     2.6.  Роботи  з  капітального  ремонту  об\’єктів  благоустрою 
населених  пунктів,  які  відповідно  до законодавства є об\’єктами 
будівництва,  проводяться  відповідно до вимог Закону України \”Про 
регулювання містобудівної діяльності\” ( 3038-17 ).
{ Пункт 2.6 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального 
розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства N 589 
( z0179-13 ) від 28.11.2012 } 
     2.7. Строки виконання робіт з  капітального  ремонту  об\’єкта 
благоустрою визначаються в проектній документації.
{ Пункт 2.7 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального 
розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства N 589 
( z0179-13 ) від 28.11.2012 } 
     2.8. Усі  незначні  відхилення,   які   виникли   в   процесі 
проведення  ремонтно-будівельних  робіт  і  не  змінюють принципів 
прийнятого  рішення  та  не  впливають  на  міцність  конструкцій, 
погоджуються  з  балансоутримувачем  та/або з організацією,  яка є 
замовником робіт, а також з проектною організацією, яка розробляла 
проектно-кошторисну документацію. 
     2.9. Додаткові,  не враховані проектною документацією, роботи 
оформляються відповідно до чинного законодавства. 
     2.10. Замовник має право в будь-який  час  перевірити  хід  і 
якість робіт,  а також якість матеріалів,  що використовуються для 
ремонту. 
     2.11. У   випадках,   передбачених   будівельними    нормами, 
ремонтно-будівельна організація складає проект організації робіт. 
     2.12. Під   час  проведення  капітального  ремонту  необхідно 
всебічно  використовувати   матеріали,   устаткування,   деревину, 
металевий    брухт,   одержані   внаслідок   розбирання   об\’єктів 
благоустрою, що ремонтуються. 
     2.13. Під час капітального ремонту безпосередньо  на  об\’єкті 
замовник  і  підрядник  уточнюють перелік і кількість придатних до 
використання  матеріалів,  устаткування,  деревини  і   металевого 
брухту,  про  що  складають  акт,  у якому зазначають придатні для 
використання   під   час   капітального   ремонту   матеріали    і 
устаткування,  що передаються підряднику,  та такі, що не придатні 
для зазначеної мети, які залишаються у замовника. 
     2.14. Вартість  матеріалів,  конструкцій   та   деталей,   що 
повторно використовуються,  визначається актом,  який підписується 
підрядником  і  замовником  з  обов\’язковою   участю   матеріально 
відповідальних осіб.  На вартість таких матеріалів, конструкцій та 
деталей зменшується сума рахунку за виконані роботи, без зменшення 
виконаного обсягу робіт. 
     2.15. Якщо   деякі   матеріали   треба   транспортувати   для 
використання на інших об\’єктах,  то їх  зараховують  за  вартістю, 
зменшеною на суму витрат на транспортування. 
     2.16. Кошти від реалізації матеріальних цінностей,  одержаних 
унаслідок  розбирання  конструкцій,  як  тих,   що   лишаються   в 
розпорядженні   балансоутримувача,   так  і  тих,  що  передаються 
підряднику,  повертаються  на  фінансування  капітального  ремонту 
об\’єктів благоустрою. 
     2.17. В  обсяги  виконаних  робіт  з  капітального ремонту не 
повинна  включатися   вартість   устаткування   окремих   деталей, 
механізмів  та  елементів,  які  перебувають  у  справному стані і 
знімаються лише на час ремонту об\’єктів благоустрою. 
     2.18. Якщо устаткування і матеріали, одержані від розбирання, 
не можна використати на даному об\’єкті, підряднику дозволяється за 
згодою замовника використати їх на іншому об\’єкті. 
     2.19. Виконавець  робіт  (підрядник)   повинен   стежити   за 
раціональним  використанням одержаних від розбирання матеріалів та 
устаткування і вживати заходів до їх збереження. 
     2.20. На     кожному     об\’єкті     капітального     ремонту 
ремонтно-будівельна  організація  повинна  вести  журнал  робіт  з 
капітального ремонту, у якому фіксують такі дані:
     – дати найважливіших виробничих етапів;
     – дані про якість застосованих матеріалів;
     – методи проведення робіт;
     – метеорологічні умови;
     – допущені в процесі роботи відхилення від проекту;
     – зауваження  осіб,   які   контролюють   ремонтно-будівельні 
роботи;
     – дати проміжного приймання закінчених частин споруд. 
     2.21. Відповідальність за якість та своєчасне виконання робіт 
з  ремонту та утримання об\’єктів благоустрою несе виконавець робіт 
(підрядник) відповідно до законодавства. 
     2.22. Час проведення робіт з поточного ремонту  та  утримання 
вулично-дорожньої мережі, а також проїзної частини штучних споруд, 
слід призначати з урахуванням  інтенсивності  руху  транспорту  та 
пропускної спроможності вільної для руху проїзної частини. 
     2.23. У містах Києві та Севастополі, містах республіканського 
і  обласного  підпорядкування  забороняється  виконувати  роботи з 
ремонту  та  утримання  вулиць  і  доріг (за винятком аварійних) у 
години  значного транспортного потоку (з 8-ї до 9-ї години, з 13-ї 
до 14-ї години та з 18-ї до 19-ї години).
{   Пункт   2.23   розділу   2   в  редакції  Наказу  Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 589 ( z0179-13 ) від 28.11.2012 } 
     2.24. Механізоване      прибирання      проїзної      частини 
вулично-дорожньої  мережі  та  штучних споруд (миття,  підмітання, 
навантаження снігу з валів) необхідно призначати  в  години,  коли 
інтенсивність  руху  транспорту  в  одному напрямку на двосмуговій 
проїзній  частині  не  перевищує  300, а на чотирисмуговій – 900 і 
шестисмуговій – 1500 автомобілів за годину. 
     2.25. Частина  ручних  робіт  з  прибирання  проїзної частини 
автомобільних доріг груп А і Б,  а також штучних споруд не повинна 
перевищувати 25% від загального обсягу робіт з прибирання проїзної 
частини. 
     2.26. Роботи з  ремонту  та  утримання  об\’єктів  благоустрою 
повинні  включати  заходи  щодо  дотримання  діючих правил техніки 
безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та 
охорони навколишнього середовища. 
     2.27. При  виконанні  дорожніх  робіт  з ремонту та утримання 
слід забезпечувати безпеку руху транспорту і пішоходів  відповідно 
до вимог діючих на цей час нормативних документів. 
     2.28. Експлуатаційний  стан  автомобільних  доріг,  вулиць та 
залізничних переїздів після здійснення ремонту повинен відповідати 
ДСТУ 3587-97 \”Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці 
та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану\”. 
     {   Пункт   2.29  розділу  2  виключено  на  підставі  Наказу 
Міністерства     регіонального     розвитку,     будівництва    та 
житлово-комунального   господарства   N   589  (  z0179-13  )  від 
28.11.2012 } 
{   Розділ   2   в   редакції   Наказу   Міністерства   з   питань 
житлово-комунального   господарства   N   94   (  z1098-07  )  від 
24.07.2007 } 
        3. Виконання робіт з ремонту об\’єктів благоустрою 
     3.1. Балансоутримувач   забезпечує   належне   утримання   та 
своєчасний ремонт відповідного об\’єкта благоустрою власними силами 
або   може   на   конкурсних   засадах  залучати  для  цього  інші 
підприємства, установи, організації. 
     3.2. Перед виконанням поточного ремонту комісією, призначеною 
власником   об\’єкта   благоустрою,   до  складу  якої  включається 
представник балансоутримувача, складається дефектний акт.
     На підставі    дефектного   акта   розробляється   кошторисна 
документація для проведення поточного ремонту,  яка затверджується 
балансоутримувачем об\’єкта благоустрою або його власником. 
     3.3. Роботи   з   поточного   ремонту   об\’єкта   благоустрою 
виконуються на підставі договору підряду, укладеного відповідно до 
законодавства.
     Вартість капітального  та  поточного  ремонтів   визначається 
відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил. 
     3.4. Роботи   з   капітального  ремонту  об\’єкта  благоустрою 
виконуються відповідно до проектної  документації  на  капітальний 
ремонт  об\’єкта  благоустрою,  розробленої  відповідно  до Порядку 
розроблення  проектної  документації  на   будівництво   об\’єктів, 
затвердженого наказом  Мінрегіону  України від 16 травня 2011 року 
N 45 ( z0651-11 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
1 червня 2011 року за N 651/19389, та затвердженої в установленому 
порядку. 
     3.5. Роботи  з  капітального  ремонту   об\’єкта   благоустрою 
виконуються на підставі договору підряду, укладеного відповідно до 
Загальних  умов  укладення  та  виконання  договорів   підряду   в 
капітальному   будівництві,   затверджених   постановою   Кабінету 
Міністрів України від 1 серпня 2005 року N 668 ( 668-2005-п ). 
     3.6. При   виконанні   ремонтних   робіт   власними    силами 
підприємство, яке здійснює утримання і ремонт об\’єкта благоустрою, 
та/або  балансоутримувач  затверджує  графік  виконання  робіт   і 
доводить  його  до  відома власника об\’єкта благоустрою не пізніше 
ніж за один місяць до початку виконання робіт.
     Виконання робіт  за  графіком  розпочинається  лише  за умови 
відсутності заперечення власника об\’єкта благоустрою, яке надійшло 
до   підприємства,   що   здійснює   утримання  і  ремонт  об\’єкта 
благоустрою,  та/або балансоутримувача не пізніше  десяти  робочих 
днів   з  дня  отримання  власником  об\’єкта  благоустрою  графіка 
виконання робіт.
{   Розділ   3   в   редакції   Наказу   Міністерства   з   питань 
житлово-комунального   господарства   N   94   (  z1098-07  )  від 
24.07.2007,    Наказу    Міністерства    регіонального   розвитку, 
будівництва   та    житлово-комунального    господарства   N   589 
( z0179-13 ) від 28.11.2012 } 
 
     {   Розділ   4  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 589 ( z0179-13 ) від 28.11.2012 } 
               4. Порядок визначення вартості робіт 
        з утримання об\’єктів благоустрою населених пунктів 
     4.1. Вартість  утримання  об\’єктів благоустрою розраховується 
на підставі економічно обґрунтованих планових  витрат,  визначених 
на  підставі  державних  і  галузевих  нормативів  (норм),  витрат 
ресурсів,  техніко-економічних розрахунків та  кошторисів,  ставок 
податків  і  зборів  (обов\’язкових  платежів  та  цін  у плановому 
періоді,   установлених   на    підставі    прогнозних    індексів 
підприємства).  Рівень  рентабельності  визначають  місцеві органи 
самоврядування, але не вище середнього по галузі. 
     4.2. Ціни на матеріальні ресурси враховуються на  рівні  цін, 
установлених  при  проведенні  закупівель  на конкурсній основі за 
участю підприємств-виробників. 
     4.3. Проведення  технічної  інвентаризації  та  паспортизації 
об\’єктів  благоустрою,   інструментальний   контроль   за   станом 
покриттів проїзної частини вулично-дорожньої мережі, обстеження та 
випробування мостів  та  шляхопроводів,  діяльність,  пов\’язана  з 
поводженням з  тваринами  в  населених  пунктах,  здійснюються  за 
рахунок  бюджетних коштів на утримання об\’єктів благоустрою та/або 
інших джерел фінансування, передбачених законом.
{  Пункт  4.3  розділу  4  із  змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства     регіонального     розвитку,     будівництва    та 
житлово-комунального   господарства   N   589  (  z0179-13  )  від 
28.11.2012 } 
{    Розділ    в    редакції    Наказу   Міністерства   з   питань 
житлово-комунального    господарства    N   94   ( z1098-07 )  від 
24.07.2007 } 
                5. Авторський та технічний нагляд 
               за роботами на об\’єктах благоустрою 
     5.1. Авторський та технічний нагляд за  капітальним  ремонтом 
об\’єктів благоустрою,  які відповідно до законодавства є об\’єктами 
будівництва,  здійснюється  відповідно  до  Закону  України   \”Про 
архітектурну   діяльність\”   (  687-14  )  та  постанови  Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 2007 року N 903 ( 903-2007-п ) \”Про 
авторський   та  технічний  нагляд  під  час  будівництва  об\’єкта 
архітектури\”. 
     5.2. У разі  потреби  власник  об\’єкта  благоустрою  може  за 
власний  рахунок здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт 
з утримання та поточного ремонту об\’єкта благоустрою.
{ Розділ 5 в  редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва   та    житлово-комунального     господарства   N  589 
( z0179-13 ) від 28.11.2012 } 
                  6. Здавання та приймання робіт 
     6.1.  Здавання та приймання виконаних робіт з капітального та 
середнього ремонтів об\’єктів благоустрою проводиться відповідно до 
діючих державних будівельних норм. 
     6.2. Здавання  та  приймання  виконаних  робіт  з   поточного 
ремонту  та  утримання  об\’єктів благоустрою проводиться комісією, 
яку  утворює  балансоутримувач.  До  складу  комісії   включається 
представник власника об\’єкта благоустрою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code