Архітектор у Києві, девелоперські інвестиційні проекти нерухомості, ескізи будинків, реконструкція, погодження, фотозйомка

ПРАВИЛА охорони електричних мереж

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 1997 р. N 209 
ПРАВИЛА охорони електричних мереж 
 
     1. Правила  охорони  електричних  мереж  (далі   –   Правила) 
запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, 
створення належних умов їх експлуатації  та  запобігання  нещасним 
випадкам  від впливу електричного струму і використовуються у разі 
проектування,  будівництва та експлуатації  електричних  мереж,  а 
також  під  час  виконання  робіт або провадження іншої діяльності 
поблизу електричних мереж.
     Електричними мережами,   які   підлягають  охороні  згідно  з 
Правилами,  вважаються  трансформаторні  підстанції,   розподільні 
пункти і пристрої, струмопроводи, повітряні лінії електропередачі, 
підземні і підводні кабельні лінії електропередачі та споруди, які 
до них належать. 
     2. Для  створення  нормальних  умов  експлуатації електричних 
мереж,  забезпечення їх збереження  та  дотримання  вимог  техніки 
безпеки здійснюються такі заходи:
     відводяться земельні ділянки;
     встановлюються охоронні зони;
     визначаються мінімально допустимі відстані;
     прокладаються просіки у лісових,  садових,  паркових та інших 
багаторічних насадженнях. 
     3. Для  захисту  населення  від  впливу   електричного   поля 
встановлюються    санітарно-захисні    зони    повітряних    ліній 
електропередачі напругою 330 кВ і вище. 
     4. На період будівництва та  експлуатації  електричних  мереж 
земельні  ділянки  надаються забудовникам відповідно до Земельного 
кодексу України.
     У межах охоронних зон землі у їх власників та користувачів не 
вилучаються,  а використовуються з обмеженнями, передбаченими цими 
Правилами.
     Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано 
у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, 
де знаходяться  об\’єкти  електричних  мереж,  зобов\’язані  вживати 
належних заходів до збереження зазначених об\’єктів. 
     5. Охоронні зони електричних мереж встановлюються:
     уздовж повітряних ліній електропередачі – у вигляді земельної 
ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, 
що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови 
невідхиленого їх положення на відстань:
     (для повітряних ліній напругою)
      2 метрів          – до  1 кВ
     10 метрів          – до 20 кВ
     15 метрів          –    35 кВ
     20 метрів          –   110 кВ
     25 метрів          –   150, 220 кВ
     30 метрів          –   330, 400, 500, +(-)400 кВ
     40 метрів          –   750 кВ;
     уздовж переходів  повітряних  ліній   електропередачі   через 
водоймища  (ріки,  канали,  озера  та ін.) – у вигляді повітряного 
простору  над  поверхнею   водоймища,   обмеженого   вертикальними 
площинами,  що  віддалені  по  обидві  сторони  лінії  від крайніх 
проводів за умови  невідхиленого  їх  положення  для  судноплавних 
водоймищ на відстань 100 метрів, для несудноплавних – на відстань, 
передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній 
електропередачі, що проходять по суші;
     за периметром   трансформаторних   підстанцій,   розподільних 
пунктів  і  пристроїв  –  на  відстані  3  метрів  від огорожі або 
споруди;
     уздовж підземних  кабельних ліній електропередачі – у вигляді 
земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені 
по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра;
     уздовж підземних кабельних ліній  електропередачі  до  1  кВ, 
прокладених у містах під тротуарами,  у вигляді земельної ділянки, 
обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на  відстань 
0,6  метра  у  напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у 
напрямку проїжджої частини вулиці;
     уздовж підводних  кабельних ліній електропередачі – у вигляді 
водного  простору   від   поверхні   води   до   дна,   обмеженого 
вертикальними  площинами,  віддаленими по обидві сторони лінії від 
крайніх кабелів на відстань 100 метрів. 
     6. Мінімально допустимі відстані  від  електричних  мереж  до 
будинків,  споруд,  дерев та інших зелених насаджень,  а також від 
проводів повітряних ліній електропередачі до  земельної  і  водної 
поверхні встановлюються нормативними актами Міненерго, погодженими 
з заінтересованими органами. 
     7. Уздовж повітряних ліній електропередачі  і  за  периметром 
трансформаторних підстанцій,  розподільних пунктів і пристроїв, що 
знаходяться у лісових  та  інших  зелених  масивах,  прокладаються 
просіки:
     у насадженнях низькорослих порід дерев висотою до 4 метрів  – 
завширшки  не  менше за відстань між крайніми проводами повітряної 
лінії електропередачі плюс 6 метрів (по 3 метри з кожного боку від 
крайнього до гілок дерев проводу), за умови проходження повітряних 
ліній   електропередачі   над   територією   фруктових   садів   з 
насадженнями   висотою   до   4   метрів   прокладання  просік  не 
обов\’язкове;
     у насадженнях  висотою  понад 4 метри – завширшки не менше за 
відстань  між  крайніми  проводами  плюс  відстань,  що   дорівнює 
середній  висоті  існуючих  насаджень  основного лісового масиву з 
кожного   боку   від   крайнього    проводу    повітряної    лінії 
електропередачі,  при  цьому  окремі  дерева або групи дерев,  які 
ростуть на  краю  просіки,  підлягають  вирубці,  якщо  їх  висота 
перевищує  відстань  по  горизонталі  від  гілок дерев до проводів 
повітряної лінії електропередачі;
     у міських    та   районних   парках,   скверах,   лісопарках, 
протиерозійних,  приполонинних,  байрачних лісах,  особливо цінних 
лісових масивах,  лісах степових,  лісостепових, гірських районів, 
які мають важливе значення для  захисту  навколишнього  природного 
середовища,  лісах населених пунктів, лісах зон округів санітарної 
охорони лікувально-оздоровчих  територій  необхідно  забезпечувати 
таку   ширину  просік,  щоб  відстань  від  проводів  під  час  їх 
найбільшого відхилення до  гілок  дерев  по  горизонталі  була  не 
менш  як  2  метри  для  повітряних  ліній напругою 20 кВ, 3 метри 
відповідно напругою 35 – 110 кВ,  4 метри – 150 – 220 кВ, 5 метрів 
– 330 – 500 кВ, 8 метрів – 750 кВ.
     Просіки для повітряних ліній електропередачі,  які  проходять 
через  лісові  масиви  та  інші  зелені зони,  повинні триматися в 
пожежобезпечному стані силами  тих  підрозділів,  у  віданні  яких 
перебувають ці лінії.
     Розчищення просік здійснюють  енергопідприємства,  у  віданні 
яких   перебувають  повітряні  лінії  електропередачі,  а  у  разі 
взаємної домовленості – підприємства, організації, приватні особи, 
у власності чи користуванні яких знаходяться лісові масиви, парки, 
заповідники,  сади  та  інші  багаторічні  насадження,  згідно   з 
порядком, визначеним енергопідприємством.
     У разі  самочинної  посадки  підприємствами  або   приватними 
особами  дерев  й  інших  багаторічних  насаджень в охоронній зоні 
електричних мереж  роботи з  приведення до належного стану  просік 
виконуються за рахунок цих підприємств і осіб.
     Прокладання просік  обов\’язково  ведеться  таким  чином,  щоб 
насадженням  було  заподіяно  якнайменшої  шкоди  і вжито можливих 
заходів до збереження  їх  захисних  властивостей.  При  цьому  не 
повинні  вирубуватися  кущі  і  молодняк,  викорчовуватися  пні на 
пухких (піщаних)  грунтах,  крутих  (понад  15(град)  схилах  і  в 
місцях, які зазнають розмивання та впливу вітрової ерозії. 
     8. Забороняється  в  охоронних  зонах  повітряних і кабельних 
ліній,  трансформаторних  підстанцій,   розподільних   пунктів   і 
пристроїв  виконувати  будь-які дії,  що можуть порушити нормальну 
роботу електричних мереж,  спричинити їх пошкодження  або  нещасні 
випадки, а саме:
     перебувати стороннім особам  на  території  і  в  приміщеннях 
трансформаторних  підстанцій,  розподільних  пунктів  і пристроїв, 
відчиняти  двері  і  люки  цих  споруд,   здійснювати   самовільне 
переключення  електричних  апаратів  та  підмикання до електричних 
мереж;
     будувати житлові, громадські та дачні будинки;
     влаштовувати будь-які звалища;
     складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;
     розпалювати вогнища;
     розташовувати автозаправні    станції    або   інші   сховища 
пально-мастильних  матеріалів;
     накидати на струмопровідні частини об\’єктів електричних мереж 
і  наближати  до  них  сторонні  предмети,  підніматися  на  опори 
повітряних      ліній      електропередачі,      електрообладнання 
трансформаторних підстанцій,  розподільних  пунктів  і  пристроїв, 
демонтувати їх елементи;
     саджати дерева та інші багаторічні насадження,  крім випадків 
створення плантацій новорічних ялинок;
     влаштовувати спортивні майданчики для ігор,  стадіони, ринки, 
зупинки   громадського   транспорту,  проводити  будь-які  заходи, 
пов\’язані з  великим  скупченням  людей,  не  зайнятих  виконанням 
дозволених у встановленому порядку робіт;
     запускати спортивні  моделі  літальних  апаратів,  повітряних 
зміїв;
     здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) 
в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ 
і вище;
     виконувати роботи   із   застосуванням   ударних  механізмів, 
скидати вантажі масою понад 5 тонн,  скидати і зливати їдкі і  ті, 
що  спричиняють корозію,  речовини,  пально-мастильні матеріали (в 
охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі);
     кидати якорі,  проходити  із  закинутими якорями,  ланцюгами, 
лотами,  волокушами  і  тралами  (в  охоронних   зонах   підводних 
кабельних ліній електропередачі). 
     9. У  межах  охоронних  зон  повітряних  і  кабельних  ліній, 
трансформаторних підстанцій,  розподільних пунктів і пристроїв без 
письмової  згоди енергопідприємств,  у віданні яких перебувають ці 
мережі, а також без присутності їх представника забороняється:
     будівництво, реконструкція,   капітальний   ремонт,  знесення 
будівель і споруд;
     здійснення усіх  видів гірничих,  вантажно-розвантажувальних, 
землечерпальних,  підривних,   меліоративних,   днопоглиблювальних 
робіт,  вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для 
худоби,   установлення   дротяного   загородження,   шпалер    для 
виноградників  і  садів,  а  також поливання сільськогосподарських 
культур;
     проїзд в  охоронних  зонах  повітряних  ліній електропередачі 
машин,  механізмів загальною висотою з вантажем або без нього  від 
поверхні дороги понад 4,5 метра;
     виконання земляних робіт на глибині понад  0,3  метра,  а  на 
орних землях – на глибині понад 0,45 метра,  а також розрівнювання 
грунту   (в   охоронних   зонах    підземних    кабельних    ліній 
електропередачі);
     риболовля, збирання рослин,  влаштування  водопою,  заготівля 
льоду    (в    охоронних    зонах    підводних   кабельних   ліній 
електропередачі). 
     10. Роботи в охоронних зонах виконуються відповідно  до  Умов 
проведення  робіт у межах охоронних зон електричних мереж згідно з 
додатком до цих Правил.
     Підприємства, які виконують роботи в охоронних зонах, повинні 
відшкодовувати енергопідприємствам витрати на оформлення  допуску, 
проведення нагляду та інші додаткові витрати. 
     11. Енергопідприємства    видають    письмові    дозволи   на 
використання охоронних зон підприємствам і приватним  особам,  які 
виконують:
     підривні роботи –  тільки  після  надання  енергопідприємству 
матеріалів,   передбачених   Єдиними  правилами  безпеки  під  час 
проведення  підривних  робіт,  затвердженими  Державним  комітетом 
України по нагляду за охороною праці;
     роботи, пов\’язані з  переобладнанням  електричних  мереж  або 
захистом  їх  від  пошкоджень  –  за  умови виконання цих робіт за 
рахунок коштів  підприємств  або  приватних  осіб,  що  здійснюють 
переобладнання;
     будівництво, капітальний ремонт,  реконструкцію  будинків  та 
споруд   поблизу   електричних   мереж  –  за  умови  наявності  у 
проектно-кошторисній   документації   заходів   щодо    збереження 
електричних мереж;
     будівництво, капітальний ремонт,  реконструкцію об\’єктів,  що 
можуть бути джерелом забруднення або корозії електричних мереж,  – 
за умови наявності  у  проектно-кошторисній  документації  заходів 
запобігання забрудненню і корозії. 
     12. Енергопідприємства     для     забезпечення    збереження 
електричних мереж:
     видають дозвіл  на  виконання  робіт в охоронних зонах у разі 
подання заявки не пізніше ніж за 10 діб до початку робіт за  умови 
дотримання зазначених вище умов;
     здійснюють заходи,  спрямовані  на  захист   власних   діючих 
кабельних ліній від блукаючих струмів;
     встановлюють сигнальні покажчики у місцях перетину  кабельних 
і  повітряних  ліній електропередачі із судноплавними та сплавними 
ріками, водосховищами, каналами і озерами. Встановлення сигнальних 
покажчиків  погоджується  з басейновими управліннями водного шляху 
(управліннями   каналів)   і   вноситься   останніми   у   перелік 
судноплавної обстановки і лоцманські карти.
     Траси морських кабельних ліній електропередачі зазначаються у 
повідомленнях мореплавцям і наносяться на морські карти;
     подають власникам  вулично-шляхових  мереж  дані  про   місця 
перетину  доріг з повітряними лініями електропередачі напругою 330 
кВ і вище, а також лініями з меншою напругою висотою над проїжджою 
частиною 7  метрів  і  менше  для  встановлення  за  погодженням з 
Державтоінспекцією   відповідних   дорожніх    знаків:    \”Зупинку 
заборонено\”, \”Рух транспортних засобів, висота яких перевищує
…м,  заборонено\”; 
     передають оформлені  у  встановленому  порядку  матеріали про 
фактичне  розташування  електричних  мереж   відповідним   органам 
району, області для нанесення їх на схеми землеустрою;
     здійснюють заходи щодо знищення бур\’янів  у  межах  земельних 
ділянок,  наданих  у  постійне  користування  під опори повітряних 
ліній електропередачі;
     виконують роботи, пов\’язані з ремонтом електричних мереж.
     Планові роботи   з    ремонту    та    реконструкції    ліній 
електропередачі,  що  проходять через сільськогосподарські угіддя, 
виконуються    за    погодженням    з    власниками    землі     і 
землекористувачами,  як правило,  в період, коли угіддя не зайняті 
сільськогосподарськими культурами  або  якщо  можливо  забезпечити 
збереження цих культур.
     Планові роботи з  ремонту  і  реконструкції  кабельних  ліній 
електропередачі  в  межах  червоних ліній вулиць і смуг відчуження 
автодоріг   можуть   виконуватися   тільки   після   отримання   у 
встановленому   порядку   ордера   або   дозволу  (з  обов\’язковим 
погодженням з підрозділами пожежної охорони) на  їх  проведення  з 
обмеженням   або   забороною   дорожнього  руху  з  боку  власника 
вулично-дорожньої мережі.
     Умови виконання  зазначених  робіт  повинні бути погоджені не 
пізніше як за три доби до їх початку.
     Роботи із   запобігання   аваріям   в   електричних  мережах, 
траса яких  прокладена  в  межах  багаторічних   насаджень,   слід 
виконувати після оформлення належного дозволу (лісорубного квитка) 
згідно з чинним законодавством.
     Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволяється 
виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із 
землекористувачами,  але  з  повідомленням  їх  про проведення цих 
робіт у десятиденний термін після їх початку.
     Роботи із  ліквідації аварій кабельних ліній у межах червоних 
ліній вулиць і смуг відчуження автодоріг можуть  виконуватися  без 
отримання  ордера  (дозволу)  з  подальшим  повідомленням власника 
вулично-дорожньої мережі і Державтоінспекції.
     Підприємства, які   виконують   зазначені   роботи,   повинні 
влаштовувати  об\’їзди,  огороджувати  місця  виконання   робіт   і 
встановлювати відповідні дорожні знаки.
     Після закінчення    ремонтних    робіт     енергопідприємства 
зобов\’язані  привести земельні угіддя до стану,  придатного для їх 
використання  за  цільовим  призначенням,  а  також   відшкодувати 
власникам  землі  та  землекористувачам збитки,  заподіяні під час 
виконання  робіт.  Збитки  власників  землі  та  землекористувачів 
визначаються і відшкодовуються в установленому порядку.
     Пошкодження вулично-дорожньої мережі  усуваються  в  порядку, 
визначеному в ордері (дозволі) на виконання робіт. 
     13. Місцеві      органи     виконавчої     влади     сприяють 
енергопідприємствам у  роботі  із  збереження  електричних  мереж, 
запобігання   аваріям   і   ліквідації   їх   наслідків  у  діючих 
електромережах,  а також у  забезпеченні  виконання  Правил  всіма 
юридичними та фізичними особами. 
     14. У  разі  збігу  охоронної  зони  лінії  електропередачі з 
смугою відводу залізниць,  автомобільних шляхів, охоронними зонами 
трубопроводів,  ліній  зв\’язку,  інших  об\’єктів проведення робіт, 
пов\’язаних з будівництвом та експлуатацією цих об\’єктів на збіжних 
ділянках, здійснюється з урахуванням вимог відповідних нормативних 
актів. 
     15. Тимчасове затоплення земель в охоронних зонах електричних 
мереж    здійснюється    за   згодою   між   землекористувачем   і 
енергопідприємством. 
     16. Польоти повітряних суден,  інше використання  повітряного 
простору   над  електричними  мережами  і  поблизу  них,  а  також 
проектування, будівництво та експлуатація електричних мереж у зоні 
повітряних    польотів   повинні   здійснюватись   відповідно   до 
законодавства,  яке  регулює  використання  повітряного   простору 
України. 
     17. Власники  вулично-дорожньої  мережі повинні встановлювати 
дорожні знаки,  що забороняють  зупинку  автотранспорту  в  місцях 
перетину  доріг з повітряними лініями електропередачі напругою 330 
кВ і вище в межах охоронних зон,  а також знаки \”Рух  транспортних 
засобів, висота яких перевищує …м, заборонено\”. 
     18. Підприємства,  установи, організації та громадяни повинні 
негайно  повідомляти   енергопідприємства   або   місцеві   органи 
виконавчої  влади  про  виявлені  обірвані  або  провислі проводи, 
пошкоджені опори або небезпеку їх падіння,  пошкодження кабелів та 
інших об\’єктів і елементів електричних мереж. 
     19. Підприємства,   що   виконують  земляні  роботи,  у  разі 
виявлення кабелю,  не позначеного у технічній документації  на  їх 
виконання,  повинні  негайно  припинити  роботи,  вжити заходів до 
забезпечення збереження кабелю і повідомити енергопідприємство або 
місцеві органи виконавчої влади. 
     20. Капітани  суден  (керівники  робіт)  у  разі  випадкового 
обриву  проводів  або  підняття  кабеля з води якорем, рибальським 
знаряддям  та  іншим засобом зобов\’язані негайно повідомити про це 
енергопідприємство або місцеві органи виконавчої влади. 
     21. Під час виконання сільськогосподарських робіт в охоронних 
зонах  повітряних  ліній  електропередачі із застосуванням машин і 
механізмів забороняється  обробіток  грунту  в  межах  обвалування 
навколо фундаментів і відтяжок опор. 
     22. Працівникам енергопідприємств, у віданні яких перебувають 
електромережі,   надається   право   безперешкодного   доступу   в 
установленому порядку до об\’єктів електричних мереж,  розташованих 
на  територіях  інших  підприємств,  для  їх  ремонту,  технічного 
обслуговування та оперативних перемикань. 
     23. Контроль     за     виконанням     Правил    здійснюється 
енергопідприємствами.
     Енергопідприємства мають   право   припиняти  або  обмежувати 
електропостачання споживачів, що порушили Правила.
     Відновлення електропостачання   здійснюється  після  усунення 
порушень  та   відшкодування   підприємствам,   які   експлуатують 
електричні мережі, заподіяних матеріальних втрат, а також вартості 
робіт  з  ввімкнення  до   електромережі   згідно   з   укладеними 
договорами. 
     24. Відповідальність  юридичних та фізичних осіб за порушення 
Правил,  склад правопорушень і  злочинів  та  порядок  притягнення 
осіб,   що   їх   вчинили,  до  адміністративної  та  кримінальної 
відповідальності визначаються згідно з чинним законодавством. 
     25. Збитки,  заподіяні власникам землі та землекористувачам в 
охоронній  зоні повітряних ліній електропередачі,  відшкодовуються 
енергопідприємствами у встановленому законодавством порядку.

Exit mobile version