Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об\’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва

Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об\’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.121 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 4710-VI ( 4710-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 8, ст.75 
   N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 – зміни набирають чинності 
з  18.11.2012,  крім положень, які стосуються передачі повноважень 
від  територіальних  органів центрального органу виконавчої влади, 
що  забезпечує  формування  та  реалізує державну політику у сфері 
охорони  навколишнього природного середовища, обласним, Київській, 
Севастопольській   міським   державним   адміністраціям,   органам 
виконавчої   влади   Автономної  Республіки  Крим,  які  набирають 
чинності  з  18.05.2013 – див. пункт 1 розділу II Закону N 5456-VI 
від 16.10.2012 } 
 
     1. Цей   Закон  встановлює  мораторій  на  видалення  зелених 
насаджень на окремих об\’єктах  благоустрою  зеленого  господарства 
м. Києва. 
     2. Завданням  цього  Закону  є  запобігання  масовим  проявам 
видалення зелених насаджень  на  окремих  об\’єктах  благоустрою  в 
м. Києві,  що спричиняє згубні наслідки для природного середовища, 
санітарно-гігієнічних  і  рекреаційних  умов  життя  та   здоров\’я 
громадян  у  місті  Києві  –  столиці  України,  а  також  їхнього 
естетичного виховання. 
     3. Відносини у галузі охорони та утримання зелених  насаджень 
на  окремих  об\’єктах  благоустрою зеленого господарства м.  Києва 
регулюються законами України \”Про охорону навколишнього природного 
середовища\”   ( 1264-12 ),  \”Про рослинний світ\” ( 591-14 ),  \”Про 
Червону книгу України\” ( 3055-14  ),  \”Про  благоустрій  населених 
пунктів\”  ( 2807-15 ),   \”Про  столицю України – місто-герой Київ\” 
( 401-14 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються  в  такому 
значенні: 
     берегозахисні ділянки  –  смуги прибережних зелених насаджень 
завширшки 150-200  метрів  вздовж  берегів  річок,  навколо  озер, 
водоймищ, інших водних об\’єктів; 
     ботанічні сади  –  науково-дослідні природоохоронні установи, 
які призначені для  вивчення  та  збереження  об\’єктів  рослинного 
світу     та    здійснюють    науково-дослідну,    навчальну    та 
освітньо-виховну діяльність; 
     зелена зона – сукупність зелених  насаджень  у  межах  певної 
території; 
     зелені   насадження   –  деревна,  чагарникова,  квіткова  та 
трав’яна   рослинність   природного   і   штучного  походження  на 
визначеній  території  населеного  пункту;  { Абзац п’ятий частини 
першої  статті  1  в  редакції  Закону  N  4710-VI ( 4710-17 ) від 
17.05.2012 } 
     лісопарк – лісовий масив з елементами  паркового  благоустрою 
для масового відпочинку населення; 
     ліс населеного  пункту  –  лісовий  масив  або  ділянка лісу, 
розташовані в межах населеного пункту; 
     парк –  самостійний   архітектурно-організаційний   комплекс, 
основним елементом   якого   є  зелені  насадження,  площею  понад 
2 гектари,   який   виконує   санітарно-гігієнічні   функції    та 
призначений для короткочасного відпочинку населення; 
     рекреаційна зона   –   спеціально   виділена  і  організована 
територія  в  місті  та  в  межах  зеленої  зони,  призначена  для 
відпочинку населення; 
     сквер –  упорядкована  ділянка  зелених  насаджень площею від 
0,02 до  2,0  гектара,  яка  є  елементом  архітектурно-художнього 
оформлення   населених   місць,   призначена   для  короткочасного 
відпочинку населення; 
     стрімкі схили – схили стрімкістю 21 і більше градусів; 
     урочище – природно-територіальний комплекс,  який складається 
із  закономірного  просторового  поєднання елементів ландшафту,  в 
тому числі рослинності,  та  формується  на  основі  певної  форми 
рельєфу – випуклої чи ввігнутої, єдиної за генезисом і віком. 
     Стаття 2. Введення мораторію на видалення 
               зелених насаджень 
     1. Ввести мораторій строком на 5 років на  видалення  зелених 
насаджень на  таких  об\’єктах  благоустрою  зеленого  господарства 
м. Києва: 
     скверах, ботанічних садах,  парках,  лісопарках, рекреаційних 
зонах, лісах м. Києва; 
     урочищах зі стрімкими схилами; 
     зелених насадженнях прибудинкових територій; 
     берегозахисних ділянках та водоохоронних зонах; 
     островах річки Дніпро в межах території м. Києва. 
     Стаття 3. Вибіркове видалення окремих 
               зелених насаджень 
     1. Вибіркове   видалення   окремих   зелених   насаджень   на 
зазначених  у  статті 2 цього Закону об\’єктах благоустрою зеленого 
господарства  може  здійснюватися  у  разі:  відчуження  земельної 
ділянки  з  мотивів  суспільної  необхідності  та  для  суспільних 
потреб,  будівництва  об\’єктів  чемпіонату  Європи  2012  року   з 
футболу,  будівництва  об\’єктів  соціальної  та  культурної  сфери 
(лікарень,  шкіл,  дитячих  садків,  музеїв,   художніх   галерей, 
бібліотек) з урахуванням відповідних проектів землеустрою та (або) 
містобудівної документації, знесення аварійних дерев чи ліквідації 
наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації. 
     2. У надзвичайних та аварійних ситуаціях,  якщо падіння дерев 
спричиняє загрозу життю та здоров\’ю людей,  пошкодженню будівель і 
споруд,  комунікаціям,  безпеці дорожнього руху, видалення окремих 
зелених насаджень проводиться негайно у встановленому порядку  без 
оформлення дозволу.  Факт видалення зелених насаджень оформляється 
актом  огляду представниками центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, районних 
у  м.  Києві  державних адміністрацій, із залученням представників 
центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику  у  сфері  охорони навколишнього природного середовища, і 
спеціалізованих   підприємств,  які  проводять  видалення  окремих 
зелених  насаджень.  Акт  складається  протягом  двадцяти чотирьох 
годин з моменту початку робіт.
{  Частина  друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію 
               на видалення зелених насаджень 
     1.  Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну 
політику  із  здійснення  державного  нагляду  (контролю)  у сфері 
охорони   навколишнього   природного   середовища,   раціонального 
використання,  відтворення  і охорони природних ресурсів, здійснює 
контроль  за  дотриманням мораторію на видалення зелених насаджень 
згідно з вимогами, передбаченими статтями 2-3 цього Закону.
{  Стаття  4  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 5456-VI 
( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 5. Прикінцеві положення 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
     2. Кабінету Міністрів України: 
     протягом одного  року  з  дня  набрання  чинності цим Законом 
розробити  законопроект  про  зелені  насадження  міст  та   інших 
населених   пунктів,   що   базуватиметься   на   засадах  сталого 
(екологічно збалансованого) розвитку населених  пунктів,  а  також 
проект  закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
збереження зелених  насаджень  на  об\’єктах  благоустрою  зеленого 
господарства та подати їх на розгляд Верховної Ради України; 
     протягом трьох  місяців  з  дня набрання чинності цим Законом 
привести у відповідність із цим  Законом  свої  нормативно-правові 
акти  та забезпечити перегляд і скасування міністерствами,  іншими 
центральними органами виконавчої влади  своїх  нормативно-правових 
актів, що суперечать цьому Закону; 
     провести протягом  2011  року інвентаризацію природоохоронних 
об\’єктів у  містах  та  інших  населених  пунктах,  у  тому  числі 
зелених, рекреаційних зонах, парках та лісопарках; 
     забезпечити до  1  липня 2012 року винесення на картографічні 
матеріали  у  містах  та  інших  населених  пунктах  меж  існуючих 
об\’єктів  благоустрою  зеленого  господарства  та  передбачити  їх 
врахування  в  подальшому  на  планах  земельних  ділянок  і   при 
розробленні проектів землеустрою; 
     забезпечити до  1  березня  2011  року  винесення  в натурі у 
містах та інших населених пунктах меж  ділянок  існуючих  об\’єктів 
благоустрою зеленого господарства. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code