Заповнення розділу IV \”Рух житлового фонду\”

Заповнення розділу IV \”Рух житлового фонду\”
     У цьому  розділі  наводяться  дані  про  прибуття  та вибуття 
квартир,  а також  загальної  площі  житлового  фонду  за  звітний 
період.
     Щодо гуртожитків у розділі \”Рух житлового фонду\” заповнюються 
лише дані про загальну площу.
     Загальна площа житлових будинків,  що  перебувають  на  праві 
приватної власності в громадян,  перенесених на нове місце в межах 
одного населеного пункту, у русі житлового фонду не враховується.
     У рядку  23  графи  1  указується кількість квартир,графи 2 – 
загальна площа житлових приміщень у житлових будинках,  нежитлових 
будівлях та гуртожитках на початок звітного періоду.
     У рядку 24 графи 1 указується  кількість  квартир,графи  2  – 
загальна площа житлових приміщень у житлових будинках,  нежитлових 
будівлях та гуртожитках, які прибули за рік.
     У рядку  25  графи 1 указується кількість квартир,  графи 2 – 
загальна площа житлових приміщень,  що прибула за  рахунок  нового 
будівництва,   уключаючи  переобладнання  нежитлових  приміщень  у 
житлові,  надбудов уже існуючих житлових будинків  та  добудов  до 
них.
     У рядку 103  графи  1  виділяється  (з  рядка  25)  кількість 
квартир та графи  2 – загальна площа житлових приміщень,  придбані 
населенням за власні кошти.
     У рядку  26  графи  1  указується кількість квартир,графи 2 – 
загальна площа житлових приміщень,  прийнята на баланс  від  інших 
підприємств,   а   також   приватизована   населенням  (перехід  з 
державного  житлового  фонду  до  комунального  або  приватного  і 
навпаки).
     У рядку 27 графи 1 указується кількість квартир та графи 2  – 
загальна  площа житлових приміщень,  недообліковані в попередньому 
звітному періоді та виявлені під час проведення інвентаризації,  а 
також   недооблікована   внаслідок  неправильного  територіального 
обліку житлового фонду і не  включена  до  звіту  раніше  з  інших 
причин (помилки, викривлення тощо).
     У рядку 28 графи 1 указується кількість квартир та графи 2  – 
загальна площа житлових приміщень у житлових будинках,  нежитлових 
будівлях та гуртожитках, які вибули за рік з різних причин.
     У рядку  29  графи  1  указується кількість квартир,графи 2 – 
загальна площа  ветхих  будинків,  що  знесені  протягом  звітного 
періоду  у відповідно до рішення органів місцевого самоврядування, 
та аварійних,  які ліквідовані за звітний період на основі  актів, 
затверджених органами місцевого самоврядування.
     Під ліквідацією ветхого та аварійного житлового  фонду  треба 
розуміти  переселення  мешканців  таких  будинків  у  впорядковані 
квартири (або будинки).
     У разі  прийняття  рішення  органами місцевого самоврядування 
про часткове  або  повне  переселення  із  ветхого  чи  аварійного 
житлового  фонду  та  рішення  про використання звільненої площі з 
іншою метою, указані площа та кількість квартир наводяться у звіті 
як ліквідовані.
     Якщо ветхі  та  аварійні  будинки   на   підставі   прийнятих 
місцевими  органами  виконавчої  влади  рішень  підлягали  зносу у 
звітному періоді незалежно від реконструкції кварталу  (населеного 
пункту),  кількість  квартир  та  загальна  площа  таких  будинків 
наводяться у рядку \”у зв\’язку з ветхістю та аварійністю\”,  а не  в 
рядку \”знесено внаслідок реконструкції\”.
     Будинки, які стали аварійними  внаслідок  стихійного  лиха  і 
підлягають  ліквідації,  обліковуються у рядку 30.  У цьому самому 
рядку графи 1 указується кількість квартир,  графи  2  –  загальна 
площа  житлових  приміщень  будинків,  які зруйновані або отримали 
пошкодження, що не можуть бути усунені, унаслідок стихійного лиха, 
землетрусів,  пожеж та аварій (крім побутових), просідань, зсувів, 
селевих потоків та снігових лавин, а також інших подій, пов\’язаних 
з природними явищами та фізико-географічними умовами території.
     У рядку 31 графи 1 указується кількість квартир,  графи  2  – 
загальна   площа   житлових  приміщень,  що  вибули  у  зв\’язку  з 
переобладнанням житлових приміщень у нежитлові.  У цьому рядку  не 
враховується   загальна   площа   ветхих  та  аварійних  будинків, 
переобладнаних у нежитлові будівлі. Такі дані враховуються у рядку 
29.
     У рядку 32 графи 1 указується  кількість  квартир,графи  2  – 
загальна  площа житлових приміщень (незалежно від ступеня зносу) у 
будинках,  знесених під час реконструкції  та  забудови  населених 
пунктів у зв\’язку з відводом земель під нове будівництво незалежно 
від  того,  надана  земля  для  забудови  житловими  будинками  чи 
об\’єктами іншого характеру.
     У рядку  33  графи  1  виділяється  (з  рядка  32)  кількість 
квартир,  графи  2 – загальна площа житлових приміщень у будинках, 
придатних для проживання, але знесених у зв\’язку з відводом земель 
під нове житлове будівництво.
     У рядку  34  графи  1  виділяється  (з  рядка  32)  кількість 
квартир,  графи  2  –  загальна площа житлових приміщень будинків, 
придатних для проживання, але знесених у зв\’язку з відводом земель 
під нове будівництво незалежно від того, надані землі для забудови 
житловими  будинками   або   об\’єктами   промислового   характеру, 
соціально-культурного призначення та інше.
     У рядку 35 графи 1 указується кількість квартир,  графи  2  – 
загальна площа житлових приміщень, яка знята з балансу у зв\’язку з 
передачею іншим підприємствам,  а також  за  рахунок  приватизації 
житла  населенням.  У  цьому  самому  рядку  враховуються дані про 
кількість квартир,  про загальну площу,  що вибули  у  зв\’язку  із 
зміною  права  власності на житло (з державного житлового фонду до 
комунального або приватного і навпаки).
     У рядку  36  графи  1  виділяється  (з  рядка  35)  кількість 
квартир,  графи 2 – загальна площа житлових приміщень, що передано 
з  балансу  підприємств,  установ,  організацій  органам місцевого 
самоврядування.
     У рядку  37  графи 1 указується кількість квартир,  графи 2 – 
загальна площа житлових приміщень, зайво обліковані в попередньому 
звітному періоді та виявлені під час проведення інвентаризації,  а 
також урахованих внаслідок  неправильного  територіального  обліку 
житлового  фонду  та  включених  до  звіту  раніше  з інших причин 
(помилки, викривлення тощо).
     У рядку  106 графи 1 указується кількість квартир,  графи 2 – 
загальна площа житлових приміщень на кінець звітного року,  що має 
дорівнювати відповідно  рядку  05  графи  1  розділу  II  та рядку 
01 графи 1 розділу I. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code