Позаплановий огляд жилих будинків

Позаплановий огляд жилих будинків
     2.2.1. Позапланові   огляди   передбачають   огляд    окремих 
елементів  будинку  або  приміщень  після злив,  ураганних вітрів, 
сильних снігопадів, повеней та інших явищ стихійного характеру, що 
викликають  ушкодження окремих елементів будинків,  а також у разі 
аварій на  зовнішніх  комунікаціях  чи  при  виявленні  деформації 
конструкцій  і  несправності інженерного обладнання,  що порушують 
умови нормальної експлуатації.
     Позапланові огляди    проводяться   комісією   або   окремими 
працівниками виконавця послуг у залежності від обсягу та характеру 
пошкоджень, що виникли.
     2.2.2. Виявлені у процесі загального та позапланового  огляду 
несправності та причини,  що їх викликали,  а також технічний стан 
елементів жилого будинку записуються в журналі обліку  результатів 
огляду.
     Журнал обліку результатів огляду  жилих  будинків  заводиться 
виконавцем  послуг  на  будинок  чи  групу  будинків,  залежно від 
кількості поверхів, рівня благоустрою та інших характеристик.
     Відомості, що  заносяться до журналу,  є вихідними даними для 
визначення технічного стану елементів будинку та його обладнання.
     Відповідальність за   ведення  і  збереження  журналу  обліку 
результатів огляду  будинків  покладається  на  майстра  (техніка) 
технічної дільниці.
     Узагальнені відомості про технічний стан  жилого  будинку  та 
про проведені ремонти відображаються щорічно в технічному паспорті 
будинку.
     Виявлені під час оглядів дефекти,  деформації конструкцій або 
обладнання будинків,  що  можуть  призвести  до  зниження  несучої 
спроможності  й  стійкості  конструкцій  або будинків,  обвалів чи 
порушення  нормальної  роботи  обладнання,  усуваються  виконавцем 
послуг   із   залученням,  у  разі  необхідності,  спеціалізованої 
організації.
     Виконавець послуг  повинен  уживати  термінових  заходів  для 
забезпечення  безпеки  людей,  попередження  подальшого   розвитку 
деформацій,  а  також  негайно  інформувати про те,  що трапилося, 
власника будинку чи уповноважену ним особу.
     2.2.3. На підставі актів оглядів необхідно в місячний термін:
     а) скласти перелік (за результатами весняного огляду) заходів 
і  встановити   обсяги робіт,  необхідних для підготовки будинку і 
його  інженерного   обладнання   до   експлуатації   в   наступний 
осінньо-зимовий період;
     б) уточнити   обсяги   робіт   із   поточного   ремонту   (за 
результатами весняного огляду на поточний рік і осіннього огляду – 
на наступний рік),  а також  виявити  несправності  й  ушкодження, 
усунення яких потребує капітального ремонту;
     в) перевірити готовність (за результатами  осіннього  огляду) 
кожного будинку до експлуатації в осінньо-зимових умовах. 
     2.3. Технічне обслуговування жилих будинків
     2.3.1. Склад робіт з технічного обслуговування жилих будинків 
і   терміни   їх  виконання  відображаються  в  плані-графіку,  що 
складається виконавцем послуг на тиждень, місяць і рік.
     2.3.2. Для   централізованого   управління   і   контролю  за 
технічним станом жилого фонду створюються об\’єднані  диспетчерські 
служби  (далі – ОДС) або районні диспетчерські служби (далі – РДС) 
на мікрорайони або групи будинків.  Для кожної ОДС  установлюється 
перелік   об\’єктів  диспетчеризації  і  контрольованих  параметрів 
інженерного обладнання.
     2.3.3. Засоби  автоматизації  і  диспетчеризації  інженерного 
обладнання,   засоби   зв\’язку,   засоби   обліку   встановлюються 
відповідно   до   документів  заводу-виготовлювача  за  проектами, 
виконаними спеціалізованою організацією,   і повинні забезпечувати 
підтримання   заданих   режимів  роботи   інженерного  обладнання, 
своєчасне  подання  сигналів  про  порушення  режимів  роботи  або 
аварій,  проводити  вимірювання  параметрів  роботи обладнання для 
візуального  або  автоматичного  контролю  його  роботи,  надійний 
зв\’язок   наймачів,   орендарів  і  власників  жилих  приміщень  і 
диспетчерської, а також диспетчерської зі службами з технічного та 
аварійного обслуговування.
     2.3.4. Повірка  засобів  обліку  здійснюється  відповідно  до 
Закону України   \”Про   метрологію   та  метрологічну  діяльність\” 
( 113/98-ВР ).
     2.3.5. ОДС  повинні вести в спеціальних журналах облік заявок 
на  оперативне  усунення  несправностей  і  ушкоджень  інженерного 
обладнання   в   квартирах,   будівельних  конструкціях  та  інших 
елементах  будинків,   протипожежного  обладнання  і  контролювати 
терміни та якість виконання.
     2.3.6. Заявки  на  несправність  інженерного  обладнання  або 
конструкцій  повинні  розглядатися  в  день їх надходження.  У тих 
випадках, коли для усунення несправностей необхідний тривалий час, 
потрібно  письмово  повідомити  заявника  про  прийняті рішення із 
зазначенням строку виконання робіт.  При  цьому  термін  виконання 
робіт   повторно  не  продовжується.  Неусунення  несправностей  в 
установлений термін є  невиконанням  робіт.  Заявки,  пов\’язані  з 
забезпеченням   безпеки   проживання,   усуваються  в  терміновому 
порядку.
     У разі  залиття,  аварії  квартир складається відповідний акт 
(додаток 4).
     2.3.7. Технічне  обслуговування  внутрішньобудинкових  систем 
тепло-,  водопостачання,  водовідведення і зливової каналізації та 
витрати   на   виконання  цих  робіт  здійснюються  відповідно  до 
законодавства.
     Точкою розподілу  зовнішніх  і  внутрішніх  комунікацій (якщо 
інше не визначено договором) є:
     – для каналізації – найближчий до будівлі оглядовий колодязь;
     – для водопроводу,  газопроводу,  тепломережі –  вентиль  або 
трійник біля будівлі;
     – кабель кінцевої муфти  при  кабельних  уводах  та  прохідні 
ізолятори  при  повітряних  уводах  –  муфти належать до зовнішніх 
мереж,  а  прохідні  ізолятори  –  до  внутрішніх.  У  разі,  якщо 
кабельний  увід  безпосередньо біля будівлі переходить у повітряну 
мережу,  точкою розподілу є стовпова кінцева муфта,  яка  в  цьому 
разі належить до внутрішніх мереж.
     2.3.8. Порядок    утримання    газових     та     електричних 
внутрішньобудинкових мереж регулюється нормативно-правовими актами 
з питань регулювання електроенергетики та газопостачання. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code