Порушення законодавства під час планування і забудови територій

Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об\’єктів чи споруд –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб – від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб – від ста до ста п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виконання підготовчих робіт без направлення повідомлення про початок виконання зазначених робіт у випадках, коли направлення такого повідомлення є обов\’язковим, а також наведення недостовірних даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт –
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання зазначених робіт, якщо такі роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт –
тягнуть за собою накладення штрафу від ста п\’ятдесяти до двохсот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виконання будівельних робіт без повідомлення про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні –
тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п\’ятдесяти до трьохсот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних даних у такій декларації, вчинені щодо об\’єктів I категорії складності, –
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот п\’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені щодо об\’єктів II категорії складності, –
тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені щодо об\’єктів III категорії складності, –
тягнуть за собою накладення штрафу від п\’ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання, вчинене щодо об’єктів IV категорії складності, –
тягне за собою накладення штрафу від шестисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачене частиною дев\’ятою цієї статті, вчинене щодо об\’єктів V категорії складності, –
тягне за собою накладення штрафу від семисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Експлуатація об\’єктів будівництва, які завершені будівництвом з 19 січня 2012 року та не прийняті в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об\’єкта до експлуатації, вчинені щодо об\’єктів I категорії складності, –
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот п\’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною одинадцятою цієї статті, вчинені щодо об\’єктів II категорії складності, –
тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачені частиною одинадцятою цієї статті, вчинені щодо об\’єктів III категорії складності, –
тягнуть за собою накладення штрафу від п\’ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Експлуатація об\’єктів будівництва IV категорії складності, які завершені будівництвом з 19 січня 2012 року та не прийняті в експлуатацію, –
тягне за собою накладення штрафу від шестисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Діяння, передбачене частиною чотирнадцятою цієї статті, вчинене щодо об\’єктів V категорії складності, –
тягне за собою накладення штрафу від семисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов\’язковим згідно з вимогами законодавства, –
тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов\’язковим згідно з вимогами законодавства, –
тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об\’єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта у випадках, коли подання такої інформації є обов\’язковим, –
тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Стаття 96 із змінами, внесеними згідно із Законами № 209/94-ВР від 14.10.94, № 55/97-ВР від 07.02.97, № 509-VI від 16.09.2008, № 800-VI від 25.12.2008, № 692-VI від 18.12.2008, № 1704-VI від 05.11.2009; в редакції Закону № 4220-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012}
Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
Передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об\’єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об\’єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії, а також заниження категорії складності об\’єкта будівництва –
тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту, головного інженера проекту, експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, від дев\’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту, головного інженера проекту, експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, від однієї тисячі п\’ятисот до однієї тисячі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення строків надання замовникові висновків (звітів) експертизи проектної та містобудівної документації, надання таких висновків з порушенням установленого порядку, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п\’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення строків реєстрації (відмови в реєстрації) декларації про початок виконання підготовчих робіт та декларації про початок виконання будівельних робіт, видачі (відмови у видачі) дозволу на виконання будівельних робіт, реєстрації (відмови в реєстрації) декларації про готовність об\’єкта до експлуатації та видачі (відмови у видачі) сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта, вимагання під час реєстрації таких декларацій та видачі дозволів і сертифікатів документів, не передбачених законодавством, видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта, збудованого з порушенням будівельних норм, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п\’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до двохсот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства –
тягне за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (архітектора) від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення технічного нагляду з порушенням вимог законодавства –
тягне за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює технічний нагляд, від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами шостою або сьомою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (архітектора), на особу, яка здійснює технічний нагляд, від п\’ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виконання окремих видів робіт, пов\’язаних із створенням об\’єктів архітектури, відповідальним виконавцем, який згідно із законодавством повинен мати кваліфікаційний сертифікат, без отримання в установленому порядку такого сертифіката –
тягне за собою накладення штрафу на відповідального виконавця від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дія, передбачена частиною дев\’ятою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, –
тягне за собою накладення штрафу на відповідальних виконавців від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дія, передбачена частиною одинадцятою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов\’язковій сертифікації, але не пройшли її, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дія, передбачена частиною тринадцятою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, –
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які підлягають обов\’язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від дев\’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною п\’ятнадцятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від однієї тисячі двохсот до однієї тисячі п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів або технічним умовам, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від чотирьохсот п\’ятдесяти до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною сімнадцятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від шестисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 96-1 згідно із Законом № 2703-III від 20.09.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами № 509-VI від 16.09.2008, № 692-VI від 18.12.2008; в редакції Закону № 4220-VIвід 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5496-VI від 20.11.2012}
Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
Самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації-
тягне за собою накладення штрафу на громадян від п\’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – від дев\’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code