Перевірка відповідності основній вимозі

Перевірка відповідності основній вимозі
5.3.1 Для перевірки відповідності характеристик будівельних виробів основній вимозі або встановленому рівню основної вимоги можуть застосовуватись різноманітні методи на основі узгоджених характеристик за умови, що жоден із цих методів не створює перешкод для використання виробу, який відповідає технічним вимогам.
5.3.2 У нормативних документах вимогу відображають відповідно до трьох різних підходів або їх комбінацій:
– встановлення вимог на рівні мінімальної вимоги до характеристик будівельного об\’єкта в числовому або загальному вигляді. При встановленні вимог у загальному вигляді необхідно встановити зв\’язок між вимогами до будівельного об\’єкта та характеристиками виробів;
– встановлення мінімального значення характеристики пожежної небезпеки будівельних виробів (наприклад, вогнестійкості, реакції на вогонь, характеристик протипожежного обладнання) з посиланням на відповідні нормативні документи;
– встановлення критичних рівнів пожежного середовища (небезпечних факторів пожежі), які можуть впливати на людей на будівельному об\’єкті або поблизу від нього.
5.3.3 У розділі 6 встановлено принципи щодо методів оцінювання поведінки будівельних виробів в умовах пожежі і методів перевірки відповідності вимогам.
6 РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ ДЛЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
6.1 Загальні положення
6.1.1 Регламентні технічні умови і будівельні норми на вироби і споруди розробляють на підставі погоджених технічних завдань та містять технічні характеристики виробів і споруд (Технічний регламент).
6.1.2 Регламентні технічні умови – це нормативні документи, які відповідають вимогам чинного законодавства та технічних регламентів і мають конкретизувати основні вимоги та визначати процедури оцінки відповідності і, за необхідності, механізм ринкового нагляду для конкретної продукції.
6.1.3 Загалом розрізняють:
– нормативні документи щодо проектування і спорудження будівельних об\’єктів і їх частин або конкретних аспектів, що їх стосуються, з урахуванням виконання основних вимог, як встановлено у Технічному регламенті (далі – нормативні документи категорії А);
– технічні умови та настанови для підтвердження відповідності, які стосуються винятково будiвельних виробів, що підлягають підтвердженню відповідності і маркуванню згідно з Технічним регламентом (далі – нормативні документи категорії В). Вони стосуються вимог щодо експлуатаційних характеристик та/або інших характеристик, у тому числі довговічності, які можуть вплинути на виконання основних вимог, а також вимог до випробування та критеріїв відповідності виробів.
6.1.4 Положення нормативних документів категорії А і В мають бути узгоджені між собою.
6.1.5 У нормативних документах категорії В має бути визначене передбачене використання будівельних виробів.
6.2 Положення, що стосуються будівельних об\’єктів або їх елементів
6.2.1 Загальні положення
6.2.1.1 Перевірка характеристик будівельних об\’єктів, на які поширюється основна вимога \”пожежна безпека\”, може включати:
– методи оцінювання розвитку пожежі в приміщенні (у тому числі утворення диму і небезпечних летких продуктів горіння), поширення вогню і диму на будівельних об\’єктах та поширення вогню і диму на сусідні будівельні об\’єкти і навколишнє середовище;
– методи оцінювання поведінки конструкцій і частин об\’єктів (наприклад, будівельних конструкцій і установок), зокрема, поведінки конструкції в разі пожежі, систем протидимного захисту, систем пожежогасіння, систем пожежної сигналізації і оповіщення про пожежу;
– методи оцінювання взаємозв\’язку пожежі, людей, які перебувають на будівельному об\’єкті, заходів протипожежного захисту та дій із пожежогасіння і рятування.
6.2.1.2 Рівні основної вимоги можуть залежати від:
– типу, призначення та розташування будівельного об\’єкта;
– планування будівельного об\’єкта;
– наявності пожежно-рятувальних засобів.
6.2.2 Несуча здатність конструкцій
6.2.2.1 Міцність та стійкість несучих конструкцій будівельних об\’єктів у разі пожежі необхідна для:
– забезпечення безпеки людей на час їх передбачуваного перебування всередині об\’єкта;
– підвищення безпеки пожежно-рятувальних підрозділів;
– запобігання руйнуванню будівельного об\’єкта, яке може призвести до травмування чи загибелі людей;
– забезпечення здатності будівельних виробів, які мають відношення до пожежної безпеки, виконувати свої функції протягом необхідного проміжку часу.
6.2.2.2 Необхідний період часу, у який зберігається міцність та стійкість несучих конструкцій будівельного об\’єкта, виражається стандартним значенням межі вогнестійкості і залежить від цілей нормування.
6.2.2.3 Цілі нормування межі вогнестійкості:
– не встановлюються вимоги щодо вогнестійкості будівельних об\’єктів з обмеженим питомим пожежним навантаженням або коли наслідки руйнування конструкцій допустимі;
– встановлюються вимоги щодо вогнестійкості протягом заданого, але обмеженого проміжку часу, коли можуть бути встановлені вимоги до часу евакуації людей і втручання пожежно-рятувальних підрозділів;
– встановлюються вимоги щодо вогнестійкості основної конструкції, за якої вона вистоїть у разі повного вигоряння всіх горючих матеріалів будівельного об\’єкта або у визначеній його частині, без урахування втручання пожежно-рятувальних підрозділів.
6.2.2.4 Міцність і стійкість будівельного об\’єкта під час пожежі повинна забезпечуватись вогнестійкістю основної конструкції, яка вважається забезпеченою, якщо доведено, що вогнестійкість окремих конструкцій, які утворюють основну конструкцію, є принаймні такою ж, як і основної конструкції, а їх з\’єднання не зменшують вогнестійкості основної конструкції.
6.2.2.5 При визначенні міцності та стійкості будівельних конструкцій під час пожежі необхідно звертати увагу на наслідки теплового розширення, пов\’язані з деформаціями та/або виходом із ладу елементів конструкцій.
6.2.2.6 Для оцінювання несучої здатності основної конструкції необхідно розглядати:
– несучі елементи з функцією протипожежних перешкод та без неї, до яких належать стіни (зовнішні і внутрішні), перекриття міжповерхові (у тому числі горищні та над підвалом), покриття, елементи каркасів (колони, балки, ферми, ригелі);
– пасивні та активні елементи, що підвищують вогнестійкість будівельних конструкцій.
До пасивних елементів належать: підвісні стелі/стельові мембрани; вертикальні захисні перегородки; вогнезахисні облицювання та покриття; конструкції водонаповнені.
Активним елементом, що підвищує вогнестійкість конструкцій охолодженням, є установки розпилення води.
6.2.3 Обмеження утворення і поширення вогню і диму на будівельних
об\’єктах
6.2.3.1 Метою обмеження утворення і поширення вогню та диму на будівельних об\’єктах є:
– сповільнення розвитку пожежі і поширення вогню та диму для того, щоб надати достатнього часу для евакуації осіб, які перебувають поблизу та/або на відстані від місця виникнення пожежі;
– надання можливості пожежно-рятувальним підрозділам контролювати пожежу, поки вона не набула значного розвитку.
Обмеження утворення і поширення вогню та диму на будівельних об\’єктах досягається:
– запобіганням виникненню пожежі;
– обмеженням утворення і поширення вогню та диму всередині приміщення, де виникла пожежа;
– обмеженням поширення вогню та диму поза приміщенням, в якому виникла пожежа.
6.2.3.2 Запобігання виникненню пожежі
Запобігання виникненню пожежі залежить від ряду умов, починаючи з інструкцій користувача і закінчуючи вимогами, які стосуються особливостей приладів і обладнання, а також їх установлення на будівельному об\’єкті.
До приладів і обладнання, що установлюються на будівельному об\’єкті, належать:
– електричні установки;
– нагрівальні установки;
– газові установки;
– пристрої захисту від блискавок;
– установки з виявлення горючих газів;
– установки вибухопридушення;
– системи вентиляції.
6.2.3.2.1 З метою запобігання виникненню пожежі електричні та нагрівальні установки, які застосовуються на будівельних об\’єктах, необхідно проектувати і установлювати так, щоб:
– вони не були причиною виникнення пожежі;
– вони активно не сприяли розвитку пожежі;
– поширення вогню було обмеженим;
– був обмежений ризик для огороджувальних елементів приміщення (стіни, стеля, підлога) або його заповнення (наприклад, меблів), до яких прилягають прилади й обладнання;
– поверхні нагрівальної установки та прилеглих до неї елементів, що зазнають впливу термічної дії, не могли нагріватись до неприпустимого рівня;
– у разі виникнення пожежі могли бути вжиті ефективні заходи з її гасіння і були можливими рятувальні заходи.
6.2.3.2.2 Вимоги до газових установок визначені у нормативних документах, які стосуються установок на газовому пальному.
6.2.3.2.3 Пристрої захисту від блискавок призначені для захисту будівельних об\’єктів і людей, які в них перебувають, від блискавки або інших проявів атмосферної електрики і мають бути забезпечені:
– мережею блискавковідводів, якою атмосферний електричний заряд може безпечно ввійти в систему захисту без завдання шкоди будівельному об\’єкту і людям, які в ньому перебувають;
– одним або декількома ланцюгами з низьким електричним опором для відведення електричного заряду в землю без ризику для будівельного об\’єкта та людей і обладнання, які в ньому перебувають;
– такою мережею заземлення, щоб заряд міг ввійти в землю без надмірного підвищення електричного потенціалу пристрою захисту від блискавок;
– відповідним контактом з іншими металевими елементами будівельного об\’єкта.
У разі потреби необхідно вести моніторинг та/або реєстрацію кількості та/або сили окремих розрядів блискавки.
Експозиція/вплив: моделювання електричного розряду.
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність захистити об\’єкти від блискавки та здатність безпечного відведення будь-якого струму в землю.
6.2.3.2.4 Установки з виявлення горючих газів призначені для виявлення горючих газів до того, як їх концентрація стане пожежовибухонебезпечною, з тим, щоб надати необхідні попередження та ініціювати захисні заходи.
Для цього установка повинна:
– забезпечувати весь об\’єм, що підлягає захисту, відповідними датчиками, за допомогою яких можна виявити наявність горючих газів на достатньо ранній стадії;
– мати надійні засоби комунікації між датчиками і центральним приймальним пунктом;
– мати приймальний пункт із засобами розшифровки сигналів від датчиків, визначення місця, звідки прийшло попередження, засобами привертання уваги до попереджень про пожежу або несправність установки та ініціювання інших необхідних дій;
– бути здатною протистояти умовам середовища будівельного об\’єкта, в якому вона змонтована (встановлена), так, щоб вона зберігала можливість виконувати свої функції протягом прийнятного терміну експлуатації.
6.2.3.2.5 Установка вибухопридушення призначена для запобігання утворенню недопустимо високого тиску (тиску вибуху), що виникає внаслідок загоряння газу, парів рідини або пилу всередині замкнутої конструкції, яка не призначена для витримування максимального тиску вибуху. Це потребує негайного виявлення наростання тиску та введення рівномірно розподіленої вогнегасної речовини в зону, що захищається всередині огороджувальної конструкції, протягом якомога коротшого проміжку часу.
Експозиція/вплив: кліматичні умови навколишнього середовища, задані умови випробування для приведення в дію і відповідні випробування тиском для підтвердження працездатності в разі вибуху.
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до приведення в дію згідно зі значеннями проектних параметрів та подавання вогнегасної речовини і досягнення її розрахованої концентрації в межах огороджувальної конструкції протягом вказаного часу.
6.2.3.2.6 Системи вентиляції повинні забезпечувати виключення небезпеки поширення вогню і диму через вентиляційну систему з одного протипожежного відсіку до іншого.
Нижче наведені приклади ситуацій з використанням вогнестійких повітроводів та/або протипожежних клапанів:
– кожен протипожежний відсік має окремі канали для подавання і виведення повітря, які не мають отворів у місцях проходження крізь інші відсіки. Для запобігання поширенню вогню застосовують вогнестійкі повітроводи;
– розподіл повітря встановлюється використанням розподільних отворів, кожен з яких оснащений протипожежним клапаном;
– різні відсіки мають спільний повітровід. При цьому можуть використовуватись такі захисні пристрої, якщо:
а) повітроводи не є вогнестійкими. Протипожежний клапан встановлюють у кожному проході крізь вогнестійку стіну/перекриття відсіку. У деяких випадках протипожежні клапани встановлюють на відстані від стіни/перекриття, і тоді повітропровід між протипожежним клапаном і стіною/перекриттям має бути вогнестійким;
б) повітроводи є вогнестійкими. У кожному отворі встановлюють протипожежний клапан. Замість вогнестійких повітроводів можливе також використання невогнестійких повітроводів у вогнестійких шахтах. В такому випадку в отворах шахт встановлюють протипожежний клапан;
в) повітроводи є вогнестійкими. Вентилятор припливної/витяжної вентиляції діє постійно. Потраплянню вогню в припливні повітроводи та виходу вогню з витяжних повітропроводів можна запобігти через створення умов повітряного потоку/тиску.
6.2.3.3 Обмеження утворення і поширення вогню і диму в межах приміщення, де виникла пожежа
6.2.3.3.1 Загальні положення
Положення щодо обмеження утворення і поширення вогню і диму в межах приміщення, де виникла пожежа, спрямовані на обмеження швидкого залучення до горіння будівельних виробів на ранній стадії пожежі і обмеження сприяння будівельних виробів повному розвитку пожежі в приміщенні, де вона виникла. Таким чином, відповідні будівельні вироби повинні мати певні характеристики реакції на вогонь в умовах їх експлуатації. Ці характеристики оцінюють в умовах дії ряду термічних впливів, починаючи від дії невеликого полум\’я (типу сірника), умов нагрівання, що моделюють пожежу всередині приміщення (поодинокий предмет, що горить, наприклад, меблі) до термічної дії, яка подібна до дії розвиненої пожежі.
Примітка. На ранній стадії пожежі в приміщенні, де вона виникла, можуть бути і не досягнуті критичні умови для людей, що там перебувають, і їх виживання в цьому приміщенні все ще залишається можливим. Несприятливий вплив тепла і диму (непрозорість, токсичність) від поверхонь, що піддаються впливу вогню, може зменшити час до моменту досягнення критичних умов для людей, які перебувають всередині.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code