Засоби для керування ліфтами

Засоби для керування

13. Засоби для керування ліфтами, призначеними для використання без супроводження особами з інвалідністю (особами з обмеженими фізичними можливостями), повинні бути належним чином розроблені та розташовані.

14. Функціонування засобів для керування повинне бути чітко відображене на індикаторах.

15. Групи ліфтів можуть оснащуватися окремими або спільними електричними колами виклику.

16. Електричне обладнання повинно встановлюватися та приєднуватися таким чином, щоб:

унеможливити помилкове підключення до електричних кіл, що не пов’язані безпосередньо з ліфтом;

електричне живлення могло вмикатися та вимикатися під навантаженням;

рух ліфта залежав від електричних пристроїв безпеки в окремому електричному колі безпеки;

пошкодження електричного обладнання не спричиняло небезпечної ситуації.

Ризики для людей поза межами кабіни

17. Ліфт повинен бути розроблений і споруджений так, щоб простір, в якому рухається кабіна, був доступний тільки для технічного обслуговування та ремонту або у надзвичайних ситуаціях. Нормальне використання ліфта повинно припинитися до потрапляння людини у цей простір.

18. Ліфт повинен бути розроблений і споруджений так, щоб унеможливити ризик затиснення під час перебування кабіни в одному з крайніх положень.

Зазначена мета досягається за рахунок передбачення в конструкції вільного або безпечного простору за межами крайніх положень.

У разі коли таку вимогу виконати неможливо, зокрема, в існуючих будинках, можуть передбачатися інші відповідні способи запобігання зазначеному ризику.

19. Поверхові площадки на вході та виході з кабіни повинні бути обладнані дверима шахти з механічною міцністю відповідно до передбачених умов використання.

Під час нормального використання блокувальний пристрій повинен унеможливлювати:

початок руху кабіни у разі навмисного чи ненавмисного приведення її у рух, якщо не всі двері шахти зачинені та замкнені;

відчинення дверей шахти під час руху кабіни і в разі, коли вона ще не досягла необхідної поверхової площадки.

Усі рухи біля поверхової площадки з відчиненими дверима допускаються в зазначених зонах за умови контролю за швидкістю вирівнювання.

Ризики для людей усередині кабіни

20. Кабіни ліфтів повинні бути повністю закриті стінами на всю висоту, обладнані суцільною підлогою і стелею, крім вентиляційних отворів, і мати двері на всю висоту. Двері повинні бути розроблені та встановлені так, щоб кабіна не починала рухатися, доки не зачиняться двері, і зупинялася у разі їх відчинення, крім випадку пересування біля поверхової площадки, зазначеного в пункті 19 цього додатка.

Двері кабіни повинні залишатися зачиненими і замкненими, якщо ліфт зупиняється між двома поверхами, де виникає ризик падіння між кабіною і стінкою шахтою або в разі, коли шахта відсутня.

21. Ліфт повинен мати пристрої, які в разі вимкнення електричного живлення або пошкодження складових частин ліфта унеможливлюють вільне падіння або неконтрольований рух кабіни.

Пристрій, що унеможливлює вільне падіння кабіни, повинен бути незалежним від засобів підвішування кабіни.

Зазначений пристрій повинен бути здатним зупинити кабіну з номінальним навантаженням і на максимальній швидкості, передбачених монтажником. Будь-яке зупинення, спричинене таким пристроєм, не повинне призводити до шкідливих для осіб, які перебувають усередині кабіни, уповільнень незалежно від умов завантаження.

22. Буфери повинні встановлюватися між дном шахти і підлогою кабіни.

У цьому випадку вільний простір, зазначений у пункті 18 цього додатка, повинен вимірюватися за максимального стиснення буферів.

Зазначена вимога не поширюється на ліфти, в яких кабіна не може увійти у вільний простір, зазначений у пункті 18 цього додатка, з причин, обумовлених конструкцією приводної системи.

23. Ліфт повинен бути розроблений та споруджений так, щоб унеможливлювалося приведення його в рух у разі, коли пристрій, зазначений у пункті 21 цього додатка, перебуває в неробочому стані.

Інші ризики

24. Двері шахти і кабіни окремо або разом, якщо вони споряджені приводом, повинні бути обладнані пристроєм, що запобігає ризику затиснення в процесі їх руху.

25. Двері шахти, у тому числі із заскленими частинами, що використовуються для протипожежного захисту будівлі, повинні бути вогнестійкими, що забезпечується їх цілісністю та особливостями щодо ізоляції (запобігання поширенню вогню) і теплопередачі (теплового випромінювання).

26. Противаги повинні встановлюватися таким чином, щоб уникнути будь-якого ризику зіткнення з кабіною чи падіння їх на кабіну.

27. Ліфти повинні бути обладнані засобами, які дають змогу звільнити і евакуювати людей, які застрягли в кабіні.

28. Кабіни повинні бути обладнані засобами двостороннього зв’язку для забезпечення постійного зв’язку з аварійною службою.

29. Ліфти повинні розроблятися і виготовлятися так, щоб у разі перевищення максимальної температури механізму, заданої монтажником, вони могли завершити рух і не виконувати нові команди.

30. Кабіни повинні розроблятися і виготовлятися так, щоб забезпечити достатню вентиляцію для пасажирів навіть у разі тривалої зупинки.

31. Кабіна повинна бути належним чином освітлена під час користування ліфтом або у разі, коли двері відчинені, а також у кабіні повинно бути аварійне освітлення.

32. Засоби зв’язку, зазначені в пункті 28 цього додатка, і аварійне освітлення, зазначене в пункті 31 цього додатка, повинні проектуватися і виготовлятися так, щоб функціонувати навіть за відсутності основного джерела електроживлення. Час їх автономної роботи повинен бути досить тривалим, щоб забезпечити нормальну роботу під час звільнення пасажирів.

33. Електричні кола керування ліфтами, які можуть використовуватися в разі виникнення пожежі, повинні бути розроблені і виготовлені так, щоб було унеможливлене зупинення ліфта на певних поверхах і була можливість для забезпечення пріоритету керування ліфтом аварійними службами.

Маркування

34. Крім мінімального обсягу інформації, необхідного для будь-якого обладнання відповідно до пункту 53 додатка 1 до Технічного регламенту безпеки машин, кожна кабіна повинна мати легко видиму табличку, на якій чітко зазначається номінальна вантажопідіймальність у кілограмах і максимально можлива кількість пасажирів, які можуть перевозитися одночасно.

35. Якщо ліфт розроблений так, що пасажири можуть без сторонньої допомоги звільнитися з кабіни, яка застрягла, у кабіні на видному місці повинні бути розміщені відповідні чіткі інструкції.

Інструкції

36. До компонентів безпеки для ліфтів, зазначених у додатку 4, повинні додаватися інструкції (настанови) щодо експлуатації з метою уможливлення ефективно та безпечно здійснювати:

монтаж;

підключення;

регулювання;

технічне обслуговування.

37. До кожного ліфта повинні додаватися інструкції, які повинні містити:

інструкції з планами та схемами, необхідними для нормального використання, пов’язані з технічним обслуговуванням, оглядом, ремонтом, проведенням періодичних перевірок і зазначених у пункті 27 цього додатка робіт з вивільнення та евакуації людей, які застрягли в кабіні;

реєстраційний журнал, у якому повинні фіксуватися виконані ремонтні роботи і в разі потреби проведенні періодичні перевірки.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code