Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. № 438

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів та розроблений на основі Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які постійно обслуговують будівлі та споруди та призначені для перевезення:

людей;

людей і вантажів;

тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним, тобто людина може безперешкодно заходити до нього, і обладнаним засобами керування, розташованими всередині пристрою для перевезення або в межах досягання людини, яка перебуває всередині пристрою для перевезення.

Цей Технічний регламент застосовується до нових компонентів безпеки для ліфтів, зазначених у додатку 3, для використання в ліфтах, визначених у цьому пункті.

3. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

підіймальні пристрої, швидкість яких не перевищує 0,15 м/с;

будівельні підйомники;

канатні дороги, у тому числі фунікулери;

ліфти, спеціально сконструйовані та споруджені для військових або поліцейських потреб;

підіймальні пристрої, з яких можна виконувати роботу;

шахтні підіймальні установки;

підіймальні пристрої, призначені для піднімання артистів під час вистав;

підіймальні пристрої, установлені на транспортних засобах;

підіймальні пристрої, установлені на обладнанні та призначені для забезпечення доступу до робочих місць, у тому числі місць для технічного обслуговування і контролю на обладнанні;

пристрої з рейковою передачею;

ескалатори та пасажирські конвеєри (траволатори).

4. У разі коли ризики щодо ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, зазначені в цьому Технічному регламенті, повністю або частково підпадають під дію інших технічних регламентів, цей Технічний регламент не застосовується або його застосовування припиняється для таких ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів і ризики оцінюються стосовно відповідних технічних регламентів.

5. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) введення в обіг – надання компонента безпеки для ліфтів на ринку України в перший раз або платне чи безоплатне постачання ліфта для використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

2) вилучення з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку України компонента безпеки для ліфтів, що перебуває в ланцюгу постачання такого компонента безпеки для ліфтів;

3) виробник – будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє компонент безпеки для ліфтів або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує такий компонент безпеки для ліфтів під своїм найменуванням або торговельною маркою;

4) відкликання – будь-який захід, спрямований на забезпечення демонтажу та безпечного видалення ліфта або повернення компонентів безпеки для ліфтів, що вже надані монтажнику чи споживачу (користувачу);

5) знак відповідності технічним регламентам – маркування, за допомогою якого монтажник або виробник вказує, що ліфт або компонент безпеки для ліфтів відповідає вимогам, які застосовуються до такого ліфта або компонента і визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

6) імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, що вводить в обіг на ринку України компонент безпеки для ліфтів походженням з іншої країни;

7) ліфт – підіймальний пристрій, що обслуговує конкретні рівні, має пристрій для перевезення, що рухається жорсткими напрямними, нахиленими під кутом понад 15° до горизонталі, або підіймальний пристрій, що рухається уздовж фіксованого напрямку, зокрема у разі, коли він не рухається жорсткими напрямними;

8) монтажник – фізична чи юридична особа, яка бере на себе відповідальність за розроблення, виготовлення, монтаж і введення в обіг ліфта;

9) надання на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання компонента безпеки для ліфтів для розповсюдження чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

10) орган з оцінки відповідності – підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування;

11) оцінка відповідності – процес доведення того, що суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені у додатку 1, які стосуються ліфта і компонента безпеки для ліфтів, виконані;

12) пристрій для перевезення – складова частина ліфта, де перебувають люди та/або вантажі під час підіймання чи опускання;

13) розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання компонента безпеки для ліфтів, яка надає такий компонент на ринку України;

14) суб’єкти господарювання – монтажник, виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

15) технічна специфікація – документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати ліфт і компонент безпеки для ліфтів;

16) типовий зразок ліфта – репрезентативний зразок ліфта, технічною документацією якого визначено спосіб виконання суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1, що відповідають типовому зразку ліфта за заданими параметрами та в яких використовуються ідентичні компоненти безпеки для ліфтів;

17) уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, що одержує від монтажника або виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.

У цьому Технічному регламенті терміни “введення в експлуатацію”, “гармонізований європейський стандарт”, “орган, що призначає”, “презумпція відповідності”, “призначення”, “ризик”, “технічний регламент” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; термін “неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам” – у значенні, наведеному в Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”; терміни “користувач”, “ланцюг постачання продукції”, “постачання продукції” – у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “національний стандарт” – у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”.

Вільний обіг

6. На території України не повинно заборонятися, обмежуватися чи перешкоджатися введенню в обіг або експлуатацію ліфтів або надання на ринку компонентів безпеки для ліфтів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

7. Показ та/або демонстрація ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок чи інших подібних заходів здійснюється за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що такі ліфти або компоненти безпеки для ліфтів не можуть бути введені в обіг або надані на ринку до приведення їх у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Демонстрація ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів може проводитися лише за умови здійснення належних заходів безпеки.

8. За умови виконання вимог цього Технічного регламенту нормативно-правові акти можуть передбачати додаткові вимоги, необхідні для забезпечення захисту людей під час введення в експлуатацію або використання ліфтів, крім вимог, що передбачають зміну конструкції ліфтів у спосіб, не встановлений у цьому Технічному регламенті.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code