МЕТОДИКА визначення відновної вартості зелених насаджень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
12.05.2009 N 127
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2009 р.
за N 549/16565
 
МЕТОДИКА визначення відновної вартості зелених насаджень
 
1. Загальні положення
 
     1.1. Методика встановлює механізм визначення відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у населених пунктах, що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв\’язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі.
 
     1.2. Методику розроблено відповідно до:
     Закону України \”Про благоустрій населених пунктів\” ( 2807-15 );
     Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 ( 1045-2006-п ) (далі – Порядок);
     Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 \”Витрати\”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (далі – Положення);
     Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 N 105 ( z0880-06 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 880/12754 (далі – Правила).
 
     1.3. Поняття, що використовується у цій Методиці, має таке значення:
     економічно обґрунтовані плановані витрати – витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, а також вимог щодо надання відповідних послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей регіону.
     Інші поняття та терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, які наведені в Законі України \”Про благоустрій населених пунктів\” ( 2807-15 ), Положенні ( z0027-00 ) та Правилах ( z0880-06 ).
 
     1.4. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється комісією, створеною відповідно до Порядку ( 1045-2006-п ), яка складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, зразок якого наведений у додатку 1 до цієї Методики.
 
     1.5. Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку.
{ Пункт 1.5 глави 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 423 ( z1567-12 ) від 22.08.2012 }
 
     1.6. Доцільність і можливість пересадки дерев та кущів, які підлягають видаленню, визначається комісією при їх обстеженні та оцінці.
 
     1.7. У разі видалення зелених насаджень на підставі повідомлення, декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт розмір їх відновної вартості зменшується на суму, передбачену в проектній документації на озеленення прибудинкової території.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code