Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин

Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин 
     До повноважень  сільських,  селищних,  міських  рад  у галузі 
земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: 
     а) розпорядження землями територіальних громад;
{  Офіційне  тлумачення  положення  пункту  \”а\”  статті  12 див. в 
Рішенні  Конституційного  Суду  N  10-рп/2010  ( v010p710-10 ) від 
01.04.2010 } 
     б) передача  земельних  ділянок   комунальної   власності   у 
власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу; 
{  Офіційне  тлумачення  положення  пункту  \”б\”  статті  12 див. в 
Рішенні  Конституційного  Суду  N  10-рп/2010  ( v010p710-10 ) від 
01.04.2010 } 
     в) надання   земельних   ділянок  у  користування  із  земель 
комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
{  Офіційне  тлумачення  положення  пункту  \”в\”  статті  12 див. в 
Рішенні  Конституційного  Суду  N  10-рп/2010  ( v010p710-10 ) від 
01.04.2010 } 
     г) вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальної 
власності відповідно до цього Кодексу;
{  Офіційне  тлумачення  положення  пункту  \”г\”  статті  12 див. в 
Рішенні  Конституційного  Суду  N  10-рп/2010  ( v010p710-10 ) від 
01.04.2010 } 
     ґ) викуп  земельних ділянок для суспільних потреб відповідних 
територіальних громад сіл, селищ, міст; 
     д) організація землеустрою; 
     е) координація   діяльності   місцевих   органів    земельних 
ресурсів; 
     є) здійснення  контролю  за  використанням та охороною земель 
комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  екологічного 
законодавства; 
     ж) обмеження,  тимчасова  заборона  (зупинення)  використання 
земель громадянами і юридичними  особами  у  разі  порушення  ними 
вимог земельного законодавства; 
     з) підготовка  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання 
земельних ділянок відповідно до цього Кодексу; 
     и) встановлення та зміна меж  районів  у  містах  з  районним 
поділом; 
     і) інформування  населення  щодо вилучення (викупу),  надання 
земельних ділянок; 
     ї) внесення пропозицій до районної ради щодо  встановлення  і 
зміни меж сіл, селищ, міст; 
     й) вирішення земельних спорів; 
     к) вирішення   інших   питань  у  галузі  земельних  відносин 
відповідно до закону. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code