Архітектор у Києві, девелоперські інвестиційні проекти нерухомості, ескізи будинків, реконструкція, погодження, фотозйомка

Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин

 Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин 
     Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі 
               земельних відносин 
     До повноважень  Верховної  Ради  України  в  галузі земельних 
відносин належить: 
     а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин; 
     б) визначення засад державної політики в галузі  використання 
та охорони земель; 
     в) затвердження  загальнодержавних  програм щодо використання 
та охорони земель; 
     г) встановлення і зміна меж районів і міст; 
     ґ)   погодження   питань,   пов\’язаних  із  зміною  цільового 
призначення   особливо  цінних  земель  державної  та  комунальної 
власності,   припиненням   права   постійного   користування  ними 
відповідно до цього Кодексу;
{  Пункт  \”ґ\” статті 6 в редакції Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) від 
06.09.2012 } 
     д) вирішення   інших   питань  у  галузі  земельних  відносин 
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ). 
     Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки 
               Крим у галузі земельних відносин 
     До повноважень  Верховної  Ради  Автономної Республіки Крим у 
галузі земельних відносин на території республіки належить: 
     а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності 
територіальних громад; 
     б) забезпечення   реалізації   державної  політики  в  галузі 
використання та охорони земель; 
     в) погодження  загальнодержавних  програм   використання   та 
охорони   земель,   участь  у  їх  реалізації  в  межах  території 
Автономної Республіки Крим; 
     г) затвердження  та  участь  у  реалізації   республіканських 
програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони 
земель; 
 
     {  Пункт  \”ґ\”  статті 7 виключено на підставі Закону N 509-VI 
( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
 
     д) координація   діяльності   районних   і   міських    (міст 
республіканського значення) рад у галузі земельних відносин; 
     е) координація    діяльності   місцевих   органів   земельних 
ресурсів; 
     є) координація  здійснення  контролю  за   використанням   та 
охороною земель; 
     ж) внесення   до   Верховної  Ради  України  пропозицій  щодо 
встановлення та зміни меж районів, міст; 
     з)  встановлення  та  зміна  меж сіл, селищ, що не входять до 
складу відповідного району;
{  Пункт  \”з\” статті 7 в редакції Закону N 5003-VI ( 5003-17 ) від 
21.06.2012 } 
     и) вирішення  інших  питань  у  галузі   земельних   відносин 
відповідно до закону. 
     Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних 
               відносин 
     До повноважень обласних рад у галузі  земельних  відносин  на 
території області належить: 
     а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності 
територіальних громад; 
 
     {  Пункт  \”б\”  статті 8 виключено на підставі Закону N 509-VI 
( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
 
     в) забезпечення  реалізації  державної  політики   в   галузі 
використання та охорони земель; 
     г) погодження   загальнодержавних   програм  використання  та 
охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території; 
     ґ) затвердження та участь у реалізації  регіональних  програм 
використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель; 
     д) координація    діяльності   місцевих   органів   земельних 
ресурсів; 
     е) організація землеустрою; 
     є) внесення  до  Верховної  Ради  України   пропозицій   щодо 
встановлення та зміни меж районів, міст; 
     ж)  встановлення  та  зміна  меж сіл, селищ, що не входять до 
складу  відповідного  району,  або  у  разі,  якщо районна рада не 
утворена;
{  Пункт  \”ж\” статті 8 в редакції Закону N 5003-VI ( 5003-17 ) від 
21.06.2012 } 
     з) вирішення земельних спорів; 
     и) вирішення   інших   питань  у  галузі  земельних  відносин 
відповідно до закону. 
     Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських 
               рад у галузі земельних відносин 
     До повноважень  Київської  і  Севастопольської  міських рад у 
галузі земельних відносин на їх території належить: 
     а) розпорядження землями територіальної громади міста; 
     б) передача  земельних  ділянок   комунальної   власності   у 
власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу; 
     в) надання   земельних   ділянок  у  користування  із  земель 
комунальної власності відповідно до цього Кодексу; 
     г) вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальної 
власності в порядку, передбаченому цим Кодексом; 
     ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста; 
     д) припинення   права  користування  земельними  ділянками  у 
випадках, передбачених цим Кодексом; 
     е) прийняття  рішення  щодо  звільнення  самовільно  зайнятих 
земельних ділянок; 
     є) підготовка  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання 
земельних ділянок із земель державної  власності,  що  проводяться 
органами виконавчої влади; 
     ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах; 
     з) організація землеустрою; 
     и) координація    діяльності   місцевих   органів   земельних 
ресурсів; 
     і) здійснення контролю за  використанням  і  охороною  земель 
комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  екологічного 
законодавства; 
     ї) обмеження,  тимчасова заборона (зупинення)  чи  припинення 
використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в 
разі порушення ними вимог земельного законодавства; 
     й) інформування населення щодо  надання,  вилучення  (викупу) 
земельних ділянок; 
     к) внесення  у  встановленому порядку пропозицій до Верховної 
Ради України щодо встановлення та зміни меж міст; 
     л) вирішення земельних спорів; 
     м) вирішення  інших  питань  у  галузі   земельних   відносин 
відповідно до закону. 

Exit mobile version