Регулювання земельних відносин

Регулювання земельних відносин 
     1. Земельні   відносини   регулюються   Конституцією  України 
( 254к/96-ВР ), цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами. 
     2. Земельні  відносини,  що  виникають при використанні надр, 
лісів,  вод,  а також рослинного і тваринного світу,  атмосферного 
повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про 
надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, 
якщо вони не суперечать цьому Кодексу. 
     Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання 
     1. Земельне    законодавство   включає   цей   Кодекс,   інші 
нормативно-правові акти у галузі земельних відносин. 
     2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних 
відносин  з метою забезпечення права на землю громадян,  юридичних 
осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання 
та охорони земель. 
     Стаття 5. Принципи земельного законодавства 
     Земельне законодавство базується на таких принципах: 
     а) поєднання     особливостей     використання    землі    як 
територіального базису,  природного  ресурсу  і  основного  засобу 
виробництва; 
     б) забезпечення  рівності  права власності на землю громадян, 
юридичних осіб, територіальних громад та держави; 
     в) невтручання держави в здійснення  громадянами,  юридичними 
особами  та  територіальними  громадами своїх прав щодо володіння, 
користування і розпорядження землею,  крім випадків,  передбачених 
законом; 
     г) забезпечення раціонального використання та охорони земель; 
     ґ) забезпечення гарантій прав на землю; 
     д) пріоритету вимог екологічної безпеки. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code