Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру

Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру
68. Елемент \”Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру” (AdjacentUnitInfo) наведений у додатку 36.
69. Елемент \”Суміжники об’єкта Державного земельного кадастру” (AdjacentUnitInfo) включає елементи, у яких зазначаються відомості про суміжні ділянки об’єкта Державного земельного кадастру та осіб, які є їх власниками або розпорядниками, та в яких зазначаються:
1) в елементі \”Кадастровий номер/обліковий номер суміжного об’єкта Державного земельного кадастру” (CadastralNumber) – унікальний номер суміжного об’єкта Державного земельного кадастру;
2) в елементі \”Межі з суміжником” (AdjacentBoundary) – опис меж із суміжним об’єктом Державного земельного кадастру згідно з додатком 11 (комплексний тип \”Межа об’єкта”);
3) в елементі \”Ознака конфлікту меж” (Conflict) – межі, які перетинаються із сусідніми об’єктами Державного земельного кадастру;
4) в елементі \”Власник або розпорядник” (Proprietor) – особа, яка є власником суміжного об’єкта Державного земельного кадастру або має право розпоряджатися ним;
5) в елементі \”Блок додаткової інформації” (AdditionalInfoBlock) – будь-яка додаткова інформація в довільній формі, що стосується суміжного об’єкта Державного земельного кадастру.
Комплексні типи
70. Для внесення даних до елементів електронного документа використовуються уніфіковані типи даних (комплексні типи) згідно з додатками 4, 6, 11, 28, 31, 37 і 38, в яких зазначаються:
1) у комплексному типі \”Відомості про виконавця робіт” (ExecutorInfo) – інформація про:
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця або найменування юридичної особи, яка є розробником документації із землеустрою (CompanyName);
податковий номер юридичної особи або фізичної особи – підприємця, яка є розробником документації із землеустрою (EDRPOU);
серію (LicenseSeries), номер (LicenseNumber), дату видачі (LicenseIssuedDate) ліцензії на проведення робіт із землеустрою та/або оцінки земель;
прізвище, ім’я, по батькові (ChiefName) та посаду (ChiefPosition) особи, що відповідає за дотримання вимог законодавства під час виконання таких робіт (Chief);
прізвище, ім’я, по батькові (ExecutorName) та посаду (ExecutorPosition) особи, яка є безпосереднім виконавцем робіт із землеустрою та/або оцінки земель, контактну інформацію (ContactInfo);
місце проживання (PostalAddress) виконавця робіт з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту.
Комплексний тип \”Відомості про виконавця робіт” наведений у додатку 4;
2) у комплексному типі \”Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” (PointInfo) – дані про:
визначення вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру (Point) та присвоєння UPID – унікального номера вузла полігона об’єкта Державного земельного кадастру, його ім’я (PN) та метод їх визначення (DeterminationMethod);
просторові координати точок повороту меж об’єкта Державного земельного кадастру (X, Y), точність їх визначення (MX, MY), а також відомості про закріплення їх межовими знаками (Н), точність встановлення межових знаків (MH), опис точки (Description). 
Комплексний тип \”Координати вузлів полігона об’єкта Державного земельного кадастру” наведений у додатку 6;
3) у комплексному типі \”Межа об’єкта” (Boundary) – дані про:
опис меж (ліній, поліліній) об’єкта Державного земельного кадастру, угідь, обмежень, частини земельної ділянки (об’єкта), на яку поширюється право користування, та присвоєння унікальних номерів полілінії об’єкта, номерів вузлів її початку та закінчення;
замкнутість ліній (поліліній) об’єкта в межах об’єкта Державного земельного кадастру.
Комплексний тип \”Межа об’єкта” (Boundary) наведений у додатку 11;
4) у комплексному типі \”Дані про фізичну особу” (NaturalPerson) – відомості про:
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 7 цього пункту;
податковий номер фізичної особи (TaxNumber);
документ, що посвідчує особу (Passport) (назва документа (DocumentType), серія (PassportSeries), номер (PassportNumber), дата видачі (PassportIssuedDate) та орган, який видав документ (IssuanceAuthority);
додаткові дані про фізичну особу (AdditionalInfo);
громадянство фізичної особи (Citizenship);
місце проживання фізичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту. 
Комплексний тип \”Дані про фізичну особу” наведений у додатку 28;
5) у комплексному типі \”Дані про юридичну особу” (LegalEntity) – такі відомості:
найменування юридичної особи (Name);
податковий номер юридичної особи (EDRPOU);
місцезнаходження юридичної особи (Address) з використанням комплексного типу, зазначеного у підпункті 6 цього пункту;
додаткова інформація про юридичну особу (AdditionalInfo). 
Комплексний тип \”Дані про юридичну особу” наведений у додатку 31;
6) у комплексному типі \”Адреса” (Address) – такі дані:
код країни згідно з Класифікатором країн світу ДК007-96 (Country);
поштовий індекс (ZIP);
назва адміністративно-територіальної одиниці (Region);
назва району області, м. Києва або м. Севастополя чи міста обласного значення (District);
назва міста, селища чи села (Settlement);
вулиця (проспект, бульвар, провулок, узвіз тощо) (Street);
номер будинку (Building);
номер корпусу (Block);
номер квартири (офісу) (BuildingUnit).
Комплексний тип \”Адреса” наведений у додатку 37;
7) у комплексному типі \”Прізвище, ім’я, по батькові” (FullNameType) – прізвище (LastName), ім’я (FirstName) та по батькові (MiddleName) фізичної особи.
Комплексний тип \”Прізвище, ім’я, по батькові” наведений у додатку 38.
Електронний цифровий підпис електронного документа
71. Залежно від порядку формування та проведення перевірки електронного документа його зміст доповнюється елементами, які включають електронний цифровий підпис та відомості про осіб, відповідальних за формування даних електронного документа.
72. Електронний цифровий підпис в електронному документі накладається згідно із Законами України \”Про електронні документи та електронний документообіг” і \”Про електронний цифровий підпис”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code