Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою

Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою
64. Елемент \”Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” (RestrictionInfo) наведений у додатку 33.
65. Елемент \”Земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій та інші обмеження щодо користування земельною ділянкою” (RestrictionInfo) включає елементи, у яких зазначається інформація про встановлення та припинення обмеження щодо використання земельної ділянки, в яких зазначаються:
1) в елементі \”Код обмеження” (RestrictionCode) – код згідно з переліком обмежень щодо використання земельних ділянок, наведеним у додатку 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;
2) в елементі \”Зміст обмеження” (RestrictionName) зазначається назва обмеження щодо використання земельної ділянки;
3) в елементі \”Блок опису зовнішніх полігонів зони обмеження” (Externals) – відомості про зовнішні межі зони обмеження;
4) в елементі \”Блок опису внутрішніх полігонів зони обмеження” (Internals) – відомості про внутрішні межі зони обмеження.
Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип \”Межа об’єкта”);
5) в елементі \”Підстава для виникнення права земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію та інших обмежень щодо користування земельною ділянкою” (RestrictionEntitlement) – відомості про:
код документа, на підставі якого виникає право (DocumentType), згідно з додатком 34;
назву документа, на підставі якого виникає обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentName);
дату прийняття (укладення) документа, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою (DocumentDate);
дані про фізичну особу (NaturalPerson) та (або) юридичну особу (LegalEntity), які прийняли (уклали) документ, що є підставою для встановлення обмеження щодо користування земельною ділянкою;
6) в елементі \”Строк дії” (RestrictionTerm) – відомості про строк (Time) обмеження щодо користування земельною ділянкою (дата початку дії обмеження (StartDate), дата закінчення дії обмеження (ExpirationDate), строк дії обмеження (Duration). У разі встановлення обмеження на невизначений строк про це зазначається в елементі \”Постійний” (Permanent);
7) в елементі \”Дата реєстрації обмеження” (RegistrationDate) – дата реєстрації обмеження щодо користування земельною ділянкою;
8) в елементі \”Реєстраційний номер обмеження” (RegistrationNumber) – реєстраційний номер обмеження щодо користування земельною ділянкою або номер реєстрації документа, на підставі якого встановлюється обмеження;
9) в елементі \”Блок опису всіх осіб, на користь яких встановлено обмеження” (Beneficiaries) – відомості про фізичних (NaturalPerson) та (або) юридичних осіб (LegalEntity), на користь яких встановлено обмеження щодо користування земельною ділянкою;
10) в елементі \”Плата за користування земельною ділянкою” (Payment) – інформація про платність (Paid) або безоплатність (Free) користування земельною ділянкою. Якщо користування земельною ділянкою є платним, зазначається розмір плати у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent).
Угіддя земельної ділянки
66. Елемент \”Угіддя земельної ділянки” (LandParcelInfo) наведений у додатку 35.
67. Елемент \”Угіддя земельної ділянки” (LandParcelInfo) включає елементи, у яких зазначаються ідентифікаційні та метричні дані угідь земельної ділянки та в яких зазначаються:
1) в елементі \”Кадастровий номер” (CadastralCode) – унікальний кадастровий номер земельної ділянки;
2) в елементі \”Код угіддя” (LandCode) – код угіддя згідно з додатком 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;
3) в елементі \”Метрична інформація” (MetricInfo) – такі дані:
площа угіддя (Area) – інформація про одиниці виміру площі угіддя (MeasurementUnit), значення площі (Size), метод визначення площі (DeterminationMethod) за координатами точок повороту меж угіддя, зазначеними в електронному документі (ExhangeFileCoordinates), згідно із значенням площі, зазначеним у правовстановлюючому документі (DocExch), або шляхом переобчислення (Calculation);
периметр угіддя (Perimeter) – периметр межі угіддя;
середня квадратична похибка обчислення площі угіддя (Error);
опис меж угідь земельної ділянки лініями (полілініями) здійснюється за допомогою елементів \”Блок опису зовнішніх полігонів угіддя земельної ділянки” (Externals) та \”Блок опису внутрішніх полігонів угідь земельної ділянки” (Internals). Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип \”Межа об’єкта”).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code