Оцінка земельної ділянки

Оцінка земельної ділянки
58. Елемент \”Оцінка земельної ділянки” (ValuationInfo) наведений у додатку 29.
59. Елемент \”Оцінка земельної ділянки” (ValuationInfo) складається з елементів, які містять відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, в яких зазначаються:
в елементі \”Нормативна грошова оцінка” (Normative) – відомості про:
дату оцінки (ValuationDate) – дата, зазначена в технічній документації з нормативної грошової оцінки земель;
значення грошової оцінки (Value) – значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки у гривнях;
виконавця робіт (Executor) – відомості про суб’єкта господарювання, який проводив нормативну грошову оцінку земель, згідно з додатком 4;
дані про технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (ValuationDocumentation) – номер технічної документації (Number) та її описова частина (Attribute).
Оренда земельної ділянки
60. Елемент \”Оренда земельної ділянки” (LeaseInfo) наведений у додатку 30.
61. Елемент \”Оренда земельної ділянки” (LeaseInfo) складається з елементів та даних про договір оренди земельної ділянки, в яких зазначаються:
1) в елементі \”Рішення про передачу земельної ділянки в оренду” (ExecutivePowerDecision) – інформація про орган, який прийняв рішення про передачу земельної ділянки в оренду (ExecutivePower), вид документа (ApprovalDocument), назву документа (ApprovalDocumentName), дату його прийняття (ApprovalDate) та номер (ApprovalDocumentNumber).
Цей елемент заповнюється у разі передачі земельної ділянки в оренду із земель державної або комунальної власності;
2) в елементі \”Інформація про договір оренди земельної ділянки” (LeaseAgreement) – дані про:
всіх орендарів земельної ділянки (Leasees) із зазначенням інформації про кожного орендаря земельної ділянки (Leasee) згідно з додатком 28 або 31 залежно від особи, яка виступає орендарем земельної ділянки (фізичної або юридичної особи);
площу земельної ділянки або її частини, наданої в оренду (зазначається у кв. метрах або гектарах) (Area);
строк оренди земельної ділянки (дата початку оренди (StartDate), дата закінчення оренди (ExpirationDate) та строк дії договору оренди (LeaseDuration);
орендну плату (Rent), яка включає в себе інформацію про розмір орендної плати за користування земельною ділянкою або її частиною, визначений у грошовій (MoneyRent) чи іншій формі (OtherRent);
реєстраційний номер державної реєстрації договору оренди (RegistrationNumber);
дату державної реєстрації договору оренди (RegistrationDate) – дату внесення запису про реєстрацію договору оренди землі до Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі;
3) в елементі \”Блок опису зовнішніх полігонів оренди земельної ділянки” (Externals) – відомості про зовнішні межі орендованої земельної ділянки;
4) в елементі \”Блок опису внутрішніх полігонів оренди земельної ділянки” (Internals) – відомості про внутрішні межі орендованої земельної ділянки.
Внесення відомостей у зазначені елементи здійснюється за допомогою елемента (Boundary) згідно з додатком 11 (комплексний тип \”Межа об’єкта”).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code