Інформація про власника земельної ділянки

Інформація про власника земельної ділянки
48. Елемент \”Інформація про власника земельної ділянки” (ProprietorInfo) наведений у додатку 20.
49. Елемент \”Інформація про власника земельної ділянки” (ProprietorInfo) складається з таких елементів, в яких зазначаються:
1) в елементі \”Частка земельної ділянки” (ParcelPart) – частка кожного із співвласників земельної ділянки у відсотках (Percent) або у вигляді дробу (Part), якщо земельна ділянка перебуває у спільній частковій власності. У разі зазначення частки у вигляді дробу зазначаються чисельник (Numerator) та знаменник (Denominator) частки земельної ділянки;
2) в елементі \”Інформація про власника земельної ділянки” (Authentication) – інформація про власника земельної ділянки – фізичну особу (NaturalPerson) або юридичну особу (LegalEntity), яка є власником земельної ділянки або набуває її у власність. Якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності, співвласники зазначаються послідовно в алфавітному порядку за прізвищем для фізичних осіб та найменуванням для юридичних осіб;
3) в елементі \”Шифр рядка власника за формою 6-зем” (ProprietorCode) – шифр рядка відповідного власника земельної ділянки згідно з формою 6-зем \”Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності” (річна);
4) в елементі \”Пільги” (Privilege) – інформація про пільги, які має особа щодо земельної ділянки, зокрема в елементі \”Дані про пільги” (RegistrationInfo) – стаття закону, що передбачає пільгу (RegName), та дата виникнення права на пільгу (RegistrationDate);
5) в елементі \”Підстава набуття права власності” (PropertyAcquisitionJustification) – реквізити документа, що є підставою для набуття права власності на земельну ділянку, зокрема:
назва документа (код) (Document);
номер документа (DocumentNumber);
дата прийняття (укладення) документа (DocumentDate);
найменування органу, який прийняв рішення стосовно передачі земельної ділянки у власність (ApprovalAuthority);
6) в елементі \”Назва документа (код)” (Document) – відомості згідно з переліком підстав набуття прав на земельну ділянку, наведеним у додатку 21;
7) в елементі \”Блок додаткової інформації” (AdditionalInfoBlock) – додаткова інформація (AdditionalInfo) про власника земельної ділянки.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code