Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель

Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель
41. Елемент \”Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo) наведений у додатку 16.
42. Елемент \”Категорія земель/Цільове призначення земельної ділянки/Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель” (CategoryPurposeInfo) складається з таких елементів і даних, в яких зазначаються:
1) в елементі \”Категорія земель” (Category) – назва категорії земель за їх основним цільовим призначенням згідно з додатком 3 до Порядку ведення Державного земельного кадастру;
2) в елементі \”Цільове призначення земельної ділянки” (Purpose) – цільове призначення земельної ділянки згідно з документацією із землеустрою, яке визначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, наведеній у додатку 39;
3) в елементі \”Вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель згідно з документом, що є підставою для набуття права” (Use) – вид використання земельної ділянки, який визначається відповідно до частини п’ятої статті 20 Земельного кодексу України.
Форма власності на земельну ділянку
43. Елемент \”Форма власності на земельну ділянку” (OwnershipInfo) наведений у додатку 17 та складається з елемента \”Код форми власності” (Code), який заповнюється згідно з переліком \”Код форми власності на земельну ділянку”, наведеним у додатку 18.
Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь
44. Елемент \”Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь” (ParcelMetricInfo) наведений у додатку 19.
45. Елемент \”Метрична інформація земельної ділянки, обмежень її використання та угідь” (ParcelMetricInfo) складається з елементів, які стосуються метричних даних об’єкта, Державного земельного кадастру, в яких зазначаються:
1) в елементі \”Унікальний номер ділянки в межах кварталу” (ParcelID) – унікальний чотиризначний номер земельної ділянки в межах кварталу;
2) в елементі \”Опис земельної ділянки” (Description) – довільний опис земельної ділянки;
3) в елементі \”Площа земельної ділянки” (Area) – одиниці виміру площі земельної ділянки (MeasurementUnit), значення площі (Size) та метод її визначення (DeterminationMethod), зокрема:
обчислення площі за значеннями координат точок повороту меж земельної ділянки, зазначених в електронному документі (ExhangeFileCoordinates);
значення площі, наведене у правовстановлюючому документі (DocExch);
переобчислення (Calculation) із зазначенням системи координат, в якій відбувалося переобчислення;
4) в елементі \”Похибка” (Error) – середня квадратична похибка обчислення площі земельної ділянки;
5) в елементі \”Блок опису зовнішніх полігонів земельної ділянки” (Externals) – відомості про зовнішні межі земельної ділянки;
6) в елементі \”Блок опису внутрішніх полігонів земельної ділянки” (Internals) – відомості про внутрішні межі земельної ділянки.
46. Внесення відомостей в елементи, передбачені підпунктами 5 і 6 пункту 45 цих вимог, здійснюється за допомогою елемента \”Межа об’єкта” (Boundary) згідно з додатком 11.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code