Користування відомостями та документами Державного земельного кадастру

Користування відомостями та документами Державного земельного кадастру
Форми надання відомостей Державного земельного кадастру
162. Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про об\’єкт Державного земельного кадастру;
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), за формою згідно з додатком 41;
3) викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Під час здійснення нотаріальних дій витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надаються також нотаріусами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
163. Користування відомостями Державного земельного кадастру може також здійснюватися шляхом:
1) надання доступу до нього в режимі читання;
2) отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них;
3) пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства;
4) інформаційної взаємодії Держземагентства та Укрдержреєстру;
5) інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами;
6) отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування інформації під час державної реєстрації відповідних земельних ділянок;
7) отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування узагальнених відомостей про кількість та якість земель, а до 2015 року – органами місцевого самоврядування копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель.
164. Відомості Державного земельного кадастру, які містять інформацію, що є державною таємницею, надаються в порядку та на умовах, визначених Законом України \”Про державну таємницю\”.
Інші відомості Державного земельного кадастру є відкритою інформацією, крім випадків, визначених законом.
165. Надання відомостей Державного земельного кадастру відповідно до пунктів 162 і 163 цього Порядку здійснюється для платній основі, крім випадків:
1) видачі Державним кадастровим реєстратором витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для підтвердження:
державної реєстрації земельної ділянки;
внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель;
внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;
2) надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування:
узагальнених відомостей про кількість та якість земель;
відомостей і документів Державного земельного кадастру щодо земель та земельних ділянок, розташованих на відповідній території, для здійснення повноважень, визначених законом;
3) надання до 2015 року органам місцевого самоврядування копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель;
4) пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства, про:
межі адміністративно-територіальних одиниць;
кадастрові номери земельних ділянок;
межі земельних ділянок;
цільове призначення земельних ділянок;
розподіл земель між власниками, користувачами (форма власності, вид речового права);
обмеження у використанні земель та земельних ділянок;
зведені дані про кількість та якість земель;
5) інформаційної взаємодії Держземагентства та Укрдержреєстру.
Надання витягів з Державного земельного кадастру, довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них
166. Для отримання витягу з Державного земельного кадастру, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України \”Про нотаріат\” під час вчинення правочину щодо земельної ділянки подає Державному кадастровому реєстраторові:
1) заяву за формою згідно з додатком 42;
2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 цього Порядку);
3) документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).
У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв\’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.
У разі коли заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України \”Про нотаріат\” під час вчинення правочину щодо земельної ділянки відповідно до Закону України \”Про Державний земельний кадастр\” та пункту 187 цього Порядку мають доступ до Державного земельного кадастру, вони мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі за власним цифровим підписом засобами електрозв\’язку та отримувати документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, в електронній формі за цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора.
167. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру з доданими документами подається заявником або уповноваженою ним особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Державний кадастровий реєстратор надає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви заявникові документ, передбачений пунктом 166 цього Порядку, або вмотивовану відмову в наданні такого документа.
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявникові в день надходження відповідної заяви.
168. Відмова у наданні відомостей з Державного земельного кадастру надається у формі повідомлення у разі, коли:
1) у Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості;
2) із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа;
3) документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом.
Повідомлення про відмову у наданні відомостей надається за формою згідно з додатком 43.
169. Заяви (запити) про отримання документів, передбачених пунктом 166 цього Порядку, обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням їх електронних копій за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
Заяви (запити) реєструються в день їх надходження в порядку черговості.
Дата реєстрації заяви (запиту) у Державному земельному кадастрі є датою її прийняття.
170. Під час прийняття заяви (запиту) до Державного земельного кадастру щодо об\’єкта Державного земельного кадастру вносяться такі дані:
1) реєстраційний номер заяви (запиту);
2) дата реєстрації заяви (запиту);
3) відомості про особу, яка звернулася із заявою (запитом), зазначені у підпункті 3 пункту 72 цього Порядку;
4) кадастровий номер (за наявності) та місцезнаходження земельної ділянки або дані про інший об\’єкт Державного земельного кадастру, щодо якого здійснено запит;
5) підстави для надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв\’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації (якщо запит здійснено органом державної влади, органом місцевого самоврядування);
6) відомості про оплату послуг з надання відомостей з Державного земельного кадастру або про їх безоплатне надання з посиланням на відповідну норму закону;
7) відомості про Державного кадастрового реєстратора (нотаріуса), який прийняв заяву (запит).
171. Витяг з Державного земельного кадастру надається про:
1) межі державного кордону за формою згідно з додатком 44;
2) землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) за формою згідно з додатком 45;
3) обмеження у використанні земель за формою згідно з додатком 46;
4) земельну ділянку за формою згідно з додатком 47.
172. У разі необхідності отримання додаткової до витягу з Державного земельного кадастру графічної інформації про об\’єкт Державного земельного кадастру замовник може отримати викопіювання з кадастрової карти (плану) або іншої картографічної документації Державного земельного кадастру про такий об\’єкт відповідно до пунктів 166-170, 181-183 цього Порядку.
173. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про межі державного кордону, землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (та за їх межами в межах державного кордону) мають право органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.
174. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель мають право:
1) органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;
2) власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи, земельні ділянки яких розташовані в межах або перетинаються межами обмежень у використанні земель та/або межами їх режимоутворюючих об\’єктів (за наявності таких об\’єктів);
3) особи, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноважені ними особи.
175. На отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право:
1) власники, користувачі земельної ділянки або уповноважені ними особи;
2) спадкоємці (правонаступники – для юридичних осіб) осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту, або уповноважені ними особи;
3) особи, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;
4) органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;
5) особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт (за дорученням власника, користувача або набувача права на земельну ділянку);
6) нотаріус за дорученням власника земельної ділянки під час вчинення правочину щодо неї;
7) особа, якій належить речове право на земельну ділянку.
176. Витяг з Державного земельного кадастру про об\’єкт Державного земельного кадастру формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий реєстратор та засвідчує свій підпис власною печаткою, а у разі, коли витяг надається в електронній формі, – посвідчує його власним цифровим підписом.
Перший примірник витягу з Державного земельного кадастру про об\’єкт Державного земельного кадастру надається заявникові, другий – зберігається у відповідному територіальному органі Держземагентства. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку долучається до Поземельної книги.
У разі коли витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку надається нотаріусом, перший примірник такого витягу залишається у справах нотаріуса, а другий – передається протягом двох робочих днів територіальному органові Держземагентства для долучення до Поземельної книги.
177. У разі звернення за отриманням витягу з Державного земельного кадастру про об\’єкт Державного земельного кадастру заявник пред\’являє Державному кадастровому реєстраторові паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі звернення уповноваженої ним особи – також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника.
Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.
178. Витяг з Державного земельного кадастру є дійсним протягом трьох місяців з моменту його видачі, крім витягу про земельну ділянку для оформлення права на спадщину, що видається спадкоємцям, та витягу з Державного земельного кадастру, що видається для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки або внесення інших відомостей до Державного земельного кадастру, які є безстроковими.
179. Довідки з Державного земельного кадастру, що містять узагальнену інформацію про землі (території), надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.
180. Довідка з Державного земельного кадастру, що містить узагальнену інформацію про землі (території), формується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках, які підписує Державний кадастровий реєстратор та засвідчує свій підпис власною печаткою, а у разі, коли довідка надається в електронній формі, – посвідчує його власним цифровим підписом.
Перший примірник довідки надається заявникові, другий – зберігається у відповідному територіальному органі Держземагентства.
181. Викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру надаються за формою згідно з додатком 7.
182. На отримання викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру мають право:
1) замовники витягів з Державного земельного кадастру про об\’єкт Державного земельного кадастру в разі необхідності отримання ними додаткової графічної інформації про такий об\’єкт;
2) органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;
3) власники, користувачі земельних ділянок або уповноважені ними особи;

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code