Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку в разі її поділу чи об\’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку в разі її поділу чи об\’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж
135. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку в разі її поділу чи об\’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж здійснюється шляхом внесення таких відомостей до відповідної Поземельної книги.
У разі коли відомості вносяться до Державного земельного кадастру про земельну ділянку (в разі її поділу чи об\’єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж), на яку відповідно до цього Порядку Поземельна книга не відкривалася, такі відомості вносяться до відповідної Поземельної книги після її відкриття відповідно до пунктів 49-54 цього Порядку.
136. Відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку в разі її поділу чи об\’єднання з іншою земельною ділянкою вносяться на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, яка утворилася в результаті такого поділу чи об\’єднання, шляхом здійснення Державним кадастровим реєстратором таких дій:
1) скасування державної реєстрації земельної ділянки шляхом закриття Поземельної книги відповідно до пункту 60 цього Порядку із скасуванням кадастрового номера земельної ділянки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
2) здійснення державної реєстрації земельної ділянки, яка утворилася в результаті поділу чи об\’єднання, згідно з пунктами 107-111 і 113 цього Порядку;
3) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об\’єднання земельних ділянок, запису про такий поділ чи об\’єднання із зазначенням скасованого кадастрового номера земельної ділянки шляхом:
проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в паперовій формі позначки про утворення земельної ділянки в результаті поділу чи об\’єднання за формою згідно з додатком 28, в якій зазначаються скасований кадастровий номер земельної ділянки, підстава для поділу чи об\’єднання земельної ділянки, дата такого поділу чи об\’єднання, відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку;
проставлення на титульному аркуші Поземельної книги в електронній формі відповідної електронної позначки за власним електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора;
4) внесення до Поземельної книги на земельну ділянку, сформовану в результаті поділу чи об\’єднання земельних ділянок, запису про обмеження у використанні земельної ділянки, яка поділена чи об\’єднана з іншою (крім випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої земельної ділянки).
137. У разі відновлення меж земельної ділянки за її фактичним використанням у зв\’язку з неможливістю виявлення дійсних меж кадастрові номери відповідних земельних ділянок не скасовуються, а відповідні зміни до відомостей про межі земельних ділянок вносяться до поземельних книг відповідно до пунктів 116-118, 120-122 цього Порядку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code