ПОРЯДОК ведення Державного земельного кадастру

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2012 р. № 1051
ПОРЯДОК ведення Державного земельного кадастру
Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедуру та вимоги щодо ведення Державного земельного кадастру.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Земельному кодексі України, Законах України \”Про Державний земельний кадастр\”, \”Про землеустрій\”, \”Про оцінку земель\”, \”Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність\”, \”Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень\”, інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.
3. Державний земельний кадастр ведеться на електронних та паперових носіях.
Документи в паперовій формі, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру, витяги з Державного земельного кадастру про об\’єкт Державного земельного кадастру, довідки, що містять узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, кадастрові плани земельних ділянок та інші документи створюються шляхом роздрукування їх електронної (цифрової) форми за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях пріоритет мають відомості на паперових носіях.
4. Ведення Державного земельного кадастру здійснює Держземагентство та його територіальні органи.
Держателем Державного земельного кадастру є Держземагентство.
Функції адміністратора Державного земельного кадастру виконує визначене Держземагентством за погодженням з Мінагрополітики державне підприємство, яке належить до сфери управління Держземагентства.
5. До складу Держземагентства та його територіальних органів входять державні кадастрові реєстратори, які здійснюють внесення відомостей до Державного земельного кадастру і надання таких відомостей в межах повноважень, визначених Законом України \”Про Державний земельний кадастр\” та цим Порядком.
Державний кадастровий реєстратор має доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, а також відмову у внесенні або наданні відомостей.
Державний кадастровий реєстратор має посвідчення Державного кадастрового реєстратора і власну печатку, форми та опис яких визначаються Мінагрополітики.
Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об\’єднань у діяльність Державного кадастрового реєстратора, пов\’язану із здійсненням державної реєстрації земельних ділянок, забороняється.
Під втручанням у діяльність Державного кадастрового реєстратора розуміється прямо не передбачена законодавством дія будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян чи їх об\’єднань, яка стосується здійснення Державним кадастровим реєстратором повноважень, визначених Законом України \”Про Державний земельний кадастр\” та цим Порядком.
6. До повноважень Державного кадастрового реєстратора Держземагентства належать:
1) внесення до Державного земельного кадастру:
геодезичної, картографічної основи та відомостей про них (змін до них), індексних кадастрових карт (планів) відповідних адміністративно-територіальних одиниць (змін до них), індексної кадастрової карти кадастрової зони за межами адміністративно-територіальних одиниць (змін до неї) та відомостей про кадастрове зонування земель в межах території України (змін до них);
відомостей (змін до них) про землі в межах державного кордону, територій Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, про інші об\’єкти Державного земельного кадастру, розташовані за межами адміністративно-територіальних одиниць, а також надання відмови у їх внесенні;
2) здійснення реєстрації:
заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
3) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;
4) узагальнення відомостей про землі в межах державного кордону, територій Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
5) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні;
6) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
7) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держземагентства:
відомостей щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду;
8) надання та отримання інформації про об\’єкти Державного земельного кадастру в порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами.
7. До повноважень Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держземагентства в Автономній Республіці Крим, областях належать:
1) внесення до Державного земельного кадастру або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про:
землі в межах районів, міст, селищ, сіл;
обмеження у використанні земель;
2) здійснення реєстрації:
заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
3) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;
4) узагальнення відомостей про землі в межах районів, міст, селищ, сіл за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
5) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні;
6) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
7) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держземагентства:
відомостей щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.
8. До повноважень Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держземагентства в мм. Києві та Севастополі належать:
1) внесення до Державного земельного кадастру або надання відмови у внесенні відомостей (змін до них) про:
землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах районів у мм. Києві та Севастополі, а також міст, селищ, сіл, розташованих у їх межах;
обмеження у використанні земель;
2) здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;
3) формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення їх зберігання;
4) присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам;
5) здійснення реєстрації:
заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
повідомлень про виявлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;
заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;
заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;
6) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;
7) узагальнення відомостей про землі в межах мм. Києва та Севастополя за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
8) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;
9) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
10) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держземагентства:
відомостей щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.
9. До повноважень Державного кадастрового реєстратора територіальних органів Держземагентства у районах, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення належать:
1) внесення або надання відмови у внесенні до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі та земельні ділянки (їх частини), розташовані в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення;
2) здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмежень у їх використанні, скасування такої реєстрації;
3) формування поземельних книг на земельні ділянки, внесення записів до них, забезпечення зберігання поземельних книг;
4) присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам;
5) здійснення реєстрації:
заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
повідомлень про виявлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;
заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;
заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;
6) проведення перевірки відповідності поданих документів вимогам законодавства;
7) узагальнення відомостей про землі в межах району, міста республіканського (Автономної Республіки Крим) чи обласного значення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;
8) надання відомостей з Державного земельного кадастру щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та відмови у їх наданні, витягів з Державного земельного кадастру про будь-яку земельну ділянку в межах державного кордону;
9) виправлення помилок у Державному земельному кадастрі, допущених у відомостях щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
10) оприлюднення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держземагентства:
відомостей щодо об\’єктів, зазначених у підпункті 1 цього пункту;
дати та номера реєстрації заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, їх стислого змісту та інформації про результати розгляду.
Відомості Державного земельного кадастру
Види відомостей Державного земельного кадастру та вимоги до них
10. Відомостями Державного земельного кадастру є всі відомості, які підлягають внесенню до нього згідно з цим Порядком та у порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними системами, а також відомості, одержані внаслідок їх оброблення, систематизації та узагальнення.
11. Відомості Державного земельного кадастру поділяються на відомості про:
1) геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру;
2) кадастрове зонування земель у межах території України;
3) об\’єкти Державного земельного кадастру.
12. Відомості Державного земельного кадастру є офіційними і вважаються об\’єктивними та достовірними, якщо інше не доведено судом.
13. Відомості Державного земельного кадастру підлягають відображенню у документах Державного земельного кадастру.
14. Відомості про об\’єкти Державного земельного кадастру вносяться до нього відповідно до пунктів 66-137 цього Порядку.
15. Документація із землеустрою та оцінки земель, яка є підставою для внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, подається Державному кадастровому реєстраторові, що здійснює внесення таких відомостей у паперовій формі та у формі електронного документа.
Вимоги до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа визначені у додатку 1.
Відомості про геодезичну та картографічну основу Державного земельного кадастру та кадастрове зонування земель у межах території України
16. До Державного земельного кадастру вносяться геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру та відомості про неї, зазначені у пунктах 89 і 90 цього Порядку.
17. Геодезичною основою Державного земельного кадастру є координати пунктів державної геодезичної мережі в єдиній державній системі координат.
Для трансформації (перетворення) до єдиної державної системи координат архівних відомостей про об\’єкти Державного земельного кадастру, створених в інших системах координат, до Державного земельного кадастру можуть бути внесені додаткові відомості про координати пунктів державної геодезичної мережі у відповідних системах координат.
18. Картографічною основою Державного земельного кадастру є карти (плани), що складаються у формі і масштабі відповідно до державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів, виготовлені на замовлення Держземагентства або отримані ним від суб\’єктів інформаційної взаємодії та придатні для ведення Державного земельного кадастру.
19. Відомості про геодезичну та картографічну основу підлягають обов\’язковій передачі Держземагентству за його письмовим зверненням центральними органами виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, державним підприємством \”Державний картографо-геодезичний фонд України\” та іншими суб\’єктами інформаційної взаємодії.
20. Відомості про кадастрове зонування земель у межах території України включають:
1) номери кадастрових зон і кварталів;
2) опис меж кадастрових зон і кварталів (координати точок повороту меж кадастрових зон і кварталів у єдиній державній системі координат);
3) площу кадастрових зон і кварталів;
4) підстави для встановлення меж кадастрових зон і кварталів (електронні копії документів, на підставі яких встановлено такі межі (відповідні накази Держземагентства та його територіальних органів, документація із землеустрою щодо встановлення меж державного кордону, адміністративно-територіальних одиниць та рішення уповноважених органів про її затвердження).
Відомості про об\’єкти Державного земельного кадастру та їх кадастрова ідентифікація
21. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон:
1) графічне зображення державного кордону:
послідовно з\’єднані лініями поворотні точки державного кордону;
координати поворотних точок державного кордону;
текстовий опис державного кордону;
довжина державного кордону (в цілому та окремих ділянок);
2) повні назви суміжних іноземних держав згідно з Державним реєстром географічних назв;
3) опис меж прикордонної смуги:
графічне зображення меж прикордонної смуги з координатами її поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);
площа прикордонної смуги (в цілому та окремих ділянок);
облікові номери ділянок прикордонної смуги згідно з додатком 2 та пунктом 28 цього Порядку;
інформація про документи, на підставі яких встановлено межі прикордонної смуги (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про встановлення меж прикордонної смуги, найменування органу, що його прийняв;
електронні копії документів, на підставі яких встановлено межі прикордонної смуги;
4) інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон (в цілому та/або окремих ділянок):
назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення державного кордону, найменування органу, що його прийняв;
електронні копії документів, на підставі яких встановлено державний кордон;
5) дані щодо демаркації державного кордону:
кількість засобів демаркації державного кордону (в цілому та окремих ділянок);
дата встановлення кожного засобу демаркації державного кордону;
координати засобів демаркації державного кордону;
інформація про документи, на підставі яких проведено демаркацію державного кордону (в цілому та/або окремих ділянок), зокрема назва, дата та номер рішення про демаркацію державного кордону, найменування органу, що його прийняв;
електронні копії документів, на підставі яких проведено демаркацію державного кордону.
22. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про землі у межах державного кордону, як відомості про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів, міст, селищ, сіл, районів у містах) та за їх межами (у частині, що характеризують такі землі з урахуванням їх місцезнаходження):
1) назва адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним реєстром географічних назв;
2) опис меж адміністративно-територіальної одиниці:
графічне зображення меж адміністративно-територіальної одиниці з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);
кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної одиниці (в цілому та окремих ділянок);
3) площа земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці;
4) повні назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць згідно з Державним реєстром географічних назв;
5) інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць:
назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, найменування органу, що його прийняв;
електронні копії документів, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць;
6) відомості про категорії земель у межах адміністративно-територіальної одиниці:
назва, код (номер) категорії земель (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 3 та пунктом 28 цього Порядку;
межі земель кожної категорії за окремими контурами з координатами їх поворотних точок та довжиною;
площа земель кожної категорії (в цілому і за окремими контурами);
інформація про документи, на підставі яких встановлено категорію земель (назва, дата та номер рішення про затвердження документації із землеустрою, за якою здійснено віднесення земель до відповідної категорії, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;
7) відомості про угіддя адміністративно-територіальної одиниці:
назва, код (номер) угіддя (в цілому і за окремими контурами) згідно з додатками 2 і 4 та пунктом 28 цього Порядку;
контури угідь з координатами їх поворотних точок та довжиною;
площа кожного угіддя (в цілому і за окремими контурами);
інформація про документи, на підставі яких визначено угіддя (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації із землеустрою, найменування органу, що його прийняв), електронні копії таких документів;
інформація про якісні характеристики угідь (в цілому і за окремими контурами), а саме: відмітки висот у Балтійській системі висот, горизонталі рельєфу, ареали крутизни схилів, об\’єкти рельєфу (яри, кручі, скелі, урвища, зсуви тощо), висоту перерізу рельєфу, кути крутизни схилів; належність до ареалів певних ґрунтів, їх агровиробничих груп (підгруп) згідно з додатком 5; вміст гумусу; результати агрохімічних обстежень; наявність негативних ознак (засоленість, заболоченість, еродованість, зсуви, обвали, карстоутворення, підтоплення, скелетність, забрудненість радіоактивними, хімічними чи біологічними речовинами, деградованість, малопродуктивність тощо), а також про документи, на підставі яких визначено якісні характеристики угідь (назва, дата та номер рішення про затвердження відповідної документації, найменування органу, що його прийняв (у разі, коли така документація затверджується), електронні копії таких документів;
8) відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці:
розподіл земель за економіко-планувальними зонами та оціночними одиницями (районами), а саме: код оціночної економіко-планувальної зони згідно з додатком 2, номер економіко-планувальної зони та оціночної одиниці (району); межі економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів) з координатами їх поворотних точок; площа економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів); значення зональних коефіцієнтів;
значення середньої нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці, економіко-планувальної зони;
інформація про локальні фактори і зони їх дії (назви локальних факторів; межі зон дії локальних факторів (за видами) з координатами їх поворотних точок; значення коефіцієнта локального фактора в межах зони його дії);
інформація про ареали агровиробничих груп ґрунтів відповідно до підпункту 7 цього пункту;
інформація про бонітування ґрунтів відповідно до підпункту 9 цього пункту;
інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, найменування органу, що його прийняв, дата проведення нормативної грошової оцінки земель та введення в дію зазначеного рішення), електронні копії таких документів.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code