Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва

               УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
 
Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва 
    { Указ втратив чинність  крім статті 3 на підставі Указу 
      Президента N 650/2007 ( 650/2007 ) від 20.07.2007 } 
 
     З метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм 
власності та  господарювання  на   землі,   вільного   їх   вибору 
громадянами України,  посилення стимулювання праці та забезпечення 
на цій   основі   збільшення   виробництва   сільськогосподарської 
продукції та  відповідно  до  пункту  7-4 статті 114-5 Конституції 
України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
     1. Установити,  що  приватизація  земель,  які  перебувають у 
користуванні сільськогосподарських підприємств  і  організацій,  є 
невідкладним першочерговим  заходом у здійсненні земельної реформи 
в Україні.
     Передачу земель   у  колективну  та  приватну  власність  для 
виробництва сільськогосподарської    продукції    проводити     на 
добровільних засадах,  виходячи з того,  що земля повинна належати 
тим, хто її обробляє.
     2. Рекомендувати  місцевим Радам народних депутатів за участю 
Державного комітету України по земельних  ресурсах  ужити  заходів 
щодо прискорення  передачі  відповідно до земельного законодавства 
безплатно у    колективну     власність     земель     колективним 
сільськогосподарським підприємствам,         сільськогосподарським 
кооперативам, сільськогосподарським  акціонерним  товариствам,   у 
тому числі   створеним   на  базі  радгоспів  та  інших  державних 
сільськогосподарських підприємств,  трудові колективи яких виявили 
бажання одержати землю у власність.
     Організаціям землеустрою здійснювати у якомога коротші строки 
поділ  земель,  які  передано у колективну власність,  на земельні 
частки (паї) без виділення їх у натурі (на місцевості).
     Кожному члену підприємства, кооперативу, товариства видається 
сертифікат на право приватної власності на земельну  частку  (пай) 
із зазначенням  у ньому розміру частки (паю) в умовних кадастрових 
гектарах, а також у вартісному виразі.
     3. Установити,  що  право  на земельну частку (пай) може бути 
об\’єктом купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, застави.
     4. Установити,      що      кожний      член     колективного 
сільськогосподарського підприємства,        сільськогосподарського 
кооперативу, сільськогосподарського  акціонерного  товариства  має 
право безперешкодно  вийти  з  нього  та  одержати  безкоштовно  у 
приватну   власність   свою   частку  землі  (пай)  у  натурі  (на 
місцевості),  що засвідчується державним актом на право  приватної 
власності на землю.
     Власники земельних  ділянок  можуть добровільно створювати на 
базі належних їм земельних  ділянок  спільні  сільськогосподарські 
підприємства, асоціації,   спілки,   акціонерні  товариства,  інші 
кооперативні підприємства і організації,  передавати ці ділянки  у 
спадщину, дарувати,  обмінювати,  здавати під заставу,  надавати в 
оренду і  продавати  громадянам  України   без   зміни   цільового 
призначення земельних ділянок.
     Граничний розмір загальної площі земельної ділянки,  що  може 
бути у     приватній    власності    громадянина,    не    повинен 
перевищувати норм,   установлених    Земельним   кодексом  України 
( 561-12 ) для селянських (фермерських) господарств.
     5. Установити, що роботи, пов\’язані з реформуванням земельних 
відносин, є  першочерговими і обов\’язковими для науково-дослідних, 
проектних та інших організацій незалежно  від  форм  власності  та 
відомчої належності.
     6. Кабінету Міністрів України:
     подати Верховній Раді України проекти законів з питань:
     – зниження до 5 відсотків від суми договору ставки державного 
мита, що   стягується  при  здійсненні  купівлі-продажу  земельних 
ділянок, – до 1 січня 1995 року;
     – внесення  змін та доповнень до Земельного кодексу України 
( 561-12 ) у зв\’язку з цим Указом – до 15 січня 1995 року;
     – внесення  змін  і  доповнень до Цивільного кодексу  України 
( 1540-06 ) щодо реалізації права  на  земельну  частку  (пай)  та 
передачі земельних  ділянок  (паїв) у спадщину,  дарування,  міни, 
купівлі-продажу – до 15 березня 1995 року;
     – застави  (іпотеки)  земельних  ділянок  та оренди земельних 
ділянок – до 1 квітня 1995 року;
     подати проекти  указів Президента України з питань здійснення 
державного контролю за використанням і охороною земель,  створення 
єдиної державної  землевпорядної  служби,  заснування   Земельного 
банку – до 15 січня 1995 року;
     розробити та   затвердити  положення  про  порядок:  паювання 
земель, що перебувають у колективній власності,  виходу громадян з 
колективних сільськогосподарських                     підприємств, 
сільськогосподарських кооперативів,          сільськогосподарських 
акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та 
інших державних сільськогосподарських підприємств,  – до 15 лютого 
1995 року;
     забезпечити до 1 березня 1995 року розробку методики грошової 
оцінки земель;
     виділяти кошти для здійснення робіт, передбачених цим Указом, 
придбання комп\’ютерної    техніки,    геодезичних    інструментів, 
транспортних засобів,  які  забезпечили  б  проведення   земельної 
реформи. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code