Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

Раціональне використання і зберігання
відходів виробництва і побутових відходів

67. Будівництво, технічне переобладнання і реконструкція
сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів.

68. Будівництво, розширення та реконструкція споруд,
придбання та впровадження установок, обладнання та машин для
збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування
побутових, сільськогосподарських і промислових відходів
виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових
залишків.

{ Пункт 68 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001, N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }

69. Будівництво, розширення та реконструкція установок,
виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з
відходів виробництва та побутових відходів.

{ Пункт 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

70. Будівництво, розширення та реконструкція комплексів,
спеціалізованих полігонів та інших об’єктів для знешкодження та
захоронення непридатних для використання пестицидів, шкідливих і
токсичних промислових та інших відходів.

{ Пункт 70 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

71. Гасіння породних відвалів, що горять, та їх реформування.
Спеціальне складування відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення,
що запобігає їх самозайманню. Рекультивація та озеленення породних
відвалів.

72. Спеціальні роботи щодо запобігання пилоутворенню на
прилеглих територіях шламонакопичувачів і хвостосховищ.

73. Будівництво, розширення та реконструкція цехів утилізації
осадів на очисних каналізаційних та водопровідних комплексах.
{ Пункт 73 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

74. Будівництво та реконструкція установок знешкодження та
утилізації шламів. { Пункт 74 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

74-1. Забезпечення екологічно безпечного збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних
речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання
хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива.

{ Перелік доповнено пунктом 74-1 згідно з Постановою КМ N 1132
( 1132-2009-п ) від 21.10.2009; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 464 ( 464-2014-п ) від 17.09.2014 }

Ядерна і радіаційна безпека

75. Розроблення і реалізація державних цільових і
регіональних екологічних програм першочергових заходів захисту
населення від факторів радіаційного забруднення навколишнього
природного середовища.

{ Пункт 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607
( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 }

75-1. Підтримка у безпечному стані енергоблоків
Чорнобильської АЕС та об’єкта “Укриття”, заходи з підготовки до
зняття її з експлуатації, підтримка екологічно безпечного стану у
зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення,
виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами
неядерного циклу, будівництво комплексу “Вектор” та експлуатація
його об’єктів.

{ Розділ “Ядерна і радіаційна безпека” доповнено пунктом 75-1
згідно з Постановою КМ N 711 ( 711-2015-п ) від 16.09.2015 }

{ Пункт 76 виключено на підставі Постанови КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів,
оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка,
організація праці, забезпечення участі у діяльності
міжнародних організацій природоохоронного спрямування,
впровадження економічного механізму забезпечення
охорони навколишнього природного середовища

{ Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 702 ( 702-2004-п ) від 26.05.2004, N 1700 ( 1700-2004-п )
від 17.12.2004, N 1131 ( 1131-2018-п ) від 18.12.2018 }

76. Запровадження та обслуговування функціонування державної
системи моніторингу навколишнього природного середовища,
автоматизованих геоінформаційних систем та приладів, у тому числі
впровадження технологій дистанційного зондування Землі із
застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем.

{ Пункт 76 в редакції Постанов КМ N 996 ( 996-2011-п ) від
19.09.2011, N 804 ( 804-2013-п ) від 30.10.2013 }

77. Розроблення державних цільових і регіональних екологічних
програм.

{ Пункт 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607
( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 }

78. Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні
заходи.

79. Розроблення екологічних стандартів і нормативів.

80. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів,
організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди
охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек,
фонотек тощо.

81. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти,
підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом
роботи працівників природоохоронних органів.

82. Організація проведення оцінки впливу на довкілля та
стратегічної екологічної оцінки.

{ Пункт 82 в редакції Постанови КМ N 1131 ( 1131-2018-п ) від
18.12.2018 }

83. Утримання та оснащення природоохоронних організацій
приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами,
зміцнення матеріально-технічної бази центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища, установ та
організацій, що належать до сфери його управління, та центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів, і його територіальних
органів.

{ Пункт 83 в редакції Постанови КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від
17.11.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1534
( 1534-2003-п ) від 02.10.2003; в редакції Постанови КМ N 82
( 82-2019-п ) від 30.01.2019 }

84. Забезпечення міжнародної діяльності природоохоронного
спрямування та участь у заходах як сторони міжнародних
двосторонніх та багатосторонніх угод, у тому числі сплата
членських внесків.

{ Розділ доповнено пунктом 84 згідно з Постановою КМ N 702
( 702-2004-п ) від 26.05.2004; в редакції Постанови КМ N 82
( 82-2019-п ) від 30.01.2019 }

84-1. Забезпечення функціонування Національного електронного
реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

{ Розділ доповнено пунктом 84-1 згідно з Постановою КМ N 82
( 82-2019-п ) від 30.01.2019 }

85. Впровадження економічного механізму забезпечення охорони
навколишнього природного середовища. { Перелік доповнено пунктом
85 згідно з Постановою КМ N 1700 ( 1700-2004-п ) від 17.12.2004 }

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code