Охорона і раціональне використання земель

Охорона і раціональне використання земель

24. Впровадження грунтозахисної системи землеробства з
контурно-меліоративною організацією території.

25. Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних,
гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних,
протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд,
а також проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення,
направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних
процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх
негативного впливу на території і об’єкти. Проведення заходів щодо
хімічної меліорації грунтів.

{ Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

26. Здійснення заходів щодо упорядкування орних земель шляхом
виведення з їх складу водоохоронних зон, ерозійно небезпечних та
інших не придатних для розорювання угідь.

{ Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }

27. Рекультивація порушених земель та використання родючого
шару грунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням
земель.

27-1. Рекультивація територій полігонів твердих побутових
відходів.

{ Перелік доповнено пунктом 27-1 згідно з Постановою КМ N 1132
( 1132-2009-п ) від 21.10.2009 }

28. Засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх
дренуванням.

29. Заходи, пов’язані з відтворенням лісів, створенням нових
та реконструкцією існуючих полезахисних лісових смуг та інших
захисних насаджень на деградованих, малопродуктивних та ерозійно
небезпечних землях і вздовж поверхневих водних об’єктів.

{ Пункт 29 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }

30. Терасування крутих схилів.

31. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно
забруднених земель.

{ Пункт 31 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }

32. Поліпшення малопродуктивних земельних угідь.

33. Розроблення технологій, обладнання та здійснення заходів
для очищення, відновлення забруднених земель, а також земель,
засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами.

{ Пункт 33 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }

34. Проведення обстеження грунтів.

35. Відновлення степових, лучних, водно-болотних та інших
антропогенно змінених природних ландшафтів, створення і
відновлення сіножатей та пасовищ.

{ Пункт 35 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }

Охорона і раціональне використання
мінеральних ресурсів

36. Заходи, здійснювані з метою застосування раціональних,
екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і
вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення,
недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних
копалин, а також відбіркового відпрацювання багатих ділянок
родовищ корисних копалин, що призводитиме до втрат їх запасів.

37. Будівництво, розширення та реконструкція комплексів для
закладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок
супутніми породами, що не утилізуються.

{ Пункт 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

38. Розроблення технологій і обладнання для вилучення
супутніх цінних компонентів з мінеральної сировини, розкривних і
вміщуючих порід, відходів виробництва, з уловлюваних продуктів при
газо- і водоочищенні та будівництво відповідних установок.

39. Заходи, пов’язані з селективним видобуванням і
зберіганням корисних копалин, розкривних та вміщуючих порід,
відходів виробництва, що містять компоненти, які тимчасово не
використовуються у народному господарстві, але є потенційно
корисними.

40. Заходи щодо захисту родовищ (газових, нафтових,
вугільних, торфових та ін.) від пожеж, затоплення, обвалів та
придбання для цієї мети обладнання.

41. Картування забруднених територій, ведення аерокосмічного
моніторингу геологічного середовища, ведення постійно діючих
моделей геологічного середовища, радіоекологічні дослідження,
ліквідаційний тампонаж свердловин.

Охорона і раціональне використання
природних рослинних ресурсів

42. Спорудження установок для утилізації відходів
лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

43. Запобігання виникненню і ліквідація лісових та степових
пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків.

{ Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001; в редакції Постанови КМ N 649
( 649-2021-п ) від 23.06.2021 }

44. Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів.

45. Ліквідація негативних наслідків техногенного впливу на
лісові насадження.

46. Проведення заходів з виявлення запасів природних
рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення.

46-1. Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення
чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам.

{ Розділ доповнено пунктом 46-1 згідно з Постановою КМ N 82
( 82-2019-п ) від 30.01.2019 }

47. Заходи з озеленення населених пунктів.

{ Пункт 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 82
( 82-2019-п ) від 30.01.2019 }

48. Створення станцій і лабораторій біологічного та хімічного
захисту лісових насаджень.

Охорона і раціональне використання
ресурсів тваринного світу

49. Будівництво, розширення та реконструкція розплідників і
ферм для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення в
природному середовищі.

{ Пункт 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

49-1. Будівництво та облаштування притулків для утримання
безпритульних тварин.

{ Перелік доповнено пунктом 49-1 згідно з Постановою КМ N 1359
( 1359-2011-п ) від 28.12.2011 }

50. Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з
браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо).

51. Ведення кадастру тваринного світу.

52. Будівництво, реконструкція, розширення, технічне
переозброєння, оснащення риборозводних підприємств і
виробничо-акліматизаційних баз для одержання та вирощування
личинок життєстійкої молоді цінних промислових риб для зариблення
природних водойм і водосховищ комплексного призначення.

До зазначеного не входять витрати на одержання та вирощування
личинок і молоді риб для товарного вирощування в ставкових,
озерних та інших спеціалізованих рибних господарствах.

53. Оптимізація роботи гідровузлів ГЕС на Дніпрі, Дністрі та
інших ріках, забезпечення рибогосподарських та екологічних
попусків води.

Обводнення природних нерестовищ, будівництво міграційних
каналів, штучних нерестовищ з керованим гідрологічним режимом.

54. Будівництво, розширення та реконструкція механічних,
гідравлічних, фізіологічних рибозахисних пристроїв на промислових,
комунальних і сільськогосподарських водозаборах.

{ Пункт 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

55. Будівництво, розширення та реконструкція рибоходів.

{ Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

56. Створення кріогенного банку генофонду цінних промислових
видів риб.

Збереження природно-заповідного фонду

57. Будівництво, обладнання, реконструкція і розширення
приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт,
пропаганди природоохоронних знань і створення експозицій, а також
інших об’єктів (майстерень, кордонів, установок для миття машин з
безстічним циклом, мостів, доріг, стежок, огорож і вольєрів),
будівництво гідротехнічних та інших споруд, об’єктів зв’язку в
заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах,
дендрологічних парках, зоологічних парках та парках-пам’ятках
садово-паркового мистецтва з метою збереження та відтворення
природних екологічних систем і пов’язаних з діяльністю цих
установ, а також витрати на утримання об’єктів
природно-заповідного фонду.

57-1. Капітальний, поточний ремонт будівель (приміщень)
установ природно-заповідного фонду.

{ Розділ доповнено пунктом 57-1 згідно з Постановою КМ N 82
( 82-2019-п ) від 30.01.2019 }

58. Створення центрів для розведення рідкісних та зникаючих
тварин і рослин.

59. Придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і
засобів зв’язку, віднесених до організацій заповідників та інших
природоохоронних установ.

59-1. Заходи щодо охорони територій та об’єктів
природно-заповідного фонду та боротьби з браконьєрством
(забезпечення працівників служби державної охорони
природно-заповідного фонду України форменим одягом (крім установ
природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління
Держлісагентства), відомчою зброєю та спеціальними засобами).

{ Розділ доповнено пунктом 59-1 згідно з Постановою КМ N 82
( 82-2019-п ) від 30.01.2019 }

60. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на
запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій
та об’єктів природно-заповідного фонду.

61. Витрати на резервування територій для заповідання.

62. Розроблення проектів створення територій і об’єктів
природно-заповідного фонду та організації їх територій.

62-1. Розроблення документації із землеустрою для територій
та об’єктів природно-заповідного фонду.

{ Розділ доповнено пунктом 62-1 згідно з Постановою КМ N 82
( 82-2019-п ) від 30.01.2019 }

63. Діяльність щодо збереження видів тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх
перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження
у природних умовах, розведення та розселення.

64. Створення центрів і банків генетичного матеріалу тварин і
рослин, які знаходяться під загрозою зникнення.

65. Створення екологічних фондів при природно-заповідних
об’єктах.

66. Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних
комплексів на заповідних територіях.

66-1. Ведення державного кадастру територій та об’єктів
природно-заповідного фонду.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code