ПЕРЕЛІК видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів

Затверджений
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 р. N 1147

ПЕРЕЛІК
видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

1. Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і
розширення та реконструкція на діючих підприємствах: { Абзац
перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в
промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного
господарства;

дослідних та дослідно-промислових установок, пов’язаних з
розробленням методів очищення стічних вод;

берегових споруд для прийому та очищення з плавзасобів
господарсько-побутових стічних вод (в тому числі баластних та
лляльних) і сміття для утилізації, складування і очищення;

систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд
на них;

систем водопостачання з замкнутими циклами з поверненням для
потреб технічного водопостачання стічних вод після їх відповідного
очищення і оброблення (включаючи оборотні системи
гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів);

оборотних систем виробничого водопостачання, а також систем
послідовного і повторного використання води, в тому числі води, що
надходить від інших підприємств;

споруд для збирання, очищення та використання вод
поверхневого стоку у системах водопостачання;

водопровідних мереж у місцях утворення депресійних лійок.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 991
( 991-2009-п ) від 31.08.2009 }

2. Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни
такого, що використало свої технічні можливості на комунальних
каналізаційних системах, установок для розчищення водних об’єктів
та установок, обладнання і технічного флоту для збирання нафти,
сміття та інших рідких, твердих відходів з суден.

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 82 ( 82-2019-п ) від
30.01.2019 }

3. Створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних,
лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів,
спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню
водних ресурсів, а також винесення об’єктів забруднення з
прибережних смуг.

4. Будівництво, розширення та реконструкція руслових
аераційних станцій.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

5. Будівництво та реконструкція розсіюючих випусків очищених
стічних вод та проведення заходів щодо запобігання тепловому
забрудненню водойм.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

6. Ліквідаційний тампонаж або переведення на регульований
режим роботи самовиливних артезіанських свердловин.

7. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх
забруднення.

8. Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів
стічних вод з метою відвернення чи припинення забруднення
підземних і поверхневих вод.

8-1. Реконструкція гідротехнічних споруд.

{ Перелік доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 635
( 635-2009-п ) від 24.06.2009 }

9. Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та
благоустрою водойм.

10. Ведення водного кадастру.

11. Паспортизація малих річок і водойм.

12. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи
для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних
об’єктів, винесення водоохоронних зон в натуру, упорядкування
джерел, очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок
проходження весняних повеней, будівництво протиповеневих
водосховищ і дамб тощо).

13. Обстеження та паспортизація ставків-відстійників шахтних
вод, шламонакопичувачів та хвостосховищ, гідротехнічних споруд.

14. Заходи очищення стічних скидних і дренажних вод з
меліоративних систем (включаючи скидні води з рисових полів) та
поліпшення їх якості (акумулюючі ємкості, відстійники, споруди та
пристрої для аерації вод, біологічні канали, екрани для
затримування пестицидів та інші).

15. Розроблення методик, технологій, установок, обладнання,
приладів контролю, проведення робіт з очищення водних ресурсів,
забруднених пестицидами і агрохімікатами та їх знезараження.

16. Спорудження установок для очищення і поліпшення якості
води для зрошення сільськогосподарських культур.

17. Розроблення, виготовлення та придбання систем, приладів,
оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за
кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів
шкідливих речовин у водні ресурси.

17-1. Роботи із заповнення водою водосховищ та інших водних
об’єктів Автономної Республіки Крим.

{ Перелік доповнено пунктом 17-1 згідно з Постановою КМ N 834
( 834-2010-п ) від 27.08.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 837 ( 837-2012-п ) від 25.07.2012 }

17-2. Проведення водообміну Краснопавлівського водосховища.
{ Перелік доповнено пунктом 17-2 згідно з Постановою КМ N 507
( 507-2012-п ) від 31.05.2012 }

Охорона атмосферного повітря

18. Організація виробництва, установлення та реконструкція
обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих
речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в
атмосферне повітря, та зниження рівня впливу фізичних і
біологічних факторів на атмосферне повітря; розроблення
технології, організація виробництва та застосування матеріалів,
використання методів та впровадження технологій, що забезпечують
запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів
забруднення атмосферного повітря. { Пункт 18 в редакції Постанови
КМ N 1519 ( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

19. Будівництво дослідних та дослідно-промислових установок
для розроблення методів очищення газів, що відводяться від джерел
шкідливих викидів в атмосферу.

20. Розроблення та виготовлення систем і приладів контролю та
оснащення ними стаціонарних джерел викидів шкідливих речовин в
атмосферу та пунктів контролю і спостереження за забрудненням
атмосферного повітря.

21. Спорудження і оснащення контрольно-регулювальних пунктів
для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів
транспортних засобів.

22. Розроблення, організація виробництва пристроїв для
очищення відпрацьованих газів двигунів та оснащення ними
транспортних засобів. { Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 1519
( 1519-2001-п ) від 17.11.2001 }

23. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення
навколишнього природного середовища.

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code