Складання і підготовка топографічних планів до видання

Складання і підготовка топографічних
планів до видання
 
     10.1. Топографічні плани масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 готують до видання і видають у рамках номенклатурних аркушів, що встановлені діючими Основними положеннями (ГКНТА-1.04-01-93 р.), або у вигляді зведених планів.
     10.2. Зведені плани створюють для вирішення завдань, що пов\’язані з будівництвом і експлуатацією міського господарства, плануванням, упорядкуванням і т.ін.
Примітка. Найпоширенішим масштабом зведеного  плану  для  міста  є 
          масштаб  1:2000  на  його сельбищну частину,  1:5000 або 
          1:10000 на всю територію міста. 
     10.3. Зведений план у масштабі 1:2000 складають за матеріалами знімання у масштабах 1:500 – 1:2000, зведені плани у масштабі 1:5000 – за матеріалами знімання у масштабах 1:2000 – 1:5000. Зведені плани можуть видаватися на одному або кількох аркушах більшого формату і повинні задовольняти вимоги, що викладені в цій Інструкції.
Примітка. Зведені плани масштабу 1:10 000 складають за матеріалами 
          знімання у масштабах 1:2000 – 1:10 000. 
     10.4. При складанні планів за матеріалами знімань більшого масштабу виконують генералізацію контурної частини і рельєфу з врахуванням висоти перерізу, що прийнятий для даного масштабу.
     Генералізацію контурної частини і рельєфу виконують у відповідності з редакційними вказівками та основними вимогами, які повинні бути викладені в технічному проекті робіт.
     При генералізації треба враховувати:
     споруди, що за своїми розмірами не виражаються в масштабі плану (колодязі, стовпи і ін.), позначають на плані умовними знаками так, щоб центри цих споруд збігалися з центрами умовних знаків;
     лінії кварталів при узагальнюванні повинні відповідати їх загальній конфігурації в натурі;
     при відображенні лінійних елементів (залізниць і автомобільних доріг, лісосмуг, мостів і ін.) потрібно, щоб вісь цих елементів збігалася з віссю умовного знака;
     при скупченому розташуванні будівель дозволяється окремі будівлі, які не виражаються в масштабі плану, не показувати;
     при генералізації рельєфу слід прагнути, щоб загальний малюнок горизонталей не порушував узгодженості між горизонталями, які є на вихідному матеріалі. Для кращої передачі форм рельєфу допускається зміщення горизонталей щодо їх положення на основному картографічному матеріалі на величину, що не перевищує 1/4 величини закладення на плані, який складається.
     Докладний перелік елементів, що підлягають генералізації, наводиться у редакційних вказівках.
     10.5. Створення топографічних планів методом картоскладання в залежності від матеріалів, що використовуються, складності ділянки (кількість контурів, географічних об\’єктів, елементів рельєфу і тип забудови населених пунктів) може виконуватися такими способами:
     за копіями вихідного матеріалу;
     складання на чистій основі з застосуванням проекційних приладів;
     за коричневими або чорними копіями вихідного матеріалу.
     10.6. Складання оригіналу виконують, як правило, в чотирьох кольорах згідно з діючими Умовними знаками. Для планів, що мають невелике графічне навантаження і не призначені для видання, складання оригіналів можна виконувати в одному кольорі.
     10.7. Топографічні плани можуть бути оформлені у вигляді видавничих оригіналів або у вигляді складальних оригіналів, що обумовлюється технічним проектом робіт.
     Складальні оригінали повинні забезпечувати можливість виготовляти з них чіткі фотокопії.
     Видавничі оригінали виготовляють тоді, коли потрібно одержати з них тиражні (літографські) відбитки.
     10.8. Зарамкове оформлення складального оригіналу має бути виконане згідно із зразками, що наведені в Умовних знаках. Для оформлення планів масштабу 1:5000, 1:2000 і 1:1000 рекомендується використовувати стандартні позитиви рамок з зарамковим оформленням для відтворення їх на копії, що виготовляється.
     10.9. Видавничі оригінали, незалежно від методу їх виготовлення, повинні відповідати таким вимогам:
     – повно і точно відтворювати зміст польових і складальних оригіналів;
     – всі елементи ситуації і написи на оригіналах за формою і розмірами повинні відображатися умовними знаками і шрифтами, що наведені в таблицях умовних знаків;
     – всі елементи зображення і написи повинні бути чіткими, мати однакову і достатню щільність; у місцях зближення різних умовних знаків проміжки між ними повинні бути не менше 0,2 мм;
     – елементи змісту розрізнених оригіналів одного аркуша карти повинні бути узгоджені між собою, щоб при виданні плану забезпечити необхідні суміщення і узгодження елементів, що друкуються фарбами різного кольору;
     – розміри сторін і діагоналей рамок видавничих оригіналів повинні дорівнювати теоретичним або відрізнятися від них не більш як на 0,2 мм для оригіналів, що виготовлені на прозорому пластику, і не більше як 0,5 мм – для оригіналів, що виготовлені на креслярському папері.
     10.10. Основними методами виготовлення видавничих оригіналів є:
     гравірування або креслення на прозорих пластиках, що мало деформуються;
     креслення на пластиках спеціальною кольоровою тушшю з наступним контактним, фотомеханічним або електронним кольороділенням;
     креслення на папері, що наклеєний на алюміній або інший матеріал, що мало деформується.
     При підготовці видавничого оригіналу методом гравірування гравіруються і виготовляються роздільні оригінали елементів змісту (контур, рельєф, гідрографія).
     При кресленні на пластиках спеціальною кольоровою тушшю технологія передбачає виготовлення двох видавничих оригіналів: першого суміщеного з багатокольоровим штриховим навантаженням для друку кольоровими фарбами і другого – решти навантаження для друкування чорною фарбою.
     При підготовці видавничого оригіналу креслення на ватмані, що наклеєний на малодеформовану основу, із складального (польового) оригіналу виготовляють синю копію.
     10.11. Доцільно підготовку планів до видання проводити методом роздільного креслення на пластиках або в комплексі з гравіруванням, щоб забезпечити високу якість продукції.
     10.12. Плани масштабу 1:5000 і 1:2000 треба видавати однокольоровими, але не виключається видання (за вимогою) трикольорових штрихових топографічних планів (чорний, синій, коричневий) з заливкою водної поверхні і проїздів з твердим покриттям.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code