СТАТУТ комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету
Київської міської Ради народних
депутатів
від 3 липня 1995 р. N 204 
(в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації) 
від 8 квітня 2008 р. N 502) 

СТАТУТ комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва
\”ПЛЕСО\” 
(нова редакція) 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва \”Плесо\” (далі за текстом – 
Підприємство) засновано на комунальній власності територіальної
громади м. Києва та входить до сфери управління Головного управління
контролю за благоустроєм м. Києва виконавчого органу Київської міськоїради (Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом – Орган
управління). 
1.2. Підприємство створено відповідно до рішення виконавчого комітету
Київської міської ради народних депутатів від 03.07.95 року N 204 \”Про
заходи щодо охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм м. 
Києва\”. 
1.3. Підприємство є правонаступником ДКП \”Плесо\”. 
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування Підприємства: 
повне – Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва \”Плесо\”, скорочене – КП
\”Плесо\”. 
3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство створено, як спеціалізована водогосподарська
організація, з метою охорони, утримання та експлуатації внутрішніх
водойм та земель водного фонду м. Києва і отримання прибутку за
рахунок виробничої, підприємницької та інших видів діяльності та
задоволення на цій основі громадських соціально-економічних потреб. 
3.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 
3.2.1. Впровадження системи заходів, спрямованих на запобігання, 
обмеження і ліквідацію наслідків забруднення, засмічення і виснаження
внутрішніх водойм м. Києва: 
– створення спеціалізованих служб по догляду за річками, озерами, 
прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами, об\’єктів
природозахисного фонду; 
– раціональне використання штучних водойм з прибережними захисними
смугами їх благоустрій та створення належних умов для відпочинку
населення міста. 
3.2.2. Зовнішній благоустрій, охорона, утримання та експлуатація
внутрішніх водойм та земель водного фонду, покращення їх рекреаційної
спроможності та екологічного стану; 
3.2.3. Проведення науково-виробничої і організаційно-господарської
діяльності у сфері створення і розвитку туристичної, спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної інфраструктури на
землях водного фонду м. Києва; 
3.2.4. Організація і здійснення рятувально-водолазних робіт для
забезпечення безпеки людей на воді в місцях масового організованого та
неорганізованого відпочинку в межах міста Києва; 
3.2.5. Організація і надання медичними працівниками першої
невідкладної допомоги при нещасних випадках на воді та в місцях
відпочинку біля води; 
3.2.6. Організація системи екологічної безпеки в місцях організованого
відпочинку на пляжах та внутрішніх водоймах м. Києва; 
3.2.7. Організація комплексу заходів з впровадження Правил приймання
поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію, затверджених
рішенням Київської міської ради від 24.01.2008 N 67/4539, та здійснення
заходів із проектування, будівництва, експлуатації об\’єктів київської
міської дощової каналізації; 
(підпункт 3.2.7 пункту 3.2 розділу 3 у редакції розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 23.02.2011 р. N 243) 
3.2.8. Проведення землевпорядних робіт; 
3.2.9. Надання послуг у сфері відпочинку та рекреації; 
3.2.10. Виконання функцій замовника на виконання проектних та
будівельних робіт щодо: 
– громадських будівель і споруд, відповідно до законодавства; 
– гідротехнічних споруд водогосподарського призначення; 
– внутрішніх і зовнішніх мереж водопроводу, каналізації, 
– електропостачання та споруд на них; 
– благоустрою територій; 
– захисту територій від затоплення. 
3.2.11. Надання різних видів послуг побутового обслуговування
населенню, організація прокату предметів культурно-побутового
призначення. 
3.3. Діяльність Підприємства спрямовується на: 3.3.1. Розвиток земель рекреаційного призначення для організації
відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів; 
3.3.2. Розвиток земель, що становлять природні території та природні
об\’єкти в межах м. Києва; 
3.3.3. Виконання Програм соціально-економічного та культурного
розвитку м. Києва в частині, що стосується розвитку і експлуатації
внутрішніх водойм м. Києва. 
3.3.4. Розробка та реалізація програм використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів. 
3.4. Предметом діяльності Підприємства є: 
3.4.1. здійснення моніторингу стану вод внутрішніх водойм, розробка
науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських
рішень у галузі використання вод та відтворення водних ресурсів; 
3.4.2. організація і проведення спеціальних заходів з пониження рівня
ґрунтових вод на території міста; 
3.4.3. виконання комплексу заходів по запобіганню, обмеженню і
ліквідації наслідків забруднення і виснаження внутрішніх водойм міста, 
забезпечення санітарної чистоти та екологічної безпеки на землях
водного фонду; 
3.4.4. утримання і експлуатація очисних споруд стічних вод дощової
каналізації; 
3.4.5. розгортання та утримання мережі рятувально-водолазних, 
рятувальних станцій і рятувальних постів на внутрішніх водоймах і
міських пляжах, їх матеріально-технічне забезпечення, організація
роботи рятувально-водолазної служби; 
3.4.6. забезпечення готовності рятувально-водолазної служби та
технічних засобів до рятування, здійснення пошуково-рятувальних робіт
на водних об\’єктах, надання, при необхідності, першої невідкладної
допомоги при нещасних випадках на воді та в місцях відпочинку біля
води; обстеження та очищення підводної частини міських пляжів, зон
відпочинку, внутрішніх водойм міста для попередження травматизму; 
3.4.7. організація і проведення рятувальних, пошукових, відновлювальних
та інших спеціальних робіт в разі виникнення небезпечних екзогенних
процесів, забезпечення безпеки праці під час проведення рятувальних
робіт; 3.4.8. створення спільних підприємств для організації і проведення
науково-виробничої і організаційно-господарської діяльності у сфері
розвитку спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної
інфраструктури на землях водного фонду за згодою власника; 
3.4.9. охорона та збереження рибного фонду; 
3.4.10. розробка, придбання, експлуатація технічних засобів охорони вод
по утриманню внутрішніх водойм і прилеглих територій; 
3.4.11. організація проектування з питань благоустрою, оздоровлення та
експлуатації внутрішніх водойм, прилеглих до них територій та його
реалізація шляхом повного освоєння капітальних вкладень; 
3.4.12. влаштування, утримування та обслуговування об\’єктів відпочинку
громадян, в тому числі пляжів, штучних водойм тощо відповідно до
чинного законодавства України; 
3.4.13. обладнання і експлуатація тимчасових і постійно діючих платних
автостоянок, що забезпечують екологічну безпеку на землях водного
фонду в установленому законодавством України порядку; 
3.4.14. обладнання та утримання спортивних і дитячих ігрових
майданчиків, павільйонів тощо в установленому законодавством України
порядку; 
3.4.15. паспортизація водойм м. Києва з метою висвітлення екологічної
ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення водойм
та їх використання з рекреаційною метою; 
3.4.16. Підприємство здійснює окремі види діяльності на підставі ліцензій
у випадках, передбачених чинним законодавством України. 
4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
4.1. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, 
законами України, указами та розпорядженнями Президента України, 
декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського
голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), іншими нормативними актами
та цим Статутом. 
4.2. Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. 
4.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської
самостійності, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та іншірахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, 
штампи, бланки, емблему. 
4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов\’язаннями в
межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України. 
4.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов\’язаннями
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). 
4.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та
особисті немайнові права, нести обов\’язки, бути позивачем і відповідачем
в суді, господарському та третейському судах. 
4.7. Підприємство може здійснювати будь-які види господарської
діяльності в порядку встановленому законодавством України. 
5. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становить основні фонди та обігові кошти, а
також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких
відображається в його самостійному балансі. 
Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. 
Києва і закріплено за ним на праві господарського відання. Здійснюючи
право господарського відання, Підприємство володіє, користується і
розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, з обмеженням
правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою
власника у випадках, передбачених чинним законодавством. 
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
5.3.1. грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним
органу; 
5.3.2. доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, 
виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської
діяльності; 
5.3.3. капітальні вкладення, дотації і субсидії з бюджетів; 
5.3.4. кредити банків та інших кредиторів; 
5.3.5. придбання майна інших підприємств, організацій; 
5.3.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та
фізичних осіб; 5.3.7. інші джерела, не заборонені законодавством України. 
6. ПРАВА ТА ОБОВ\’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право: 
6.1.1. самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого
розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, 
кон\’юнктури ринку продукції, робіт, послуг, утримання та експлуатації
внутрішніх водойм і прилеглих територій (земель водного фонду), 
розвитку спортивно-оздоровчої, розважальної і соціально-культурної
інфраструктури на визначених землях та необхідності забезпечення
постійного виробничого і соціального розвитку, підвищення доходів
Підприємства; 
6.1.2. створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи (без
права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і
розрахункових рахунків) і затверджувати положення про них, здійснювати
перевірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджуючи питання
про розміщення таких підрозділів в установленому законодавством
України порядку; 
6.1.3. об\’єднувати на добровільних засадах, за рішенням власника, свою
виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, з діяльністю
інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, 
громадських організацій та інших об\’єднань за галузевим, 
територіальним та іншими ознаками, за умови дотримання законодавства
України; входити в об\’єднання, зареєстровані в інших державах, 
відповідно до чинного законодавства України. 
6.1.4. приймати участь у роботі по комплексному економічному і
соціальному розвитку м. Києва; 
6.1.5. придбавати матеріальні цінності, об\’єкти інтелектуальної власності
тощо у підприємств, організацій та установ, незалежно від їхньої форми
власності, а також у фізичних осіб. 
6.1.6. з дозволу власника або уповноваженого ним органу, здавати в
оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам
безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, 
споруди, устаткування та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з
балансу. 
6.1.7. збитки, завдані підприємству в результаті порушення його
майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в
порядку, встановленому законодавством України. 6.1.8. самостійно визначати структуру Підприємства і затверджувати
штатний розпис; 
6.1.9. виступати суб\’єктом інвестиційної діяльності у реалізації
інвестиційних проектів відповідно до законодавства України; 
6.1.10. організовувати прямі господарські, інформаційні зв\’язки між
українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками
діяльності Підприємства; 
6.2. Підприємство зобов\’язане: 
6.2.1. організовувати роботу відповідно до чинного законодавства
України, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 
6.2.2. забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в
обсягах та якості відповідно до місцевих програм та укладених договорів; 
6.2.3. забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов\’язкових
платежів згідно з чинним законодавством України; 
6.2.4. здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчасне
введення в дію придбаного обладнання; 
6.2.5. створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх
працівників, додержання вимог чинного законодавства про працю, 
соціальне страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки; 
6.2.6. здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників, як
у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи
Підприємства, забезпечувати економне і раціональне використання
фонду споживання, своєчасних розрахунків з працівниками підприємства; 
6.2.7. забезпечувати виконання вимог законодавства щодо охорони
навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів, екологічної безпеки; 
6.2.8. здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати
фінансову і статистичну звітність згідно з вимогами діючого
законодавства. 
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО
КОЛЕКТИВУ
7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав
власника щодо господарського використання свого майна і участі в
управлінні трудового колективу. 7.2. Підприємство очолює генеральний директор, який призначається на
посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням
заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов\’язків на умовах контракту. 
7.3. Генеральний директор в межах своїх повноважень: 
7.3.1. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту; 
7.3.2. несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримується
фінансової дисципліни, ефективного використання та схоронення майна, 
закріпленого за Підприємством, дотримується чинного законодавства
України; 
7.3.3. затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення
про його структурні підрозділи та посадові інструкції працівників; 
7.3.4. розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до
чинного законодавства України та цього Статуту; 
7.3.5. погоджує з Органом управління майном фінансовий план; 
7.3.6. несе відповідальність за формування та виконання фінансових
планів, дотримання фінансової дисципліни, ефективне використання та
охорону майна, закріпленого за Підприємством; 
7.3.7. укладає господарчі угоди та контракти, в тому числі угоди про
спільну діяльність спрямованих на покращення інфраструктури місць
дозвілля та відпочинку. 
7.3.8. відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, 
перерозподіляє у встановленому порядку фінанси за окремими статтями
витрат; 
7.3.9. діє від імені Підприємства, репрезентує його в інших підприємствах, 
установах та організаціях; 
7.3.10. видає у межах своєї компетенції накази та дає вказівки, 
організовує та перевіряє їх виконання. 
7.4. Власник або уповноважений ним орган не має права втручатися в
оперативну і господарську діяльність Підприємства. Генеральний
директор у межах, встановлених чинним законодавством України та цим
Статутом: – укладає трудові договори з працівниками Підприємства відповідно до
чинного законодавства України; 
– дозволяє, у випадку доцільності, суміщення посад працівників
Підприємства у порядку, визначеному чинним законодавством України; 
– вживає заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на
кожному робочому місці умов праці, відповідно до вимог нормативних
актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих
законодавством про охорону праці. 
Відповідно до делегованих Органом управління майном повноважень: 
– забезпечує проведення колективних переговорів і укладання
колективних договорів, підведення підсумків їх виконання у порядку, 
передбаченому Законом України \”Про колективні договори і угоди\”. 
7.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
Підприємства, приймаються генеральним директором за участю
трудового колективу та уповноважених ним органів. 
7.6. Функції заступників генерального директора виконують директори
підприємства, які відповідають за конкретні напрямки роботи. Кількість
директорів та їх функціональні обов\’язки визначає генеральний директор. 
7.7. Заступники генерального директора Підприємства, керівники та
спеціалісти структурних підрозділів, інші працівники призначаються на
посаду і звільняються з посади генеральним директором Підприємства. 
7.8. Інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет
підприємства. Повноваження трудового колективу Підприємства
реалізуються загальними зборами та їх виборним органом – 
Профспілковим комітетом, члени якого обираються у відповідності до
Статуту профспілки на зборах або конференціях трудового колективу. 
7.9. Профспілковий комітет: 
– готує матеріали для розгляду на загальних зборах або конференціях; 
– контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах, 
конференціях; 
– виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами. 
7.10. Право укладання колективного договору від імені власника
надається генеральному директору, а від імені трудового колективу – 
уповноваженому ним органу. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні
відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, питання
охорони праці, соціального розвитку. 
8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток. 
8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється
підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що
визначаються виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які
затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації). 
В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір
відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому
році. 
8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва
в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом на
поточний рік, здійснюється першочергово, після сплати обов\’язкових
платежів. 
8.4. Прибуток Підприємства використовується відповідно до фінансових
планів. 
За рахунок прибутку, що залишається після сплати обов\’язкових
платежів, 50 % спрямовується на виробничий розвиток Підприємства. 
Також можуть створюватися; фонд резерву, фонд преміювання
(заохочення), страховий фонд, резервний фонд тощо. 
8.5. Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в
порядку, що визначається Головним управлінням комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації). 
8.6. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність
Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
державним статистичним та контрольним органам у формі і в строки, 
встановлені чинним законодавством України. 8.7. Підприємство створює цільові фонди, призначені для покриття
витрат, пов\’язаних з його діяльністю згідно з чинним законодавством
України. 
8.8. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є
прибуток, амортизаційні відрахування та інші надходження, не заборонені
чинним законодавством України. 
8.9. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці, 
встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, 
винагород, надбавок і доплат відповідно до чинного законодавства
України, Колективного договору та фінансових можливостей
Підприємства. 
Умови оплати праці генерального директора Підприємства визначаються
у Контракті та Колективному договорі Підприємства. 
8.10. Підприємство здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї
діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через
систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними
юридичними та фізичними особами. 
Підприємство вільне у виборі предмета договору, зобов\’язань, будь-яких
інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному
законодавству України та даному Статуту. 
8.11. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. 
Генеральний директор та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за виконання затвердженого фінансового плану, 
додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної
інформації. 
8.12. Контроль за діяльністю Підприємства та відносини його з органами
державної влади та управління, ревізія фінансово-господарської
діяльності Підприємства здійснюються відповідно до чинного
законодавства України. 
9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, що
сприяє зміцненню авторитета України та міста Києва, накопиченню
валютних ресурсів, створенню можливостей для розвитку виробничих
науково-технічних зв\’язків міста з іншими країнами. 9.2. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції або
доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) 
організаціям на договірній основі. 
9.3. Підприємство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних
партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс підприємства і
використовується ним самостійно в установленому законодавством
порядку. 
9.4. Підприємство може, у порядку, визначеному законодавством, 
відкривати за межами України свої представництва, виробничі
підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства. 
9.5. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті
зовнішньоекономічної діяльності, після оплати податків та інших
обов\’язкових платежів зараховується на валютні рахунки Підприємства і
використовується ним відповідно до затверджених Головним
управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) річних
фінансових планів. 
10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або
ліквідації, з дотриманням вимог антимонопольного законодавства – за
рішенням власника або уповноваженого ним органу, або за рішенням
суду, у випадках, передбачених чинним законодавством України. 
10.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється власником або уповноваженим ним органом. Порядок і
строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій
кредиторів визначається власником або уповноваженим ним органом, 
судами, згідно з законодавством України. 
У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з
чинним законодавством України. 
10.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і
подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Від
моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права з
управління Підприємством, розпорядження майном та коштами
Підприємства. 
10.4. Працівникам, які звільняються в результаті реорганізації або
ліквідації Підприємства, гарантується додержання їхніх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України. 10.5. Майно Підприємства, що залишилося після задоволення претензій
кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказівкою
власника або уповноваженого ним органу. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code