Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія VI скликання
РІШЕННЯ
від 26 січня 2012 року N 2/7339
Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах
Відповідно до законів України \”Про місцеве самоврядування в Україні\”, \”Про столицю України – місто-герой Київ\”, \”Про регулювання містобудівної діяльності\”, \”Про благоустрій населених пунктів\”, з метою вирішення питань здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах на території міста Києва Київська міська рада вирішила:
1. Встановити, що розміщені до набрання чинності цим рішенням тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності функціонують до 01.01.2013 (якщо документацією щодо їх встановлення не передбачено пізнішого терміну її дії) за умови виконання вимог, зазначених у пунктах 2 і 3 цього рішення.
2. Суб\’єктам господарювання – власникам (користувачам) тимчасових споруд, зазначених у пункті 1 цього рішення, укласти договір про сплату пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об\’єктів благоустрою м. Києва (далі – пайова участь) відповідно до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443 \”Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об\’єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради\”.
3. Встановити, що пункти 1, 2 цього рішення розповсюджуються на суб\’єктів господарювання у разі подання ними у встановленому порядку заяви про укладення договору про сплату пайової участі до  01.04.2012 та сплати 100 % пайової участі до 01.06.2012 (окрім переоформлення у встановленому порядку договорів про сплату пайової участі, що були укладені до набрання чинності цим рішенням).
Розмір пайової участі, розрахованої за відповідною формулою, що сплачується суб\’єктами господарювання, коригується за таким принципом:
– при сплаті 100 % розміру пайової участі до 01.05.2012 помножується на коефіцієнт 0,75;
– при сплаті пайової участі у період з 01.03.2012 до 01.06.2012 помножується на коефіцієнт 1,00.
4. Встановити, що протягом зазначеного у пункті 1 цього рішення строку в місті Києві тимчасово забороняється розміщення ТС:
– на відстані, меншій ніж 20 метрів від входу (виходу) до (від) станцій метрополітену та зупинок громадського транспорту;
– в межах 1,5 км зони навколо НСК \”Олімпійський\”;
– в межах відведених земельних ділянок торгових центрів;
– у разі наявності рішення про демонтаж ТС, прийнятого комісією з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва, створеної відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 N 323 \”Про заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва\” (із змінами і доповненнями), після набрання чинності цим рішенням;
– в інших випадках, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами.
5. Районним в місті Києві державним адміністраціям спільно з Головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом десяти днів з моменту набрання чинності цим рішенням скласти адресний перелік місць на території відповідних районів, в яких розміщення ТС тимчасово забороняється відповідно до пункту 4 цього рішення, та передати його на затвердження до відповідної комісії з питань координації заходів по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в місті Києві, що створюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).
6. Комісії, зазначеній у пункті 5 цього рішення, передати адресний перелік місць протягом двадцяти днів з моменту набрання чинності цим рішенням Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
7. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити оприлюднення адресного переліку місць на офіційному веб-порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua).
8. Встановити, що питання правомірності розміщення ТС, щодо яких суб\’єктами господарювання не подано заяви відповідно до пункту 3 цього рішення до 01.03.2012, розглядаються комісією, зазначеною в пункті 4 цього рішення.
9. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) тимчасово призупинити видачу, а також продовження строку дії будь-яких документів дозвільного характеру на розміщення ТС, в тому числі ордерів на розміщення ТС та тимчасових ордерів на розміщення ТС.
10. Встановити, що рішення Київської міської ради від 21.05.2009 N 462/1518 \”Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд\” (із змінами і доповненнями), інші рішення Київської міської ради та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань розміщення ТС діють в частині, що не суперечить цьому рішенню.
11. Внести до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об\’єктів благоустрою м. Києва (додаток до рішення), затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.02.2011 N 56/5443, такі зміни і доповнення:
11.1. У підпункті 4.2.1 пункту 4.2 слова \”містобудування та архітектури\” замінити словами \”внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення\”.
11.2. Пункт 4.5 викласти у такій редакції:
\”4.5. Вирішення питань щодо пайової участі (внеску) в утриманні об\’єктів благоустрою, розрахунки її розмірів та укладання договору на пайову участь (внесок) в утриманні об\’єктів благоустрою.
4.5.1. Для укладення договору про сплату пайової участі суб\’єкт господарювання звертається до Управління із заявою, до якої додаються такі документи:
– реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація, платіжні реквізити);
– копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а для фізичних осіб – копія паспорта та ідентифікаційного коду;
– схема місця розташування ТС із зазначенням площі ТС з прив\’язкою до місцевості, виконана замовником у довільній формі;
– фотофіксація місця розташування ТС;
– документ дозвільного характеру на розміщення ТС, виданий до набрання чинності цим Тимчасовим порядком (у разі наявності);
– копія договору з виконавцем послуг з вивезення відходів у м. Києві.
Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.
4.5.2. Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто заявником (керівником юридичної особи, фізичною особою – підприємцем) або уповноваженою ним особою. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
Усі заяви щодо укладення договору про сплату пайової участі підлягають обов\’язковій реєстрації у відповідному журналі Управління.
4.5.3. За наявності всіх документів, передбачених підпунктом 4.5.1 цього Порядку, а також за умови можливості прив\’язки заяви до наявної картки ТС в єдиній електронній базі даних ТС в м. Києві Управління протягом десяти робочих днів:
– перевіряє адресу розміщення ТС на відсутність заборон та обмежень;
– перевіряє спеціалізацію та режим роботи ТС;
– заносить відповідні дані до електронної бази даних ТС у м. Києві
У разі відсутності картки ТС в єдиній електронній базі даних ТС у м. Києві питання усунення недоліків, неточностей тощо вирішується комісією з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва, створеної відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.04.2010 N 323 \”Про заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва\” (із змінами і доповненнями). Загальний термін укладення договору про сплату пайової участі в такому випадку продовжується на термін, необхідний для прийняття зазначеною комісією відповідного рішення.
У разі позитивних результатів розгляду документів із суб\’єктом господарювання укладається договір про сплату пайової участі.
4.5.4. Після сплати суб\’єктом господарювання 100 % плати за договором про сплату пайової участі Управління оформлює довідку про функціональне призначення ТС у вигляді додатка до договору про сплату пайової участі.
Перший примірник довідки про функціональне призначення ТС видається заявникові, а другий примірник залишається в Управлінні.
Видача довідки про функціональне призначення ТС реєструється у відповідному журналі Управління.
4.5.5. Підставами для відмови в укладенні договору про сплату пайової участі є:
– місце розміщення ТС підпадає під тимчасові заборони, встановлені рішенням Київської міської ради;
– подання заявником неповного пакета документів, зазначених у підпункті 4.5.1 цього Порядку;
– виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.
Перелік підстав для відмови є вичерпним.
У разі наявності зазначених у цьому пункті підстав для відмови Управлінням здійснюється підготовка письмового повідомлення про відмову в укладенні договору про сплату пайової участі, яке направляється поштою суб\’єкту господарювання.
Відмову в укладенні договору про сплату пайової участі може бути оскаржено у порядку, встановленому законодавством.\”.
11.3. Пункт 4.6 виключити.
11.4. У підпунктах 4.8.1 та 4.8.2 пункту 4.8 слова \”довідка про сплату пайової участі (внеску) в утриманні об\’єктів благоустрою власнику тимчасової споруди (малої архітектурної форми)\” замінити словами \”довідка про функціональне призначення тимчасової споруди\” у відповідних відмінках.
11.5. Підпункт 4.9.1 пункту 4.9 викласти у такій редакції:
\”4.9.1. Контроль за повнотою сплати пайової участі згідно з графіком відповідно до умов укладених договорів про пайову участь (внесок) здійснюється КП \”Головний інформаційно-обчислювальний центр\”, а контроль за виконанням умов укладених договорів про пайову участь (внесок) здійснюється Головним управлінням контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шляхом перевірки місця розташування та функціонального призначення тимчасової споруди (малої архітектурної форми).\”.
11.6. Додаток N 2 до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об\’єктів благоустрою м. Києва викласти у новій редакції, що додається.
12. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
12.1. Здійснити організаційно-правові заходи щодо виконання цього рішення.
12.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.
12.3. Забезпечити супроводження діяльності всіх суб\’єктів щодо виконання завдань та повноважень, встановлених цим рішенням, обов\’язковою участю в роботі єдиної електронної бази даних ТС (малих архітектурних форм) у м. Києві.
13. Встановити, що договори про сплату пайової участі, укладені до набрання чинності цим рішенням, є чинними до закінчення строку дії, зазначеного в таких договорах.
У разі закінчення строку дії таких договорів протягом перехідного періоду, зазначеного в пункті 1 цього рішення, вони підлягають переоформленню у встановленому порядку.
14. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради \”Хрещатик\”.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code