Вирішення питань щодо землекористування

Вирішення питань щодо землекористування
3.1. З метою залучення інвестицій до економіки міста набуття права на землю може вирішуватись одним з таких способів:
– шляхом надання інвестиційно привабливої земельної ділянки у власність або в оренду переможцеві інвестиційного конкурсу у відповідності до даного Положення (надалі – \”надання земельної ділянки за результатами інвестиційного конкурсу\”);
– шляхом викупу земельної ділянки на загальних підставах (шляхом проведення аукціонів) в порядку, встановленому рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 810/3385 \”Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в місті Києві\”, за умови, що Комісія прийняла рішення про недоцільність проведення інвестиційного конкурсу на такій земельній ділянці (надалі – \”надання земельної ділянки на загальних підставах\”).
3.2. Надання земельної ділянки за результатами інвестиційного конкурсу
3.2.1. Перелік земельних ділянок, які будуть надаватися переможцеві інвестиційного конкурсу за його результатами, готується організатором конкурсу на підставі затвердженого переліку інвестиційних об\’єктів та у відповідності із наявними результатами планування використання земель міста Києва, Генеральним планом розвитку міста Києва до 2020 року, детальними планами територій, проектами забудови, іншою містобудівною документацією та державними будівельними нормами з урахуванням державних та громадських інтересів, а також зацікавленістю потенційних інвесторів щодо конкретних інвестиційних проектів. Розгляд матеріалів (клопотань, згод та інших матеріалів щодо оформлення проектів землеустрою) по цих земельних ділянках на замовлення інших фізичних та юридичних установ припиняється.
3.2.2. Після підготовки переліку земельних ділянок, по яких планується провести інвестиційні конкурси, організатор конкурсу відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передає перелік Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для підготовки проекту рішення Київської міської ради про реалізацію земельних ділянок шляхом проведення інвестиційних конкурсів.
3.2.3. Процедура організації та проведення конкурсу у цьому випадку відповідає процедурі організації та проведення інвестиційного конкурсу, зазначеній в цьому Положенні в частині, що стосується земельних відносин.
3.2.4. Рішення Київської міської ради про затвердження переліку земельних ділянок, які передбачається реалізовувати шляхом проведення конкурсу, є згодою на розробку відповідних проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та здійснення експертної грошової оцінки для проведення розрахунку цін об\’єктів конкурсу. Проект землеустрою підлягає розгляду та погодженню у встановленому порядку. Проект відповідного рішення Київської міської ради про затвердження проекту землеустрою підлягає розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради згідно з Регламентом. Організатор конкурсу сприяє прийняттю відповідного рішення Київською міською радою.
Після проведення конкурсу переможець отримує:
– рішення сесії Київради про затвердження переліку земельних ділянок, які виносяться на конкурс, та
– розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про результати конкурсу для оформлення у встановленому порядку договору оренди або купівлі земельної ділянки.
3.2.5. У разі, якщо відносно земельної ділянки, на якій планується реалізація інвестиційного проекту, прийняте рішення щодо її відчуження шляхом проведення аукціону або конкурсу в порядку, передбаченому рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 N 810/3385 \”Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в місті Києві\”, замовник передінвестиційних робіт протягом п\’яти робочих днів з дати отримання відповідної інформації інформує про це організатора конкурсу. Після цього організатор конкурсу (як ініціатор конкурсу) протягом п\’яти робочих днів з дати отримання інформації від замовника підготовчих робіт звертається до Київської міської ради з пропозицією скасувати рішення щодо відчуження земельної ділянки шляхом проведення аукціону або конкурсу та подає для розгляду Київської міської ради проект рішення щодо відведення такої земельної ділянки переможцю інвестиційного конкурсу відповідно до цього Положення, яке розглядається протягом одного місяця після подачі зазначеного проекту на розгляд.
3.2.6. У разі, якщо земельна ділянка, на якій планується реалізація інвестиційного проекту, знаходиться у власності або користуванні фізичних або юридичних осіб, замовник підготовчих робіт розробляє пропозиції щодо можливих варіантів вирішення майново-правових питань із землекористувачем та подає їх на розгляд організатору конкурсу. Організатор конкурсу або замовних підготовчих робіт проводить відповідні переговори з землекористувачем та за їх результатами визначається щодо доцільності (можливості) проведення інвестиційного конкурсу.
3.2.7. У разі, якщо розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про проведення інвестиційного конкурсу визначено, що замовник підготовчих робіт розробляє проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, він зобов\’язаний у визначені цим розпорядженням терміни:
– підготувати запити та отримати висновки про правовий статус, припустимі види забудови та інше використання земельної ділянки, єдині умови і обмеження забудови земельної ділянки та необхідність розробки передінвестиційних робіт, виконання передпроектних та/або проектних робіт (у тому числі розділу \”Оцінка впливу на навколишнє середовище\”, містобудівної документації ДП \”Інститут Київгенплан\”, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, Київської міської санітарно-епідеміологічної станції, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві та/або управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головного управління охорони культурної спадщини, відповідної районної у м. Києві державної адміністрації та інших, у разі необхідності. Вказані висновки надаються протягом десяти робочих днів з моменту отримання запиту замовника підготовчих робіт. У випадках, коли для підготовки відповідного висновку необхідно здійснити виїзд на місце, термін підготовки висновку може становити двадцять робочих днів з дати надходження всіх необхідних для його підготовки матеріалів. Відповідальність за несвоєчасне надання висновків покладається на керівників відповідних управлінь, підприємств та організацій;
– укласти договір із землевпорядною організацією на:
а) розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та погодження його в установленому порядку;
б) підготовку технічного звіту про її експертну грошову оцінку згідно з укладеним договором із землевпорядною організацією;
в) підготовку проекту рішення Київської міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її у власність або в оренду.
У випадку, коли інвестиційний об\’єкт відіграє важливе соціальне значення для громади міста, а його розміщення передбачається на території зелених насаджень загального користування або міських лісів, передача таких земельних ділянок у користування можлива лише за умов розробки та погодження в установленому порядку містобудівного обґрунтування або надання висновків суб\’єктів погодження, внесення змін у містобудівну документацію (відповідно до ДБН Б.1.-4-2002), проведення попередніх громадських обговорень містобудівної документації, внесення змін до Програми комплексного розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста.
3.2.8. Після затвердження результатів конкурсу Комісія звертається до Київської міської ради з проханням врахувати результати інвестиційного конкурсу під час вирішення питання про надання його переможцеві земельної ділянки. Організатор конкурсу передає для розгляду Київської міської ради проект відповідного рішення. Київська міська рада враховує результати інвестиційного конкурсу та приймає протягом місяця у встановленому порядку рішення про затвердження проекту землеустрою та відведення земельної ділянки переможцю інвестиційного конкурсу відповідно до умов проведення інвестиційного конкурсу.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code