ДОЗВІЛ на виконання будівельних робіт

Додаток
4
до Порядку виконання
будівельних робіт

_______________________________________________________
(найменування
органу, який видає дозвіл)


ДОЗВІЛ на виконання будівельних робіт

від ___ ____________ 20___ р. №
______

Цей дозвіл надано:

замовнику ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я
та по батькові фізичної особи, місце проживання

_____________________________________________________________________________,
або
найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

генеральному підряднику
(підряднику) ___________________________________________
(найменування,
місцезнаходження генерального

_____________________________________________________________________________
підрядника
(підрядника), код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону,
_____________________________________________________________________________.
серія
та номер ліцензії) (необхідне зазначити)
_____________________________________________________________________________,
(найменування
об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса______________________________________________________,

вид будівництва _______________________________________________________________
(нове
будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_____________________________________________________________________________,
діючих
підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта ___________________________________________________________________.
(згідно з
Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Проектна документація розроблена __________________________________________
(найменування,
місцезнаходження, код згідно

_____________________________________________________________________________
з ЄДРПОУ проектувальника;

під
керівництвом______________________________________________________________
(прізвище, ім’я
та по батькові головного архітектора (інженера) проекту,

_____________________________________________________________________________
серія
і номер його кваліфікаційного сертифіката)

та затверджена замовником
_____________________________________________________
(дата
затвердження (для фізичних осіб) чи

_____________________________________________________________________________
прізвище,
ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________,
або
назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності
___________________________________________________________.

Результати експертизи проекту
будівництва видані _____________________________
(найменування

_____________________________________________________________________________
експертної
організації, код згідно з ЄДРПОУ, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові
_____________________________________________________________________________.
відповідального
експерта, серія і номер його кваліфікаційного сертифіката)

Авторський
нагляд здійснює ________________________________________________
(прізвище,
ім’я та по батькові особи, номер та дата

_____________________________________________________________________________
видачі
документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення авторського
_____________________________________________________________________________.
нагляду,
найменування посади)

Технічний
нагляд здійснює _________________________________________________
(прізвище, ім’я
та по батькові особи,

_____________________________________________________________________________.
серія
і номер її кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальним
виконавцем робіт є __________________________________________
(прізвище,
ім’я та по батькові особи,

_____________________________________________________________________________
номер
та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт
_____________________________________________________________________________
найменування
посади)

 

____________________
(найменування
посади відповідальної особи органу)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали
та прізвище)

М.П.

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code