ДЕКЛАРАЦІЯ про початок виконання будівельних робіт

Додаток 2
до Порядку виконання
будівельних робіт

_________________________________________________
(найменування
органу, якому надсилається декларація)

Замовник
________________________________________
(прізвище,
ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________
місце
проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
_________________________________________________
найменування
юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________________
код
згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ про початок виконання будівельних робіт

_____________________________________________________________________________,
(найменування
об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса
_____________________________________________________,

вид будівництва
______________________________________________________________
(нове
будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_____________________________________________________________________________,
діючих
підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта
___________________________________________________________________
(згідно з Державним класифікатором будівель

_____________________________________________________________________________.
та
споруд ДК 018-2000, категорія складності)

Технічний
нагляд здійснює _________________________________________________
(прізвище, ім’я
та по батькові особи,

_____________________________________________________________________________.
серія
і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена
__________________________________________

 

(найменування
проектувальника,

 

_____________________________________________________________________________
код
згідно з ЄДРПОУ)

під керівництвом (необхідне
зазначити):

 

 

Найменування
посади відповідальної особи

Прізвище,
ім’я та по батькові, номер телефону

Найменування,
дата видачі та номер документа про призначення

Серія та
номер кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту

 

 

 

Головний інженер проекту

 

 

 

 

та затверджена замовником
_____________________________________________________
(дата
затвердження (для фізичних осіб) чи

_____________________________________________________________________________
прізвище,
ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________,
або
назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності
___________________________________________________________.

Експертиза
проекту будівництва проведена __________________________________
(найменування
експертної

_____________________________________________________________________________
організації,
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________.
серія
і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності)

Відповідальною особою проектувальника,
що здійснює авторський нагляд, визначено ____________________________________________________________________.
(прізвище,
ім’я та по батькові)

Містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки видані (крім об’єктів, для проектування яких містобудівні
умови та обмеження не видаються)
_____________________________________________________________________________
(найменування органу, який видав
містобудівні умови

_____________________________________________________________________________.
та обмеження, їх реєстраційний номер та дата видачі)

Земельна ділянка використовується для
будівництва на підставі _____________________________________________________________________________
(державного
акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),

_____________________________________________________________________________.
договору
оренди/суперфіцію (дата, номер) (необхідне зазначити)

Загальна площа будівлі відповідно до
проектної документації,
кв. метрів
___________.

 

 

Основні показники об’єкта будівництва:

Найменування
основного показника

Одиниця
вимірювання

Відповідно до
проектної документації

загальний

у тому числі
пускового комплексу або черги

 

Характеристика житлових будинків (за
наявності):

кількість поверхів
_______________________,

кількість квартир у житловому будинку та
їх площа:

Тип квартири

Кількість
квартир

Площа,
кв. метрів

загальна

житлова

Однокімнатна

 

 

 

Двокімнатна

 

 

 

Трикімнатна

 

 

 

Чотирикімнатна

 

 

 

П’ятикімнатна

 

 

 

Шестикімнатна

 

 

 

Семикімнатна

 

 

 

Восьмикімнатна і більше

 

 

 

Усього

 

 

 

 

загальна площа вбудовано-прибудованих
приміщень, кв. метрів _____,

характеристика інших нежитлових
приміщень (за наявності):

загальна
площа нежитлових приміщень об’єкта будівництва,
кв. метрів ______________

Найменування
нежитлового приміщення

 

Функціональне призначення нежитлового
приміщення (для житлових будинків)

 

Загальна
площа,
кв. метрів

Технічні
характеристики

 

З метою забезпечення ведення обліку
декларацій про початок виконання будівельних робіт і відповідно до Закону
України \”Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище,
ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх
персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному
обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання
будівельних робіт без зареєстрованої декларації, з порушенням вимог, визначених
проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

 

Замовник

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали
та прізвище)

М.П.

Зареєстровано _____________________________
(найменування
органу)

____
____________ 20__ р. № ________________

____________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи)

М.П.

___________

Примітки: 1.
Кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його
печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо земельної
ділянки не зазначаються у разі реконструкції, реставрації або капітального
ремонту об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх
фундаментів у плані, а також реконструкції або капітального ремонту
автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку,
трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення.

3.
Об’єкт має такі основні показники, як потужність, продуктивність, виробнича
площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих
місць тощо (заповнюється в одиницях вимірювання відповідно до цільової
продукції або основних видів послуг).

4.
Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів,
для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи
за бажанням замовника.

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code