ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних

Додаток
1
до Порядку виконання
підготовчих робіт

_________________________________________________
(найменування
органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи,
_________________________________________________
місце
проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
_________________________________________________
найменування
юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________________
код
згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних
у повідомленні про початок виконання підготовчих
робіт

 

Відповідно до статті 35 Закону України \”Про
регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання підготовчих
робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну
даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від ____ ____________
20__ р. (необхідне підкреслити). _____________________________________________________________________________,
(найменування
об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,

вид будівництва_______________________________________________________________
(нове
будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_____________________________________________________________________________
діючих
підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

Земельна ділянка використовується для будівництва
на підставі__________________

_____________________________________________________________________________

 

(державного
акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),
_____________________________________________________________________________.
договору
оренди/суперфіцію (дата, номер) (необхідне зазначити)

 

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень
про початок виконання підготовчих робіт і відповідно до Закону України \”Про захист
персональних даних” я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище,
ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних
даних.

 

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі
та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих
робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними
нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

___________________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

___________

Примітки: 1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником
та
засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо земельної
ділянки не зазначаються у разі реконструкції, реставрації або капітального ремонту
об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у
плані, а також реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних
колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій
у межах земель їх розміщення.

{Додаток 1 в редакції Постанови
КМ
№ 653 від 11.07.2012}

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code