Чіткі кольорові знімки в електронному форматі усього фасаду будівлі, споруди

3.3.1.3.    Чіткі кольорові знімки в електронному форматі усього фасаду будівлі, споруди, на якому розміщено вивіску, знімки розміщеної вивіски та знімки 1го поверху будинку, будівлі, споруди зі всіма наявними на ньому вивісками (якщо у межах 1го поверху будинку, будівлі, споруди, на якому розміщується вивіска, є кілька закладів з окремими входами).
З.З.1.4.    Проект вивіски, який визначає основні характеристики вивіски (розміри, матеріали виконання тощо) та обґрунтовує її пропорційність до будівлі, на якій вона розміщується.3.3.2.    Проект вивіски складається з:3.3.2.1.    Візуалізації вивіски на фасаді (чіткого кольорового комп\’ютерного макету з прив\’язкою вивіски до місця її розміщення).3.3.2.2.    Ескізу вивіски (М 1:5, 1:10) з конструктивним рішенням (конструктивне рішення, завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, разом із завіреною належним чином копією ліцензії розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання).3.3.2.3.    Деталей шрифтів, логотипів, зображувальних елементів.3.3.3.    На кожній сторінці поданих проектних матеріалів необхідно обов\’язково вказувати:3.3.3.1.    Назву організації заявника — замовника проекту.3.3.3.2.    Назву проектної організації або прізвище автора проекту та їх координати.3.3.3.3.    Дату виконання проекту.3.3.4.    Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.3.4.    Якщо розміщення вивіски передбачено паспортом фасаду будинку, будівлі чи споруди, погодженого у встановленому порядку, при повідомленні уповноваженого органу про розміщення вивіски подається паспорт фасаду будинку, будівлі чи споруди з прив\’язкою вивіски до місця її розміщення, при цьому проект вивіски до заяви не додається.3.5.    Заявник подає до робочого органу в електронному вигляді через портал Управління з питань реклами (після впровадження), або через Центр надання адміністративних послуг м. Києва, або центри надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем розміщення об\’єкта заяву про розміщення вивіски з доданими до неї документами у трьох примірниках. Після прийняття рішення про відповідність вивіски вимогам Порядку перший та другий примірники передаються робочому органу для реєстрації, після чого перший примірник повертається заявнику через центр надання адміністративних послуг районної в місті Києві державної адміністрації за місцем розміщення об\’єкта, другий примірник зберігається в архіві робочого органу, третій примірник передається у КП «Київреклама» для обліку.3.5.1.    Заява та документи (в разі їх подання через. центр надання адміністративних послуг) подаються до відповідного центру надання адміністративних послуг особисто заявником (керівником юридичної особи, фізичною особою) або уповноваженою ним особою. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.3.5.1.1.    Заява та документи, що додаються до неї, приймаються відповідним центром надання адміністративних послуг за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації в дозвільному центрі.3.6.    Усі заяви про розміщення вивіски підлягають обов\’язковій реєстрації відповідним центром надання адміністративних послуг або робочим органом (в разі подання документів в електронному вигляді), після чого заявнику повідомляються дата та номер реєстрації заяви.3.6.1.    В разі подання заяви та документів через центр надання адміністративних послуг, після проведення реєстрації відповідальний представник центру надання адміністративних послуг передає заяву із доданими документами до робочого органу не пізніше наступного робочого дня.3.7.    Робочий орган опрацьовує пакет документів, поданий разом із заявою, перевіряє документи та розміщену вивіску на предмет відповідності вимогам цього Порядку та приймає рішення про відповідність/невідповідність вивіски вимогам Порядку.
3.7.1.    У разі розміщення вивіски на пам\’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон охорони цих пам\’яток робочий орган розглядає документи, перевіряє вивіску та приймає рішення про відповідність/невідповідність вивіски вимогам цього Порядку із залученням уповноважених представників Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а в разі розміщення вивіски на пам\’ятках культурної спадщини національного значення та в межах зон охорони цих пам\’яток — із залученням уповноважених представників Міністерства культури України.3.7.2.    Робочий орган приймає рішення про відповідність/невідповідність вивіски вимогам Порядку протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання заяви та документів.3.7.2.1.    Якщо за результатами розгляду заяви та доданих документів робочий орган приходить до висновку, що вивіска розміщена у відповідності до вимог цього Порядку, робочий орган на заяві ставить відмітку про відповідність розміщеної вивіски вимогам цього Порядку (що включає прізвище особи, яка прийняла відповідне рішення, її підпис, дату та відбиток печатки відповідного структурного підрозділу) та через адміністратора центрів надання адміністративних послуг надсилає заявнику повідомлення про відповідність вивіски вимогам цього Порядку.3.7.2.2.    Якщо за результатами розгляду заяви та доданих документів робочий орган приходить до висновку, що вивіска не відповідає вимогам цього порядку, він через адміністратора центрів надання адміністративних послуг направляє заявнику повідомлення про невідповідність розміщеної вивіски вимогам цього Порядку із зазначенням чіткого, переліку невідповідностей та рекомендацій і строків по їх усуненню.3.7.2.2.1.    У разі подання документів заявником не в електронному вигляді робочий орган через адміністратора центрів надання адміністративних послуг повертає поданий пакет документів заявнику.3.7.2.2.2.    Строк для усунення невідоповід ностей розміщеної вивіски вимогам цього Порядку становить ЗО (тридцять) днів.3.7.2.2.3.    Заявник зобов\’язаний звернутися повторно до робочого органу не пізніше наступного робочого дня після спливу строку, відведеного на усунення невідповідностей розміщеної вивіски вимогам цього Порядку.3.7.2.2.4.    Якщо заявник у визначений робочим органом строк не усунув невідповідності вивіски вимогам цього Порядку, вивіска вважається самовільно розміщеною і підлягає демонтажу.3.7.3.    У разі ненадання робочим органом повідомлення про відповідність/невідповідність розміщеної вивіски вимогам цього Порядку через 10 (десять) робочих днів з дня закінчення строку для прийняття рішення вивіска вважається такою, що відповідає Порядку.3.7.4.    Відомості про вивіски, що відповідають вимогам Порядку, підлягають внесенню до електронного реєстру розміщених вивісок, ведення якого забезпечує робочий орган.IV. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення
4.1.    Моніторинг розміщення вивісок у м. Києві здійснює КП «Київреклама».4.1.1.    КП «Київреклама» здійснює перевірку відповідності вивісок вимогам цього Порядку, в тому числі, за зверненнями громадян та органів, що виявили вивіски, які не відповідають вимогам Порядку.4.2.    Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює в межах своїх повноважень робочий орган, а також інші уповноважені суб\’єкти в установленому порядку.4.3.    Відповідальність за розміщення вивіски (міцність, стійкість, безпеку, відповідність проекту, цілісність фасаду будівлі після монта жу/демонтажу вивіски) несе власник вивіски.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code