Науково-проектна документація на реставрацію затверджується замовником

Науково-проектна документація на реставрацію затверджується замовником і погоджується:
– на пам\’ятки національного значення – центральним органом з охорони культурної спадщини та спеціа-льно уповноваженим органом містобудування та архітектури;
– на пам\’ятки місцевого значення та щойно виявлені об\’єкти культурної спадщини – місцевим органом охорони культурної спадщини та місцевим спеціально уповноваженим органом містобудування та архітек-тури;
– інвестором (за необхідності, відповідно до інвестиційного договору).
6.2 Науково-проектна документація на реставрацію погоджується та затверджується після розгляду та схвалення на:
– науково-методичних радах з питань охорони культурної спадщини щодо пам\’яток національного зна-чення;
– консультативних радах з питань охорони культурної спадщини щодо пам\’яток місцевого значення та щойно виявлених об\’єктів культурної спадщини.
6.3 Погоджувальними та затверджувальними частинами науково-проектної документації є:
-для окремих об\’єктів (споруд):
концептуальні рішення (за необхідності);
науково-проектна документація на протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи;

ескізний проект реставрації;
– для архітектурних комплексів (ансамблів):
програми науково-реставраційних робіт (з концептуальним архітектурним рішенням);
ескізні проекти реставрації окремих складових комплексу (ансамблю).
6.4 Науково-проектна документація на реставрацію об\’єкта культурної спадщини, пов\’язана зі змінами конструктивної системи або переплануванням об\’єкта, прилеглої території та інженерних комунікацій, підля-гає обов\’язковій комплексній державній експертизі відповідно до чинних норм.
Науково-проектна документація, яка не підлягає обов\’язковій державній експертизі, може бути передана на експертизу за рішенням замовника.
6.5 Науково-проектна документація щодо проведення земляних робіт на об\’єктах культурної спадщини, розташованих в межах зон санітарної охорони джерел господарсько-питного водопостачання, курортних та рекреаційних об\’єктів, санітарно-захисних зон територій кладовищ, поховань тварин, об\’єктів захоронения небезпечних відходів, погоджується з установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
Документація на інженерні мережі погоджується з відповідними місцевими експлуатуючими службами, ресурсопостачальними організаціями, якщо така вимога міститься в наданих ними технічних умовах.
6.6 Робоча документація, виконана у відповідності із погоджувальними частинами науково-проектної документації (див. п. 6.3), не підлягає погодженню та експертизі.
При внесенні змін та доповнень до вже затвердженої (погодженої) науково-проектної документації щодо кошторисної вартості, природи будівельних матеріалів, конструктивних, просторово-планувальних, коло-ристичних та інших концептуальних рішень, то така проектна (робоча) документація підлягає затвердженню (погодженню) в частині набутих змін.
6.7 Погодження та експертиза науково-проектної документації здійснюється за поданням і за кошти за-мовника.
Проектувальник зобов\’язаний надавати необхідні пояснення щодо проектних рішень та доопрацювати науково-проектну документацію за зауваженнями експертизи, якщо були допущені порушення нормативних вимог.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code