Звіти про наукові дослідження пам\’ятки повинні відповідати вимогам

Звіти про наукові дослідження пам\’ятки повинні відповідати вимогам ДСТУ 30008.
4.3 У текстових матеріалах, що входять до складу науково-проектної документації, приймається посто-рінкова нумерація.
При цьому графічні матеріали, таблиці та ілюстративні матеріали одержують свої порядкові номери і розміщуються безпосередньо за текстом, у якому є посилання на них, або, якщо їх досить велика кількість, виносяться в додаток.
Загальні вимоги до проектної та робочої документації – згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 (ГОСТ 21.101).
4.4 Науково-проектну документацію комплектують у томи за окремими розділами, передбаченими цими нормами та ДБН В.3.2-1. Кожен том нумерують арабськими цифрами. За необхідності томи ділять на части-ни (книги, альбоми, частини тощо) (додаток Л).
4.5 Кожному розділу науково-проектної документації (документу), що входить до тому, надають позна-чення, яке вказують на обкладинці, титульному аркуші та в основних написах. До складу позначення вклю-чають базове позначення, яке встановлюють за діючою в організації системою, та через дефіс – марку (шифр) розділу проекту (див. додаток Л).
Креслення основних розділів науково-проектної документації оформляються окремими томами.
Приклад
123 – ОК Обмірні креслення, де:
123 – базове позначення (шифр об\’єкта, номер договору тощо);
ОК – марка (шифр) розділу проекту Обмірні креслення.
4.6 Офіційна назва пам\’ятки є єдиною (загальною) назвою для всіх основних розділів науково-проектної документації щодо цієї пам\’ятки.
4.7 Науково-проектна документація, яка передається до затвердження, брошурується і повинна мати:
– титульний аркуш;
– аркуш погодження;
– список авторського колективу;
– склад (перелік) науково-проектної документації;
– зміст.

Кожен том (книга) науково-проектної документації повинен мати:
– титульний аркуш;
– аркуш погодження (за необхідності);
– список виконавців;
– зміст.
4.8 Титульний аркуш повинен містити:
– назву організації-виконавця (заповнюється в точній відповідності з юридичною назвою організації);
– назву пам\’ятки;
– назву науково-проектної документації;
– позначення документа;
– назву тому (частини, книги);
– номер та назву тому;
– підписи:
– керівника організації-виконавця;
– відповідального за науково-ІІроектну роботу організації або керівника майстерні (відділу);
– наукового керівника авторського колективу;
– (додаток М).
4.9 Аркуш погодження повинен мати підписи уповноважених осіб організацій, що внесені в аркуш пого-дження і визначені реставраційним завданням та АПЗ.
4.10 Аркуш списку авторського колективу повинен мати підписи членів авторського колективу і особи, відповідальної за науково-проектну роботу організації.
4.11 Аркуш складу (переліку) науково-проектної документації підписується науковим керівником та на-чальником (керівником) підрозділу науково-проектної організації.
4.12 Креслення, обміри, натурні дослідження, картограми та інше повинні мати підписи:
– головного архітектора (інженера) проекту;
– наукового керівника;
– керівника майстерні (відділу);
– відповідальних виконавців;
– особи, яка здійснює контроль документації.
4.13 Склад підписів може уточнюватись у залежності від складу і структури проектної організації та за наявності субпідрядників чи окремих фізичних осіб.
4.14 Підписи кошторисної документації встановлені чинним порядком визначення вартості об\’єктів куль-турної спадщини на території України.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code