Реставраційне завдання розробляється спеціалізованою організацією

Реставраційне завдання розробляється спеціалізованою організацією за замовленням власника або уповно-важеного ним органу чи користувача (далі – замовник) об\’єкта культурної спадщини (додаток Ж).
На пам\’ятки національного значення реставраційне завдання погоджується центральним органом вико-навчої влади у сфері охорони культурної спадщини та затверджується центральним спеціально уповнова-женим органом із питань містобудування та архітектури.
На пам\’ятки місцевого значення та щойно виявлені об\’єкти культурної спадщини реставраційне завдання погоджується місцевим органом у сфері охорони культурної спадщини та затверджується місцевим орга-ном містобудування та архітектури.
Право погодження та затвердження реставраційного завдання може бути делеговано відповідно до чинного законодавства.
3.2 Затверджене реставраційне завдання разом із листом-замовленням замовник передає виконавцю науково-проектної документації (проектувальнику). До нього додаються вихідні дані:
– топоплан території із зазначенням меж земельної ділянки об\’єкта культурної спадщини в масштабі 1:500 та 1:2000;
– акти технічного стану об\’єкта культурної спадщини;
– акт визначення категорії складності;
– акт втрати первісного вигляду;
– технічні умови щодо інженерного забезпечення об\’єкта культурної спадщини та матеріали, інженерно-геологічних вишукувань;
– інші вихідні дані, необхідні для проектування, на вимогу виконавця.
3.3 Науково-проектна документація розробляється на підставі договорів (контрактів), укладених між замовником та проектувальником.
3.4 Науково-проектна документація виготовляється виконавцем у чотирьох примірниках і передається замовнику для погодження та затвердження згідно з цими нормами. Один екземпляр затвердженої науково-проектної документації передається в архів (центр документації) відповідного державного органу

збереження пам\’яток, другий – генпідрядній організації для ведення ремонтно-реставраційних робіт, третій – повертається виконавцю для ведення авторського нагляду та зберігання в його архіві.
На прохання замовника можуть бути виготовлені додаткові примірники науково-проектної документації за додаткову оплату.
3.5 Науково-проектна документація, розрахунки, матеріали експертизи підлягають архівному зберіганню згідно з чинними нормативними документами та правилами.
3.6 Дослідження та фіксація об\’єкта культурної спадщини продовжуються в ході виконання реставра-ційних робіт і можуть здійснюватися в рамках науково-технічного супроводу та авторського
нагляду за реставрацією пам\’ятки.
3.7 При виявленні в процесі, виконання комплексних наукових досліджень або реставраційних робіт да-них, які вимагають внесення змін до науково-проектної документації або виконання реставраційних робіт, необхідно про це інформувати всіх учасників реставраційного процесу для прийняття рішення та погоджен-ня змін.
Внесення змін оформляється відповідними актами та коригуваннями (доповненнями) проектної докуме-нтації, погодженими з органами, що затверджували проектну документацію, та інвестором (за необхідності).
За необхідності внесення змін до науково-проектної документації укладаються окремі (або додаткові) угоди.
3.8 Після закінчення реставрації об\’єкта культурної спадщини організацією, яка здійснює науково-проектні роботи, в трьохмісячний термін виготовляється науково-реставраційний звіт.
При виконанні робіт на пам\’ятці протягом кількох років по закінченні календарного року видається ко-роткий річний звіт про виконані роботи.
3.9 Складається звіт керівником авторського колективу або автором за участю спеціалістів, що здійс-нюють авторський нагляд за реставрацією пам\’ятки та науково-технічний супровід.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code