Натурні дослідження включають

Натурні дослідження включають:
– обміри: схематичні, архітектурні, архітектурно-археологічні;
– архітектурні дослідження;
– архітектурно-археологічні дослідження;
– інженерні дослідження;
– науково-технологічні дослідження;
– дослідження підземних частин пам\’ятки і прилеглої території.
При проведенні досліджень, пов\’язаних із виконанням експериментальних робіт на окремих ділянках, зондажів, шурфів тощо, місця їх закладання погоджуються з власником або з уповноваженим ним органом.
Зміст і порядок робіт зазначених підрозділів Комплексного наукового дослідження пам\’ятки визнача-ються ДБН В.3.2-1.
2.4.3 Результати комплексних наукових досліджень включають такі матеріали:
– виписки з архівних документів та інших джерел;
– список бібліографічних джерел та архівних справ;
– історичну довідку;
– ілюстрації (репродукції, фотографії, іконографічні матеріали, копії документів, викопіювання, фотофік-сацію інскрипцій тощо);
– обмірні креслення;
– звіт про архітектурно-археологічні дослідження;
– звіт про науково-технологічні дослідження пам\’ятки, її будівельних та оздоблювальних матеріалів із рекомендаціями щодо їх консервації;
– висновки про технічний стан об\’єкта з рекомендаціями щодо інженерно-конструкторських рішень;
– картограми стану (технічного, вологісного тощо) об\’єкта;
– звіт про підібрані аналоги та систематизацію обстежених архітектурних елементів пам\’ятки;
– історико-стилістичні аналізи будівельного розвитку будівлі пам\’ятки та інші дослідження;
– картограми періодизації будівництва (будівельних матеріалів);
– фотофіксацію натурних досліджень.
2.5 Ескізний проект реставрації* розробляється відповідно до реставраційного завдання, концептуаль-них рішень чи програми науково-реставраційних робіт, на основі результатів комплексних наукових дослі-джень і включає:
– пояснювальну записку (з обґрунтуванням проектних рішень та технологією реставраційних робіт);
– креслення;
– основні положення організації робіт;
– локальні, об\’єктні розрахунки та зведений кошторисний розрахунок вартості робіт
2.5.1 Пояснювальна записка включає:
– загальні відомості про пам\’ятку і характер її використання;
– дані про проведені натурні дослідження;
– опис існуючого вигляду та технічного стану пам\’ятки з посиланнями на відповідні інженерні висновки та рекомендації;
– опис і обґрунтування концептуальних рішень щодо реставрації пам\’ятки;
– обґрунтування проектних рішень (характеристики принципових архітектурних, інженерних і технологіч-них рішень щодо реставрації пам\’ятки з їх науковим обґрунтуванням та оцінкою);
– опис архітектурного вигляду пам\’ятки, на яку опрацьовується документація;
– пропозиції щодо графічної реконструкції;
– пропозиції з колірного вирішення фасадів і інтер\’єрів;
– пропозиції щодо реставрації пам\’яток монументального мистецтва і предметів внутрішнього оздоб-лення;
– пропозиції з благоустрою території;
– пропозиції з пристосування пам\’ятки;
– технологію реставраційних робіт із рекомендаціями щодо використання реставраційних матеріалів;
– пропозиції щодо організації робіт та їх послідовності;
– заходи щодо пожежної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища;
– техніко-економічні показники при виконанні робіт із пристосування;
– додатки: копія затвердженого реставраційного завдання на розроблення науково-проектної докумен-тації; відомості про погодження принципових рішень і протоколу обговорення проекту реставрації з рецензі-ями, акт про категорію складності пам\’ятки, акт втрати первісного вигляду пам\’ятки тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code