Вибір типу житлового будинку визначається містобудівними умовами

Вибір типу житлового будинку визначається містобудівними умовами його розміщення, а також вимогами енергозбереження. Набір типів квартир у секційних, коридорних і галерейних житлових будинках, що будуються в конкретних регіонах, визначається з урахуванням демографічних умов, а також ресурсообеспеченности житлового будівництва.
4.1.7 Квартири для інвалідів, що користуються для пересування колясками, не рекомендується проектувати в житлових будинках, у планувальних рішеннях яких є перепади рівнів між виходами зі сходових кліток і входами у квартири. При необхідності застосування таких планувальних рішень ширину сходів варто передбачати з урахуванням можливості розміщення підйомника, переміщуваного похило уздовж сходового маршу.
У квартирах, що мають два рівні, житлові приміщення для інваліда- колясочника варто проектувати на рівні входу у квартиру.
4.1.8 У будинках секційного, коридорного й галерейного типів може бути влаштований вихід із квартир першого поверху на рогуля територію, якщо в межах цієї території передбачені приквартирные ділянки.
Площа рогуля території, у тому числі розміри приквартирных ділянок, визначається у відповідності зі 2.07.01, а також з урахуванням регіональних особливостей.
Приквартирный ділянка може бути організований уздовж усього фронту квартири або окремих її приміщень.
Приквартирные ділянки не рекомендується розміщати в місцях уведення комунікацій у житловий будинок або над місцями транзитного проходу комунікацій.
4.1.9 Блокований тип багатоквартирного житлового будинку може мати об\’ємно-планувальні рішення, при яких:
– один або кілька рівнів однієї квартири розташовуються над приміщеннями іншої квартири;
– автономні житлові блоки мають загальні входи, допоміжні приміщення, горища, підпілля, шахти комунікацій, а також інженерні системи.
Блоковані будинки, автономні житлові блоки (квартири) яких не мають приміщень, розташованих над приміщеннями інших житлових блоків (квартир), загальних входів, допоміжних приміщень, горищ, підпіль, шахт комунікацій і при цьому мають самостійні системи опалення й вентиляції, а також індивідуальні уведення й підключення до зовнішніх мереж централізованих інженерних систем, проектують по 31-02.
4.1.10 Блокований тип багатоквартирного житлового будинку проектує з безпосередніми виходами на приквартирный ділянка з кожної квартири, у тому числі при розташуванні її вище першого поверху.
Розміри приквартирных ділянок для квартир блокованих житлових будинків визначаються завданням на проектування по місцевих умовах з урахуванням демографічної структури населення.
У блокованому багатоквартирному житловому будинку, як правило, передбачається розвинена номенклатура підсобних і додаткових приміщень квартир, у тому числі автостоянки, безпосередньо пов\’язані із квартирами.
Блоковані житлові будинки можуть проектувати із квартирами різної форми плану (прямокутної, Г- Образної, Т-образной, криволінійної), у тому числі позволяющей пристрій внутрішніх двориків.
Квартири, проектовані в блокованих житлових будинках, як правило, мають параметри житла підвищеного рівня комфорту.
4.1.11 Змішані типи житлових будинків ( коридорно-секційних, секційно-блокованих, галерейно- блокованих і т.п.) мають складну планувальну структуру, складену з об\’ємно-планувальних елементів, характерних для різних типів житлових будинків (Додаток Е, малюнок Е.5).
Застосування змішаних типів житлових будинків визначається містобудівними умовами їхнього розміщення й вимогами енергозбереження.
Коридорно-Секційний тип житлового будинку поєднує планувальні структури будинків секційного й коридорного типів. Планування коридорно- секційного будинку дозволяють скорочувати кількість ліфтових або лестнично- ліфтових вузлів, забезпечуючи проходи до них по коридорному поверсі, що може розташовуватися через кілька поверхів по висоті будинку (від двох до чотирьох). При цьому проміжні поверхи мають секційну структуру, а вертикальні комунікації – ліфтові або лестнично- ліфтові вузли – можуть бути включені в основний обсяг удома або розміщатися на относе від нього.
Для входу у квартири, розташовані на секційних поверхах, проектують додаткові сходові клітки, що з\’єднують рівні коридорних і секційних поверхів.
Секционно-блокированный тип житлового будинку являє собою планувальну структуру, у якій перші один або два поверхи включають квартири, що мають входи з рогуля території, а вище розташовуються квартири, поєднувані в секції. Входи у квартири, розташовувані в секційних поверхах, здійснюються по сходових клітках або за допомогою лестнично- ліфтових вузлів, у які допускається також улаштовувати входи із квартир блокованої частини житлового будинку цього типу.
Галерейно-Блокований тип житлового будинку має планувальну структуру, у якій перші один або два поверхи включають квартири, що мають входи з рогуля території, а вище розташовуються галерейні поверхи.
Входи у квартири, розташовувані на галерейних поверхах, здійснюються по відкритим сходам, сходовим кліткам або за допомогою лестнично- ліфтових вузлів, у які допускається також улаштовувати входи із квартир блокованої частини житлового будинку цього типу.

4.2 Прийоми блокування

4.2.1 Варіанти секцій для бактеризувати житлових будинків включають (Додаток Е, малюнок Е.6):
– секції з торцем ліворуч або праворуч – для однобічного блокування,
– рядові секції або поворотні з кутами повороту в 90°, 135° і іншими – для двостороннього блокування;
– поворотні секції – для трьох- або чотирибічного блокування.
Бактеризувати житлові будинки проектують із лінійним блокуванням або з формуванням кутів повороту.
Формування кутів повороту бактеризувати житлових будинків може здійснюватися за рахунок застосування:
– секцій із квартирами, що мають кімнати непрямокутних обрисів, розташованими в місцях блокування й формуючий кут повороту;
– секцій зі зламом у плані зовнішнього контуру стін при непрямокутних обрисах кімнат у квартирах, не розташованих у місці блокування;
– секцій зі зламом контуру зовнішніх стін сходової клітки або лестнично- ліфтового вузла;
– секцій зі зламом у плані контуру зовнішніх стін при непрямокутних обрисах кімнат у квартирах, не розташованих у місці блокування;
– секцій із закінченнями, що дозволяють приєднувати секції в одному й більше напрямках з поворотом під прямим і іншим кутам;
– секцій зі спеціальними закінченнями, що забезпечують поворот на 90°, формований за рахунок сполучення в зовнішньому куті приміщень квартир різних секцій;
– секцій з додатковими поворотними елементами- вставками, що включають літні приміщення, комори, житлові кімнати й т.д.
4 2.2. У коридорних і галерейних типах житлових будинків у якості поворотних об\’ємно-планувальних елементів блокування можуть бути використані лестнично- ліфтові вузли. При цьому в частині з коридорного будинку (Додаток Е, малюнок Е.7), що має широтну орієнтацію із центрально розташованим загальним внеквартирным коридором, рекомендується застосовувати дворівневі квартири, орієнтовані на протилежні сторони.
4.2.3 Для блокованих типів житлових будинків застосовуються наступні варіанти блокування квартир (Додаток Е, малюнок Е.7):
– лінійне блокування (у тому числі дзеркальна) – однорядна при необмеженій орієнтації й дворядна при обмеженій орієнтації;
– блокування зі зрушенням квартир у плані (в одну або в різні сторони, а також дзеркальна) – однорядна й дворядна;
– блокування у вигляді складних структур, у тому числі сітчастих.
Блокування квартир може здійснюватися по вертикалі, при цьому квартири верхнього рівня мають вхід з рогуля території через свою відособлену сходову клітку або сходи.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code