Наземні резервуари

Наземні резервуари обсягом 400 м3 і менш, проектовані в складі загальної групи, варто розташовувати на одній площадці (або фундаменті), поєднуючи в окремі групи загальною місткістю до 4000 м3 кожна, при цьому відстань між стінками резервуарів у такій групі не нормується, а відстань між найближчими резервуарами таких сусідніх груп варто приймати 15 м.
Відстань від цих резервуарів до резервуарів обсягом більше 400 м3 варто приймати по табл.6, але не менш 15 м.
3.4. Площа дзеркала підземного резервуара повинна становити не більше 7 000 м2, а загальна площа дзеркала групи підземних резервуарів – 14 000 м2.
Відстань між стінками підземних резервуарів однієї групи повинне бути не менш 1 м.
3.5. Відстань між стінками найближчих резервуарів, розташованих у сусідніх групах, мабуть , м:
– наземних резервуарів номінальним обсягом 20 000 м3 і більше – 60, обсягом до 20 000 м3 – 40;
– підземних резервуарів – 15.
При розміщенні кожної групи наземних резервуарів в окремому котловані або виїмці, що вміщає всю збережену в цих резервуарах рідина, відстань між верхніми брівками сусідніх котлованів або виїмок варто приймати 15 м.
3.6. По периметрі кожної групи наземних резервуарів необхідно передбачати замкнуте земляне обвалування шириною поверху не менш 0,5 м або стіну, що обгороджує, з негорючих матеріалів, розраховані на гідростатичний тиск рідини, що розлилася.
Вільний від забудови обсяг обвалованої території, утворений між внутрішніми укосами обвалування або стінами, що обгороджують, варто визначати по розрахунковому обсязі рідини, що розлилася, рівному номінальному обсягу найбільшого резервуара в групі або окремо вартого резервуара.
Висота обвалування або стіни, що обгороджує, кожної групи резервуарів повинна бути на 0,2 м вище рівні розрахункового обсягу рідини, що розлилася, але не менш 1 м для резервуарів номінальним обсягом до 10 000 м3 і 1,5 м для резервуарів обсягом 10 000 м3 і більше.
Відстань від стінок резервуарів до підошви внутрішніх укосів обвалування або до стін, що обгороджують, варто приймати не менш 3 м від резервуарів обсягом до 10 000 м3 і 6 м – від резервуарів обсягом 10000 м3 і більше.
Група з резервуарів обсягом 400 м3 і менш загальною місткістю до 4000 м3, розташована окремо від загальної групи резервуарів (за межами її зовнішнього обвалування), повинна бути обгороджена суцільним земляним валом або стіною висотою 0,8 м при вертикальних резервуарах і 0,5 м при горизонтальних резервуарах. Відстань від стінок цих резервуарів до підошви внутрішніх укосів обвалування не нормується.
3.7. Обвалування підземних резервуарів варто передбачати тільки при зберіганні в цих резервуарах нафти й мазутов. Обсяг, утворений між внутрішніми укосами обвалування, варто визначати з умови втримання рідини, що розлилася, у кількості, рівному 10% обсягу найбільшого підземного резервуара в групі
Обвалування групи підземних резервуарів для зберігання нафти й мазутов допускається не передбачати, якщо обсяг, утворений між укосами земляного полотна автомобільних доріг навколо групи цих резервуарів, задовольняє зазначеній умові.
3.8. У межах однієї групи наземних резервуарів внутрішніми земляними валами або стінами, що обгороджують, варто відокремлювати:
– кожний резервуар обсягом 20 000 м3 і більше або кілька менших резервуарів сумарною місткістю 20 000 м3;
– резервуари з маслами й мазутами від резервуарів з іншими нафтопродуктами;
– резервуари для зберігання этилированных бензинів від інших резервуарів групи.
Висоту внутрішнього земляного вала або стіни варто приймати:
1 ,3 м – для резервуарів обсягом 10 000 м3 і більше;
0,8 м – для інших резервуарів.
3.9. Резервуари в групі варто розташовувати:
– номінальним обсягом менш 1000 м3 – не більш ніж у чотири ряди;
– обсягом від 1000 до 10 000 м3 – не більш ніж у три ряди;
– обсягом 10 000 м3 і більше – не більш ніж у два ряди.
3.10. У кожну групу наземних вертикальних резервуарів, розташовуваних у два ряди й більше, допускається передбачати заїзди усередину обвалування для пересувної пожежної техніки, якщо із внутрішніх доріг і проїздів складу не забезпечується подача огнетушащих засобів у резервуари. При цьому планувальна оцінка проїзної частини заїзду повинна бути на 0,2 м вище рівні розрахункового обсягу рідини, що розлилася.
3.11. Для переходу через обвалування або стіну, що обгороджує, а також для підйому на обсипання резервуарів необхідно на протилежних сторонах огородження або обсипання передбачати сходи-переходи шириною не менш 0,7 м у кількості чотирьох – для групи резервуарів і не менш двох – для окремо вартих резервуарів.
Між переходами через обвалування й стаціонарні сходи на резервуарах варто передбачати пішохідні доріжки (тротуари) шириною не менш 0,75 м.
3.12. Усередині обвалування групи резервуарів не допускається прокладка транзитних трубопроводів. З’єднання трубопроводів, що прокладаються усередині обвалування, варто виконувати на зварюванні. Для приєднання арматур допускається застосовувати фланцеві з’єднання з негорючими прокладками.
4.1. На відкритих площадках не допускається зберігання в тарі нафтопродуктів з температурою спалаху 45° С и нижче.
4.2. Складські будинки для нафтопродуктів у тарі варто приймати:
– для легкозаймистих нафтопродуктів – одноповерховими;
– для горючих – не більше трьох поверхів при ступенях вогнестійкості цих будинків І й ІІ й одноповерховими при ступені вогнестійкості Іііа.
Для зберігання горючих нафтопродуктів у тарі допускається передбачати одноповерхові підземні спорудження.
На складах ІІІ категорії допускається для зберігання нафтопродуктів з температурою спалаху пар вище 1200 С у кількості до 60 м3 проектувати підземні спорудження з горючих матеріалів за умови засипання цих споруджень шаром землі (з ущільненням) товщиною не менш 0,2 м і пристроєм підлоги з негорючих матеріалів.
4.3. Загальна місткість одного складського будинку або площадки під навісом для нафтопродуктів у тарі не повинна перевищувати 1200 м3 легкозаймистих або 6000 м3 горючих нафтопродуктів.
При одночасному зберіганні легкозаймистих і горючих нафтопродуктів зазначена місткість установлюється по наведений- ний місткості, обумовленої з розрахунку: 1 м3 легкозаймистих нафтопродуктів прирівнюється до 5 м3 горючих нафтопродуктів.
Складські будинки й площадки під навісами для зберігання нафтопродуктів у тарі варто розділяти протипожежними перегородками 1- го типу на відсіки (приміщення) місткістю кожного не більше 200 м3 легкозаймистих і не більше 1000 м3 горючих нафтопродуктів.
4.4. Складські приміщення для зберігання нафтопродуктів у тарі повинні бути відділені від інших приміщень протипожежними перегородками 1- го типу.
4.5. У дверних прорізах внутрішніх стін і перегородок варто передбачати пороги або пандуси висотою 0,15 м.
4.6. Підлоги в складських будинках повинні бути з негорючих і не вбираючі нафтопродукти матеріалів і мати ухили для стоку рідини до лотків) приямкам і трапам. У приміщеннях категорій А и Б варто застосовувати безыскровые типи підлог у відповідності зі 2.03.13-88.
4.7. Вантажні платформи (рампи) для залізничного й автомобільного транспорту повинні бути з негорючих матеріалів. Для складів ІІІ категорії допускається проектувати вантажні платформи із трудногорючих і горючих матеріалів.
4.8. По периметрі площадок для зберігання нафтопродуктів у тарі необхідно передбачати замкнуте обвалування або стіну, що обгороджує, з негорючих матеріалів висотою до 0,5 м, для проходу або проїзду на площадку – сходів і пандуси.

Без категорії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code