Ескізні ідеї архітектури реабілітаційних центрів ветеранів / Architecture of a rehabilitation center for veterans

На території реабілітаційного комплексу розташовуватиметься:
– будинок ветеранів – тут житимуть та працюватимуть ветерани;
– Центр реабілітації – у якому відбуватимуться реабілітацію ветерани;
– Спальний корпус – де відпочиватимуть ветерани.
На території комплексу розташовуватимуться будівлі з відкритим плануванням, які будуть з’єднані між собою переходом.

 

 

У будівлі Будинку ветеранів планується розташувати:
1. Зал для загальних зборів та відпочинку ветеранів;
2. Зал для перегляду телевізійних програм;
3. Зал, де ветерани зможуть зіграти у шашки, шахи чи нарди;
4. Зал для танців;
5. Зал для проведення занять з інтересів ветеранів;
6. Зал для занять лікувальною гімнастикою;
7. Зал для групових занять ветеранів;
8. Зал для роботи над індивідуальними проектами;
9. Кабінет психолога;
10. Кабінет соціального працівника;
11. Кабінет інструктора з праці.

За типологією можна розділити центри реабілітації за таким принципом.
Ескізний проект реабілітаційного центру на 50 місць.
Проект реабілітаційного центру для інвалідів на 150 осіб.
Ескізні проекти реабілітаційних комплексів на 200 та більше місць.

В архітектурно-планувальних рішеннях реабілітаційних центрів насамперед необхідно враховувати вимоги ергономіки.
Ергономіка – наука, що вивчає закономірності взаємодії людини з навколишнім середовищем.
При проектуванні реабілітаційних центрів необхідно дотримуватись наступних принципів:
– забезпечення максимальної доступності всім груп населення з урахуванням їх індивідуальних фізичних і психологічних возможностей;
раціональне розміщення приміщень, їх взаємозв’язок;
– Створення комфортних умов праці, відпочинку, харчування;
– організація та обладнання оптимальних робочих місць;
– Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.
На 1 поверсі розміщуються приміщення для обслуговуючого персоналу та відвідувачів, а також адміністративні приміщення: кабінет директора, бухгалтерія, кабінет головного лікаря, приймальня, реєстратура, медичний кабінет, санітарні кімнати, гардероб, кімната відпочинку.

 

On the territory of the rehabilitation complex will be located:
– House of Veterans – veterans will live and work here;
– Rehabilitation Center – where veterans will undergo rehabilitation;
– Sleeping building – where veterans will rest.
The complex will include open-plan buildings connected by a walkway.

In the building of the House of Veterans it is planned to place:
1. Hall for general meetings and recreation of veterans;
2. Hall for watching television programs;
3. A hall where veterans can play checkers, chess or backgammon;
4. Hall for dancing;
5. Hall for conducting classes on the interests of veterans;
6. Hall for therapeutic exercises;
7. Hall for group lessons of veterans;
8. Hall for work on individual projects;
9. Psychologist’s office;
10. Office of a social worker;
11. Office of a labor instructor.

By typology, rehabilitation centers can be divided according to the following principle.
Draft design of a rehabilitation center for 50 people.
The project of a rehabilitation center for the disabled for 150 people.
Draft projects of rehabilitation complexes for 200 and more places.

In the architectural and planning solutions of rehabilitation centers, first of all, it is necessary to take into account the requirements of ergonomics.
Ergonomics is a science that studies the patterns of human interaction with the environment.
When designing rehabilitation centers, the following principles must be observed:
– ensuring maximum accessibility for all groups of the population, taking into account their individual physical and psychological capabilities;
rational placement of premises, their relationship;
– creation of comfortable working conditions, rest, food;
– organization and equipment of optimal workplaces;
– Compliance with labor protection and safety regulations.
On the 1st floor there are premises for attendants and visitors, as well as administrative premises: the director’s office, accounting, the head doctor’s office, reception, reception, medical office, sanitary rooms, wardrobe, rest room.

#центр #реабилитация #война #ветераны #дизайн #архитектура #проект #эскиз #center #rehabilitation #war #veterans #design #architecture #project #sketch

admin

Architect PhD Kyiv in Ukraine

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code