Компетенція органів влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад

Компетенція органів влади Автономної Республіки 
               Крим, обласних, Київської та Севастопольської 
               міських рад, обласних, Київської та 
               Севастопольської державних адміністрацій
{ Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     До  компетенції  органів  влади  Автономної  Республіки Крим, 
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських рад, обласних, 
Київської  та  Севастопольської  державних  адміністрацій  у сфері 
дорожнього  руху  належить:  {  Абзац  перший статті 5 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     прийняття нормативних актів з питань дорожнього руху та  його 
безпеки, за винятком тих, що  належать  до  компетенції  Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України; 
     затвердження регіональних програм розвитку дорожнього руху та 
його безпеки; 
     державний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про 
дорожній рух та його безпеку, за діяльністю підприємств,  установ, 
організацій незалежно від форм власності  та  господарювання  щодо 
планування та виконання заходів з безпеки дорожнього  руху,  вимог 
екологічної безпеки; 
     формування  фондів  для  фінансування  державних  програм   і 
окремих заходів, спрямованих на розвиток дорожнього руху  та  його 
безпеки; 
     забезпечення розвитку мережі  місцевих  автомобільних  доріг, 
вулиць та залізничних переїздів, їх утримання та охорони; 
     керівництво діяльністю по організації дорожнього руху; 
     організація  навчання  населення  Правил  дорожнього    руху, 
проведення виховних заходів серед  різних  соціально-вікових  груп 
населення щодо його безпеки; 
     організація  підготовки  та  підвищення  кваліфікації  водіїв 
транспортних засобів  і  розвиток  мережі  відповідних  навчальних 
закладів; 
     організація    та   здійснення   заходів   для   своєчасного 
забезпечення  потерпілих  внаслідок  дорожньо-транспортних  пригод 
екстреною  медичною  допомогою  безпосередньо на місці події та їх 
транспортування   для   надання  подальшої  медичної  допомоги  до 
відповідних  закладів охорони здоров\’я; { Абзац десятий статті 5 в 
редакції Закону N 5081-VI ( 5081-17 ) від 05.07.2012 } 
     створення  умов  для  виконання бригадами екстреної (швидкої) 
медичної   допомоги   встановленого  Кабінетом  Міністрів  України 
нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до 
пацієнта; { Абзац статті 5 в редакції Закону N 5081-VI ( 5081-17 ) 
від 05.07.2012 } 
     організація  та  фінансування    заходів,    пов\’язаних    із 
профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму; 
     керівництво роботою по пропаганді  безпеки  дорожнього  руху, 
вимог екологічної безпеки; 
     контроль за справлянням державних і місцевих податків, зборів 
та інших обов\’язкових платежів у сфері дорожнього руху; 
     організація    забезпечення    індивідуальних       власників 
транспортних засобів платними стоянками та колективними гаражами; 
     вирішення інших питань дорожнього руху. 
 
     Стаття 6. Компетенція міських рад та їх виконавчих органів, 
               районних рад та районних державних адміністрацій
{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     До компетенції міських рад та їх виконавчих органів, районних 
рад  та  районних  державних адміністрацій у сфері дорожнього руху 
належить:  {  Абзац  перший  частини  першої  статті 6 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     виконання  вимог  законодавства  та рішень органів виконавчої 
влади  про  дорожній  рух  і  його безпеку; { Абзац другий частини 
першої  статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     {  Абзац третій частини першої статті 6 виключено на підставі 
Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     розробка,  затвердження  та  реалізація  міських  і  районних 
програм розвитку дорожнього руху та його безпеки; 
     формування  міських  і  районних  фондів,  у    тому    числі 
позабюджетних,  для  фінансування  програм  і  окремих    заходів, 
спрямованих на розвиток дорожнього руху та його безпеки; 
     контроль за організацією  навчання  різних  соціально-вікових 
груп  населення  Правил  дорожнього  руху,  планування    заходів, 
пов\’язаних із  профілактикою  його  безпеки,  та  контроль  за  їх 
виконанням; 
     контроль за підготовкою і  підвищенням  кваліфікації  водіїв, 
технічним  обслуговуванням  і  ремонтом   транспортних    засобів, 
забезпеченням розвитку сфери цих послуг; 
     організація дорожнього  руху  на  території  міста  і  району 
згідно з відповідними генеральними  планами, проектами  детального 
планування та забудови населених пунктів,  автоматизованих  систем 
керування дорожнім рухом, комплексних  транспортних  схем  і  схем 
організації дорожнього руху та з екологічно безпечними умовами; 
     здійснення  та   фінансування    заходів,    пов\’язаних    із 
профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму; 
     проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху; 
     організація будівництва, реконструкції, ремонту та  утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів; 
     встановлення порядку і здійснення заходів  щодо  забезпечення 
охорони транспортних засобів на платних стоянках та в  колективних 
гаражах; 
     керівництво та контроль за діяльністю підприємств, установ  і 
організацій незалежно від  форм  власності  та  господарювання  за 
виконанням  вимог  законодавства,   рішень    органів    державної 
виконавчої влади про дорожній рух і його безпеку; 
     контроль   за   виявленням  дорожньо-транспортних  пригод  та 
впровадженням   заходів    у    місцях    їх    концентрації,   на 
аварійно-небезпечних  ділянках  вулиць,  доріг   та    залізничних 
переїздах; 
     організація  системи  заходів  щодо  медичного   забезпечення 
безпеки дорожнього руху та контроль за їх реалізацією; 
     накладання  у  межах  своєї   компетенції    адміністративних 
стягнень за порушення законодавства у  сфері  дорожнього  руху  та 
його безпеки; 
     керівництво роботою по справлянню податків, зборів  та  інших 
обов\’язкових платежів у сфері дорожнього руху. 
     Органи,  визначені  частиною  першою цієї статті, мають право 
розглядати  і  вирішувати  інші питання, які відповідно до чинного 
законодавства належать до їх відання.
{  Частина  друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 7. Компетенція сільських, селищних рад, їх виконавчих 
               органів
{ Назва статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     До компетенції сільських, селищних рад, їх виконавчих органів 
у  сфері  дорожнього  руху  належить:  {  Абзац перший статті 7 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 
16.10.2012 } 
     забезпечення   виконання   вимог   законодавства   та  рішень 
центральних  органів  виконавчої  влади з питань дорожнього руху і 
його безпеки; 
     розробка, затвердження та виконання місцевих програм  безпеки 
дорожнього руху; 
     створення позабюджетних фондів для  додаткового  фінансування 
заходів щодо безпеки дорожнього руху; 
     організація та контроль за діяльністю  підприємств  з  питань 
дорожнього руху і його безпеки; 
     сприяння   створенню  на  території  відповідного  населеного 
пункту  підприємств  і  організацій  для  надання  платних послуг, 
пов\’язаних  з  підготовкою  та  підвищенням  кваліфікації  водіїв, 
технічним обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів; { Абзац 
шостий  статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     сприяння діяльності по утриманню у безпечному для  дорожнього 
руху стані автомобільних доріг, вулиць, залізничних  переїздів  та 
їх облаштуванню об\’єктами сервісу; 
     сприяння  організації  та  здійсненню    медичної    допомоги 
потерпілим  у дорожньо-транспортних пригодах та інших заходів щодо 
медичного забезпечення безпеки дорожнього руху; 
     проведення  серед  різних  соціально-вікових  груп  населення 
профілактичних заходів щодо безпеки дорожнього руху; 
     навчання населення Правил дорожнього руху; 
     здійснення    заходів    щодо    профілактики        дитячого 
дорожньо-транспортного травматизму. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code