Основи господарської діяльності підприємств транспорту

Основи господарської діяльності підприємств транспорту 
     Перевезення пасажирів,  вантажів,  багажу та  пошти,  надання 
інших транспортних послуг, експлуатація і ремонт шляхів сполучення 
здійснюються      залізницями,      пароплавствами,     суб’єктами 
господарювання  у  морських  портах,  автомобільними, авіаційними, 
дорожніми  підприємствами та організаціями, якщо це передбачено їх 
статутами.  {  Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012 }
     Підприємства транспорту  здійснюють  перевезення  та  надання 
послуг на  основі  державних  контрактів,  державних  замовлень  і 
договорів  на  перевезення  пасажирів,  вантажів,  багажу, пошти з 
урахуванням   економічної  ефективності  провізних  та  переробних 
можливостей транспорту.
     Транспортне   експедирування   здійснюється   відповідно   до 
законодавства.  { Частина третя статті 6 в редакції Закону N 997-V 
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
     Економічні відносини підприємств транспорту,  що виникають  у 
процесі  перевезення,  грунтуються  на  принципах взаємної вигоди, 
рівної та повної відповідальності. 
     Стаття 7. Тарифи і платежі на транспорті 
     Тарифи на транспортні послуги  встановлюються  відповідно  до 
законодавства України.
     Рівень тарифів  на  транспорті  визначається  відповідно   до 
нормативних   витрат   на   одиницю   транспортної  роботи,  рівня 
рентабельності  та  оплати  податків.  Розрахунки  із  споживачами 
послуг  транспорту  загального  користування проводяться на основі 
чинних  тарифів  у  порядку,  визначеному  кодексами   (статутами) 
окремих видів транспорту та іншими актами  законодавства  України. 
Відшкодування  збитків   від   безплатних   перевезень   пільгових 
категорій  громадян  регулюється  нормативними   актами   Кабінету 
Міністрів України. ( Частина друга статті 7 із змінами,  внесеними 
згідно із Законом N 642/97-ВР від 18.11.97 )
     Збір за користування шляхами сполучення України транспортними 
засобами іноземних власників  і  плата  за  транзитні  перевезення 
здійснюються  в  порядку,  що  встановлюється  Кабінетом Міністрів 
України. 
     Стаття 8. Ліцензування окремих видів діяльності в галузі 
               транспорту 
     Ліцензування окремих  видів  діяльності  в галузі транспорту 
запроваджується з метою:
     забезпечення безпеки і надійності роботи транспорту;
     обмеження монополізму та розвитку конкуренції;
     створення рівних умов для розвитку  господарської  діяльності 
підприємств транспорту.
     Ліцензії  на провадження видів діяльності в галузі транспорту 
видаються  відповідно до законодавства. ( Частина друга статті 8 в 
редакції Закону N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )
     Разом з  ліцензією  на кожен автомобільний транспортний засіб 
видається ліцензійна картка встановленого зразка,  яка підтверджує 
право  на надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, багажу 
автомобільним транспортним засобом на підставі отриманої ліцензії. 
{  Статтю  8  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  3370-IV 
(  3370-15  )  від  19.01.2006;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 } 
     Стаття 9. Майно підприємств транспорту 
     Транспортні  засоби, споруди, фінансові ресурси, устаткування 
транспорту,   шляхи   сполучення,  закріплені  за  підприємствами, 
об\’єднаннями,  установами  та  організаціями  центрального  органу 
виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну 
політику  у  сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та 
інфраструктури, є загальнодержавною власністю і належать до єдиної 
транспортної системи.
     У загальнодержавній   власності   можуть   також   перебувати 
транспортні засоби,  споруди,  устаткування транспорту, закріплені 
за підприємствами, об\’єднаннями, установами та організаціями інших 
міністерств і відомств (відомчий транспорт).
     Транспортні засоби,  споруди, фінансові ресурси, устаткування 
транспорту    та    дорожнього    господарства,    закріплені   за 
підприємствами,  установами та організаціями місцевих Рад народних 
депутатів, належать до комунальної власності.
     Транспортні засоби,  споруди,  устаткування транспорту можуть 
перебувати    у   власності   підприємств,   об\’єднань,   установ, 
організацій і громадян. 
     Стаття 10. Вимоги до транспортних засобів 
     Транспортні засоби  повинні  відповідати   вимогам   безпеки, 
охорони праці та екології,  державним стандартам, мати відповідний 
сертифікат. 
     Стаття 11. Землі транспорту 
     Землями транспорту визнаються землі,  надані  в  користування 
підприємствам   і  організаціям  транспорту  згідно  із  Земельним 
кодексом України  (  561-12  ),  для  виконання  покладених на них 
завдань  щодо  експлуатації,  ремонту,  вдосконалення  і  розвитку 
об\’єктів транспорту.
     Розміри земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей, 
визначаються відповідно до затверджених  у  встановленому  порядку 
норм або проектно-технічної документації.
     Розміщення споруд та інших  об\’єктів  транспорту  на  землях, 
наданих  в користування підприємствам транспорту,  здійснюється за 
погодженням   з   місцевими  органами  влади  і  самоврядування  з 
урахуванням   особливостей,  передбачених  спеціальними  законами. 
{  Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012 }
     Підприємства транспорту        зобов\’язані        раціонально 
використовувати надані їм земельні ділянки, не порушувати інтереси 
інших  землекористувачів  (у  тому числі орендарів),  не допускати 
заболочення,   погіршення   якості   земель   і   забруднення   їх 
промисловими  та  іншими відходами,  неочищеними стоками,  вживати 
заходів для захисту грунтів  від  ерозії,  здійснювати  укріплення 
ярів,  крутих схилів, пісків, а також додержувати інших вимог щодо 
охорони земель.
     Відповідальність за   утримання  в  належному  стані  земель, 
наданих у користування підприємствам і організаціям транспорту,  і 
використання   їх   за   цільовим   призначенням  покладається  на 
керівників (власників) цих підприємств, установ і організацій.
     З метою  забезпечення  належної  експлуатації споруд та інших 
об\’єктів транспорту, а також охорони земель від негативного впливу 
зазначених    об\’єктів   на   землях,   наданих   у   користування 
підприємствам транспорту,  можуть встановлюватися охоронні зони  з 
особливими умовами землекористування. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code