Вимоги до виконання буксирувальних та маневрових операцій

Вимоги до виконання буксирувальних та маневрових операцій
1. Перелік нормативно-правових актів, основних вимог яких необхідно дотримуватись суб\’єктом господарювання при здійсненні своєї діяльності
Суб\’єкти господарювання повинні у своїй діяльності з урахуванням району плавання судна дотримуватися відповідних організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог, керуючись чинним законодавством України, міжнародними вимогами, зокрема:
Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року з поправками (СОЛАС 74);
Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року з поправками (ПДНВ 78/95);
Конвенції про міжнародні правила запобігання зіткненню суден у морі 1972 року з поправками (МПЗЗС 72);
Міжнародної конвенції про пошук і рятування на морі 1979 року з поправками (SAR 79);
Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 року із змінами та доповненнями, внесеними Протоколом 1978 року (MAPПОЛ 73/78);
Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 року;
Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і запобіганням забрудненню, прийнятого резолюцією А.741(18) ІМО, з поправками, внесеними до нього резолюцією MSC.104(73) Комітету з безпеки на морі ІМО (МКУБ);
Міжнародного кодексу про охорону суден і портових засобів 2002 року (ОСПЗ);
Кодексу торговельного мореплавства України;
Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року  № 545, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за  № 353/8952 (із змінами);
Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року № 904, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за № 1193/8514 (із змінами);
Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29 травня 2006 року № 516, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 9 серпня 2006 року за № 959/12833 (із змінами).
2. Кваліфікаційні вимоги
Кваліфікація усіх фахівців, що залучаються до роботи, має відповідати вимогам чинного законодавства України і міжнародним вимогам з питань безпеки судноплавства і запобігання забрудненню довкілля із суден.
До роботи на суднах допускаються капітани та інші члени екіпажу, які мають відповідну кваліфікацію та стан здоров\’я, що підтверджено документами, передбаченими та виданими відповідно до вимог чинного законодавства.
У кожній компанії, що володіє або оперує суднами, які мають відповідати вимогам Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року з поправками (СОЛАС-74), Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів 2002 року (ОСПЗ), у головному офісі повинен бути призначений офіцер охорони компанії, а на кожному судні – офіцер охорони портових засобів (судна) чи особа, що виконує ці обов\’язки за сумісництвом.
3. Організаційні вимоги
Ліцензіат повинен призначити посадову особу, відповідальну за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства, а також розроблення, підтримання та оновлення системи управління безпекою судноплавства.
Управління судном і судновим екіпажем повинна здійснювати спеціально призначена особа, відповідальна за безпеку судноплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден.
Кожне судно повинно бути зареєстроване відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Порядку ведення Державного реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року № 1069, мати назву, присвоєну йому відповідно до Порядку присвоєння судну назви, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 1998 року за № 97/2537 (із змінами), та ідентифікаційний номер ІМО відповідно до вимог Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року з поправками (СОЛАС-74) та Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним Прапором України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 14 червня 2000 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 липня 2000 року за № 388/4609 (із змінами).
Судна, що експлуатуються, повинні мати основні суднові документи згідно зі статтею 35 Кодексу торговельного мореплавства України.
Усі судна повинні бути забезпечені відповідною кількістю спеціалістів, визначеною основними судновими документами.
На суднах, що експлуатуються, ліцензіат повинен забезпечити безпечні умови і режим праці, охорону здоров\’я членів екіпажу та обладнання судна всіма необхідними для цього засобами і устаткуванням, постачання продовольства і води в достатній кількості і належної якості, належні суднові приміщення.
У головному офісі, філії ліцензіата, іншому відокремленому підрозділі та на судні повинні бути доступними для використання нормативно-правові акти, зазначені у главі 1 цього розділу, а також актуалізовані копії основних суднових документів на кожне судно.
Ліцензіат повинен укласти відповідні договори обов\’язкового страхування, передбачені Законом України «Про страхування», а саме:
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов\’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
страхування засобів водного транспорту;
страхування відповідальності суб\’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
страхування відповідальності морського судновласника.
4. Технологічні вимоги
Судна, що експлуатуються, повинні відповідати вимогам безпеки судноплавства згідно з чинним законодавством України, включаючи її міжнародні зобов\’язання, зокрема:
Правилам реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 10 квітня 2001 року № 205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 травня 2001 року за № 452/5643 (із змінами);
Міжнародній конвенції про вантажну марку 1966 року та Протоколу 1988 року до неї з поправками;
Міжнародній конвенції з обміру суден 1969 року;
Міжнародному кодексу морського перевезення небезпечних вантажів, прийнятого резолюцією MSC.122(75) Комітету з безпеки на морі ІМО.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code