Вимоги до перевезення пасажирів, багажу маломірними суднами

Вимоги до перевезення пасажирів, багажу маломірними суднами
1. Перелік нормативно-правових актів, основних вимог яких необхідно дотримуватись суб\’єктом господарювання при здійсненні своєї діяльності
Суб\’єкти господарювання повинні у своїй діяльності, з урахуванням типу, призначення та району плавання судна, дотримуватися відповідних кваліфікаційних, організаційних та технологічних вимог, керуватись міжнародними вимогами та вимогами чинного законодавства України, у тому числі:
Кодексом торговельного мореплавства України;
Водним кодексом України;
Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року № 904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за № 1193/8514 (із змінами);
Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16 лютого 2004 № 91, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за № 872/9471;
Правилами безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 16 липня 2004 року № 642, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 липня 2004 року за № 915/9514 (із змінами);
правилами користування маломірними суднами на водних об\’єктах, затвердженими відповідними рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад відповідно до вимог Водного кодексу України.
2. Кваліфікаційні вимоги
Кваліфікація усіх фахівців, що залучаються до роботи, має відповідати вимогам чинного законодавства України і міжнародним вимогам з питань безпеки судноплавства і запобігання забрудненню довкілля із суден.
До роботи на суднах допускаються капітани та інші члени екіпажу, які мають відповідну кваліфікацію та стан здоров\’я, що підтверджено документами, передбаченими та виданими відповідно до вимог чинного законодавства.
Судновласники, судноводії маломірних суден та посадові особи,  відповідальні за експлуатацію та користування цими суднами і базами для їх стоянок, зобов\’язані дотримуватись вимог відповідних правил користування маломірними суднами на водних об\’єктах, затверджених відповідними рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами відповідно до вимог Водного кодексу України та інших нормативно-правових актів з безпеки судноплавства, запобігання нещасним випадкам на воді та забрудненню довкілля із суден.
3. Організаційні вимоги
Управління суднами і судновими екіпажами повинна здійснювати спеціально призначена особа, відповідальна за безпеку судноплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден.
Ліцензіат повинен призначити посадових осіб, відповідальних за експлуатацію та користування суднами, розміщення їх на базах для стоянок маломірних (малих) суден, за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства, а також розроблення, підтримання та оновлення системи управління безпекою судноплавства.
Кожне судно повинно бути зареєстроване відповідно до Порядку ведення Державного реєстру України і Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року № 1069, мати назву, присвоєну йому відповідно до Порядку присвоєння судну назви, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 1998 року за № 97/2537 (із змінами).
Судна, що експлуатуються, повинні мати основні суднові документи згідно зі статтею 35 Кодексу торговельного мореплавства України.
Усі судна повинні бути забезпечені відповідною кількістю спеціалістів, визначеною основними судновими документами.
Ліцензіат повинен забезпечити на суднах, що експлуатуються, безпечні умови і режим праці на судні, охорону здоров\’я членів екіпажу та обладнання судна всіма необхідними для цього засобами і устаткуванням, постачання продовольства і води в достатній кількості і належної якості, належні суднові приміщення.
Ліцензіат повинен укласти відповідні договори обов\’язкового страхування, передбачені Законом України «Про страхування», а саме:
страхування засобів водного транспорту;
страхування відповідальності морського судновласника;
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов\’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам.
У головному офісі, філії ліцензіата, іншому відокремленому підрозділі та на судні повинні бути доступними для використання нормативно-правові акти, зазначені у главі 1 цього розділу, а також актуалізовані копії основних суднових документів на кожне судно.
4. Технологічні вимоги
Судна, що експлуатуються, повинні відповідати вимогам безпеки судноплавства, передбаченими чинним законодавством України, зокрема вимогам Кодексу торговельного мореплавства України, постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року № 814 «Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті».

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code