МАТРОС

МАТРОС
2-й клас 
Завдання та обов\’язки. Несе вахту на ходу судна на містку та  вахту на стоянці біля трапу згідно із судновим розкладом. Бере участь в: управлінні стерном, веденні належного візуального та слухового спостереження, контролі за безпечною вахтою; прибиранні палуб та суднових приміщень; суднових роботах; роботах з технічного обслуговування корпусної частини; у підготовці вантажних приміщень, вантажних засобів та інвентарю до навантаження, вивантаження та прибирання їх по-похідному; відкриванні й закриванні люків трюмів; швартовних роботах згідно із судновим розкладом; виконанні робіт з вантажних операцій. Стежить (за вказівкою помічника капітана) за: розміщенням вантажу під час вантажних операцій; надійним закріпленням люкових кришок, задраюванням горловин цистерн; справністю трубопроводів і трюмних трапів, ллял, стічних колодязів, чистотою приймальних сіток, щільним зачиненням лляльних кришок перед початком вантажних операцій; збереженням вантажу в трюмі. Не допускає розміщення в трюмі вантажних місць з несправною тарою або маркуванням, що не відповідає документації. Забезпечує порядок і чистоту в трюмі. Доповідає вахтовому помічнику капітана про виявлені порушення або пошкодження, та про припинення вантажних операцій. Контролює сепарування вантажу та, у разі необхідності, здійснює облік вантажу. Використовує аварійне обладнання встановленого на судні розкладу за тривогами. Дотримується правил охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.
Повинен знати: основи будови судна і його корпусу, призначення та розташування суднових відсіків, приміщень і систем; будову вантажних і швартовних механізмів та правила роботи на них; принцип будови і правила користування механізованими люковими закриттями; терміни та визначення, що вживаються на судні; правила користування відповідними системами внутрішньо-суднового зв\’язку та аварійної сигналізації; принцип дії та правила використання магнітних та гірокомпасів; команди, які подаються на стерно, в тому числі англійською мовою; процедуру переходу з автоматичного управління стерном на ручне та навпаки; обов\’язки, пов\’язані з веденням спостереження, зокрема, надання повідомлення про приблизний напрямок звукового сигналу, вогню чи будь-якого об\’єкту в градусах або чвертях; команди та правила спілкування з особою командного складу, яка несе вахту, стосовно обов\’язків, пов\’язаних з несенням ходової вахти; процедури залишення вахти, несення та передачі вахти; інформацію, необхідну для несення безпечної вахти; розташування на судні протипожежного обладнання, майна, інвентарю; обов\’язки в аварійній ситуації та аварійну сигналізацію; піротехнічні сигнали лиха; супутникові аварійні радіо буї і пошуково-рятувальні транспондери; умови уникнення подачі хибних сигналів лиха та дії при випадковій подачі сигналу лиха; правила користування судновими рятувальними засобами, зокрема, з ручним механічним приводом; принцип будови й правила користування засобами малої механізації під час виконання такелажних, парусних, малярних та інших суднових робіт; основні дії, пов\’язані з захистом навколишнього середовища; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов\’язків. 
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи на судні не менше двох місяців, пов\’язаний з функціями з несення ходової навігаційної вахти та виконання обов\’язків під безпосереднім керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або кваліфікованої особи рядового складу. Для зайняття на суднах посади матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту – наявність кваліфікаційного документа особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту (rating forming part of a navigational watch), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог.
1-й клас
Завдання та обов\’язки. Несе навігаційну вахту на ходу судна та на стоянці біля трапу згідно із судновим розкладом. Бере участь у: суднових роботах; роботах з технічного обслуговування корпусної частини (включаючи роботи на висоті та за бортом); підготовці вантажних пристроїв і приміщень до вантажних операцій; обробці вантажу та запасів; швартовних операціях; постановці на якір; відкритті й закритті вантажних трюмів з механізованими люковими закриттями; облаштуванні вантажних пристроїв; огляді та ремонту такелажу; безпечній експлуатації палубного обладнання та механізмів; вимірюванні рівня води в цистернах, ллялах, танках; управлінні основними приводами клінкетів на палубах; обслуговуванні ходових, стоянкових та сигнальних вогнів судна; обстеженні стану протипожежних, аварійних і рятувальних засобів; розбитті лот-ліній та вимірюванні глибини ручним лотом; технічному обслуговуванні та ремонті на судні; такелажних, парусних, малярних та інших суднових роботах з використанням засобів малої механізації; забезпеченні чистоти і порядку в штурманській та рульовій рубках; належному утриманні та зберіганні сигнальних прапорів і знаків, ручних лотів і ручного туманного горну;  застосуванні запобіжних заходів та запобіганні забруднення морського середовища. Здійснює експлуатацію чергових та робочих шлюпок, рятувальних шлюпок і плотів; керує спусканням та підняттям рятувальних, чергових та робочих шлюпок, управляє рятувальними шлюпками на веслах, під парусами, із мотором, з ручним механічним приводом. Веде обмін інформацією за допомогою світлових сигналів та  сигнальних прапорів. Дотримується правил охорони праці, протипожежного захисту, особистої гігієни та охорони навколишнього середовища.
Повинен знати: команди та правила спілкування з вахтовим помічником капітану стосовно обов\’язків, пов\’язаних з несенням вахти; порядок залишення вахти, несення та передачі вахти, інформацію, необхідну для несення безпечної вахти; порядок швартування та пов\’язаних з цим процедур, у тому числі: функції швартовних й буксирних кінців та функції кожного кінця в частині загальної системи, робоче навантаження та розривне зусилля швартовного обладнання, включаючи металеві, синтетичні і волокнисті швартовні канати, лебідки, брашпилі, шпилі, бітенги, гальмівні колодки і кнехти; процедури та порядок дій з закріплення і віддачі швартовних та буксирних кінців і канатів, включаючи троси для буксирування; порядок використання якорів під час будь-яких операцій; порядок виготовлення та встановлення кранців, штормтрапів, пластирів; порядок дій, пов\’язаних із швартуванням до буя або буїв; порядок обробки, розміщення та кріплення вантажів, зокрема, небезпечних та шкідливих речовин та рідин; вантажі та ідентифікаційні ярлики Міжнародного кодексу з морського перевезення небезпечних вантажів, а також заходи щодо конкретних типів вантажів; палубне обладнання, у тому числі: функції та використання клапанів та насосів, підйомних пристроїв, кранів, вантажних стріл та пов\’язаного з ними обладнання; функції та використання лебідок, брашпилів, шпилів та пов\’язаного з ними обладнання; люки, водонепроникні двері, ілюмінатори та пов\’язане з ними обладнання; конструкцію, використання, маркування, обслуговування та розміщення волокнистих та сталевих тросів, канатів і ланцюгів; уміння використовувати та розуміти основні сигнали при експлуатації обладнання: лебідок, брашпилів, кранів та підйомних пристроїв; уміння експлуатувати якірне обладнання за різних умов: постановка на якір, підйом якоря, закріплення якоря по-похідному, та у випадку аварії; систему сигналів під час роботи в приміщеннях і танках, що погано вентилюються; розташування баластних танків і танків прісної води, їх мірильних повітряних труб і мірильних труб вантажних приміщень; процедури та уміння: обладнати та демонтувати боцманську бесідку, підвіску, лоцманський трап, підйомник, щит від пацюків та штатний трап, використовувати навички морської практики із заплетення канату з використання вузлів, з\’єднань та стопорів; використання вантажопідйомних механізмів та устаткування, вантажопідйомних кранів та дерик-кранів і лебідок; вантажні пристрої: люки та люкові закриття, рампи, бортові (носові) кормові двері або підйомники; системи трубопроводів, зокрема, прийомні труби трюмних насосів баластної системи і колодязі; Правила підйому та спуску прапорів та основних однопрапорових сигналів (A, B, G, H, O, P, Q); правила особистої безпеки на судні та безпечного виконання суднових робіт, зокрема робіт на висоті, робіт за бортом судна, робіт у замкнених приміщеннях; системи видачі дозволів на роботу; поводження з тросами; способи підйому вантажів та методи запобігання травм спини; правила електробезпеки; правила безпека під час роботи з механізмами; правила хімічної та біологічної безпеки; засоби індивідуального захисту; запобіжні заходи із запобігання забрудненню морського середовища; використання та експлуатацію устаткування для боротьби із забрудненням; схвалені методи видалення забруднювачів моря; правила експлуатації рятувальних шлюпок і плотів та чергових шлюпок, їх спускових пристроїв та обладнання; способи виживання у морі; правила користування фарбою, мастилом, очищувальними матеріалами та обладнанням; процедури поточного технічного обслуговування та ремонту; методи підготовки суднових поверхонь до фарбування; методи безпечного видалення відходів; правила застосування, технічного обслуговування та використання ручних та електричних інструментів; порядок використання керівництв виробника стосовно безпеки та суднових інструкцій; англійську мову в межах, достатніх для розуміння команд та зрозуміння іншими членами екіпажу відносно питань, які стосуються виконання обов\’язків.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи на суднах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців. Для зайняття на суднах посади матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – наявність кваліфікаційного документу кваліфікована особа палубної команди (able seafarer deck), отриманого відповідно до вимог Конвенції ПДНВ та національних вимог.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code