Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052013 15

Організація та безпека дорожнього руху

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Градостроительная деятельность | Просмотров: 4 281

Організація та безпека дорожнього руху

 

1.9 Організація руху на вулично-дорожній мережі населених пунктів у цілому визначається відпо­відним розділом комплексної схеми транспорту та комплексною схемою (проектом) організації дорож­нього руху, розроблення яких здійснюється згідно з ДБН 360, ДБН Б. 1-2, тимчасовими нормами про­ектування комплексних схем організації дорожнього руху в містах України, іншими чинними норма­тивними документами.

1.10 Проекти окремих вулиць, доріг, площ і розташованих на них штучних споруд повинні мати рішення з їх облаштування технічними засобами організації дорожнього руху, які забезпечували б регульований, безпечний та зручний рух транспортних засобів і пішоходів, простоту візуального орієнтування водіїв і своєчасне сприйняття ними інформації про перестроювання потоків за напрямками руху. Для цього у складі проекту повинна розроблятися масштабна схема організації дорожнього руху.

1.11 Обладнання вулиць і доріг технічними засобами організації дорожнього руху повинне здій­снюватись у відповідності з чинними державними стандартами: ДСТУ 2586, ДСТУ 2587, ДСТУ 2734, ДСТУ 2735, ДСТУ 3308, ГОСТ 23453, ГОСТ 25695, РСТ УССР 1966-86.

1.12 Для виділення нерегульованих пішохідних переходів, зупинок громадського пасажирського транспорту, перехідно-швидкісних і додаткових смуг на поворотах, в'їздах-виїздах та інших ділянках, де здійснюється перетин шляхів руху транспортних засобів і пішоходів, а також зміна напрямку та швидкості руху і де необхідна підвищена безпека слід використовувати, за можливості, різнобарвні світлі покриття.

1.13 Проектна документація з будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг повинна узгоджуватись органами Державтоінспекції МВС України.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052013 15

Класифікація вулиць, доріг і площ та основні

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Градостроительная деятельность | Просмотров: 5 712

Класифікація вулиць, доріг і площ та основні

розрахункові показники для їх проектування

 

1.5 Категорії вулиць і доріг за функціональним призначенням слід приймати відповідно до класи­фікації ДБН 360, а площ за особливостями їх транспортного обслуговування згідно з таблицею 1.1.


 


Таблиця 1.1

Площі

Призначення

Під час проектування повинні передбачатися

Головні

Для руху транспорту, що обслуговує адмініст­ративні та громадські будинки і споруди, розташовані в межах площі, а також для проведення свят, народних гулянь, демонстрацій, парадів

Переважно рух пішоходів, вилучення транзитного руху транспорту

Перед значними громад­ськими спорудами і будинками (виставки, парки, торгові центри), стадіонами, палацами спорту, театрами тощо

Для під'їздів і підходів до громадських будинків і споруд та швидкої евакуації відвідувачів і глядачів, розміщення стоянок легкових автомобілів, зупинок громадського транспорту

Розподіл в одному чи різних рівнях місцевого та транзитного руху транспорту

 

Транспортні

 

Зосередження та перерозподіл транспортних потоків у місцях перехрещення або прими­кання магістральних вулиць і доріг з великою інтенсивністю руху різних видів міського транспорту з пересіканням транспортних і пішохідних потоків в одному та різних рівнях, регулювання руху на під'їздах до мостів при виході до них двох і більше вулиць або доріг

Переважно транзитний

рух транспорту

Вокзальні

 

Для забезпечення зручних під'їздів і пішо­хідних підходів до вокзалів залізничного, автомобільного, водного (морського й річко­вого) транспорту та аеропортів, розміщення автомобільних стоянок і зупинок масового громадського транспорту

Транзитний та під'їзний рух транспорту з чітким перероз­поділом за напрямками

Багатофункіональні

Для під'їздів і підходів до значних транс­портно-пересадочних вузлів, розміщення споруд приміського та міського транспорту здійснення пересадки пасажирів з одних видів транспорту на інші

Переважно під'їзний рух тран­спорту та зручний рух пішоходів до зупинок пересадки

Ринкові

Для забезпечення зручних під'їздів і підходів до ринків, розміщення зупинок громадського пасажирського та стоянок автомобільного транспорту

Переважно рух пішоходів, наявність короткочасних автостоянок, виключення транзитного руху транспорту

Передзаводські

Для організації під'їздів, розміщення зупинок громадського пасажирського та стоянок індивідуального автомобільного транспорту, евакуації працюючих

Зручне розміщення зупинок громадського пасажирського транспорту та стоянок для індивідуальних автомобілів

Примітка 1. У сільських населених пунктах, як правило, проектуються головні, вокзальні (пристанські) та

ринкові площі (майдани).

Примітка 2. Розміри площ приймаються у відповідності з проектами планування та забудови населених

пунктів, а їх проектування у плані здійснюється на основі попередньо розроблених комплексних

схем (проектів) організації дорожнього руху з урахуванням характеру, розміру та особливостей

руху транспорту і пішоходів на площі та прилеглих до неї вулиць.

 


1.6 Розрахункові швидкість та інтенсивність руху транспорту для вулиць і доріг різних категорій, за якими визначаються нормативи їх проектування у плані, поздовжньому та поперечному профілях (розділи 2, 3), слід приймати за таблицею 1.2.Таблиця 1.2

Категорії вулиць і доріг

 

Розрахункова швидкість руху одиничного легкового автомобіля, км/год

Розрахункова інтенсивність руху, прив. од./год на смугу

Міські вулиці та дороги

Магістральні дороги:

безперервного руху

регульованого руху

 

 

120

90

 

 

1200

800

 

Магістральні вулиці загальноміського значення:

безперервного руху

регульованого руху

 

 

100

90

 

 

1200

700

 

Магістральні вулиці районного значення

80

500

Вулиці та дороги місцевого значення:

житлові вулиці

дороги промислових і комунально-складських зон

проїзди

 

60

60

30

 

200

300

150

Селищні та сільські вулиці (дороги)

Селищні дороги

60

500

Головні вулиці

60

500

Житлові вулиці

60

100

Дороги виробничого призначення

30

-

Проїзди

30

25

Примітка 1. Розрахунковою швидкістю руху одиничного легкового автомобіля визначаються

геометричні параметри плану та поздовжнього профілю, а розрахунковою

інтенсивністю руху - кількість смуг руху.

 

Примітка 2. За розрахункову інтенсивність руху прийнято 80% транспортний потік, під час

якого забезпечується зниження розрахункової швидкості не більше30%.

 

Примітка 3. Пропускна здатність багатосмугової проїзної частини на перегонах

визначається з урахуванням коефіцієнта багатосмуговості, який залежно від

кількості смуги в одному напрямку, приймається: за однієї смуги – 1,0; двох –

1,9; трьох – 2, 7; чотирьох – 3,5.

 

1.7 У процесі розрахунків інтенсивності руху різних транспортних засобів їх слід приводити до легкового автомобіля, застосовуючи коефіцієнти: для тролейбуса одиничного - 3,5, зчепленого - 5,0; для інших транспортних засобів - згідно з ДБН В.2.3-4.

1.8 Розрахункові навантаження на дорожній одяг від транспортних засобів, що переважа-ють у потоці на вулицях (дорогах) різних категорій, необхідно приймати за таблицею 1.3.Таблиця 1.3


 

Категорія вулиць і доріг

 

Номінальне ста­тичне навантаження на вісь, кН

Навантаження

на колесо,кН

статичне

динамічне

Магістральні вулиці та дороги загальноміського та районного значення, житлові вулиці, дороги в промислово-складських зонах і основні проїзди найзначніших, значних і великих міст

115

 

57,5

 

74,75

 

Вулиці, дороги та проїзди інших міських і сільських населених пунктів

100

 

50,0

 

65,0

 

Пішохідні вулиці, доріжки, тротуари та велосипедні доріжки

60

 

30,0

 

39,0

 

Примітка 1. Розрахунковими можуть прийматися навантаження від конкретних транспортних засобів, проїзд

яких переважає на даній вулиці (дорозі) або окремій їх смузі руху (п. 5.6).

 

Примітка 2. У разі проектування доріг у промислових і комунально-складських зонах, на яких передбача­ється

проїзд багатоосьових багатоколісних транспортних засобів (контейнеровози, спеціалізо­вані

автопоїзди або самохідні великовантажні платформи), а також для перевірки на міцність одягів

існуючих вулиць і доріг за одиничних проїздів таких транспортних засобів, слід проводити

розрахунки на дію колісного навантаження, що замінює вплив групи поряд розташованих коліс.


 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.