Аналогові графічні матеріали схеми Зонінгу окремих частин населеного пункту можуть роздруковуватись

Аналогові графічні матеріали схеми Зонінгу окремих частин населеного пункту можуть роздруковуватись у збільшеному масштабі відповідних форматів графічних матеріалів генерального плану населеного пункту.  Додаткові демонстраційні графічні матеріали Зонінгу можуть надаватися у довільному масштабі. 5.7 Визначення меж територіальних зон території населеного пункту… Continue Reading

Зонінг містить дві невід’ємні частини: текстову та графічну.

Зонінг містить дві невід’ємні частини: текстову та графічну. 5.2 Текстова частина Зонінгу надається в вигляді пояснювальної записки і . містить: –   перелік  територіальних зон та обґрунтування їх меж, що визначаються на схемі зонування. – перелік переважних і допустимих видів… Continue Reading

Зонінг розробляється на основі генерального плану населеного пункту, плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру.

Зонінг розробляється на основі генерального плану населеного пункту, плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру. 4.2 Зонінг може розроблятися на всю територію населеного пункту або на його частину. 4.3 Розроблення Зонінгу окремих частин території населених пунктів може здійснюватись: при внесенні змін… Continue Reading

Аналогові графічні матеріали – графічні креслення Зонінгу виконані на паперових носіях у відповідному масштабі.

Аналогові графічні матеріали – графічні креслення Зонінгу виконані на паперових носіях у відповідному масштабі. Вид використання території –використання та забудова території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважний, супутній та допустимий вид використання.  Дозволений (переважний та супутній) вид використання… Continue Reading

Зонінг населеного пункту створюється з метою:

Зонінг населеного пункту створюється з метою:            – регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; – раціонального використання території населеного пункту; – створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом… Continue Reading