Капітальний та поточний ремонт об\’єктів благоустрою зеленого господарства

Капітальний та поточний ремонт об\’єктів благоустрою зеленого господарства 
     Роботи з ремонту об\’єктів благоустрою зеленого господарства 
поділяються на такі види:
     капітальний ремонт;
     поточний ремонт. 
     13.1. Капітальний  ремонт,  як  правило,  повинен проводитись 
комплексно,  включаючи зелені насадження,  паркові доріжки і алеї, 
малі   архітектурні   форми,  фонтани,  освітлення,  гідротехнічні 
споруди та будівлі, огорожі тощо.
     До капітального   ремонту   об\’єктів   благоустрою   зеленого 
господарства належать  роботи,  спрямовані  на  відновлення  їхніх 
експлуатаційних  характеристик,  підвищення  якості  озеленення та 
благоустрою шляхом  заміни  окремих  елементів  на  більш  сучасні 
конструкції та матеріали, а також садіння нових більш декоративних 
дерев та чагарників.
     13.1.1. Роботи  з  капітального  ремонту об\’єктів благоустрою 
зеленого господарства включають такі види робіт, як:
     видалення дерев та чагарників;
     омолоджування старих дерев та кущів;
     садіння нових дерев та кущів, у тому числі з грудкою землі та 
заміною рослинного ґрунту в садивних ямах повністю або частково;
     відновлення газонів,  у тому числі і з добавленням рослинного 
ґрунту;
     заміну або відновлення квітників,  розаріїв із садінням нових 
видів квітів та троянд;
     роботи, пов\’язані з відновленням родючості ґрунту;
     улаштування нового або відновлення пошкодженого  поливального 
водопроводу із заміною пошкоджених труб та водопровідної арматури;
     улаштування та ремонт дорожнього покриття паркових  доріг  та 
алей, майданчиків, пішохідних та велосипедних доріжок;
     заміна асфальтобетонного покриття доріг і  алей,  майданчиків 
на цементно-бетонні;
     вирівнювання цементобетонних плит, а також заміна їх на нові;
     виправлення в повному обсязі пошкоджень водостоків із заміною 
труб і лотків;
     ремонт і   відновлення  водопроводів  із  заміною  матеріалів 
покриття;
     установлення або заміна поребриків та бордюрних каменів;
     установлення нових та заміна застарілих  малих  архітектурних 
форм;
     ремонт із суцільним фарбуванням малих архітектурних форм;
     відбудова зруйнованих  фундаментів пам\’ятників,  декоративних 
скульптур та композицій, фонтанів, декоративних басейній тощо;
     відновлення або   повна   чи   часткова   заміна  облицювання 
фонтанів;
     демонтаж і монтаж поливальної системи в кількості 60%;
     заміна або  ремонт   електродвигунів,   насосів   та   іншого 
обладнання;
     ремонт і відновлення дренажно-меліоративної системи;
     заміна пошкоджених    та    застарілих    конструкцій    опор 
світильників, освітлювальної арматури, дротів, кабелів;
     ремонт і заміна пристовбурних решіток;
     установлення додаткових опор та світильників;
     антикорозійний захист інженерних мереж;
     відновлення або  заміна  пошкоджених   парапетів,   перильних 
огорож, сходів, підпірних стінок;
     ремонт, фарбування і відновлення огорож;
     улаштування та  відновлення або заміна зруйнованого кріплення 
схилів;
     очищення русел   річок,  водойм  від  намулів,  відкладів  та 
завалів;
     розчищення і поглиблення ставів і каналів;
     улаштування та    відновлення    пунктів    заправки    водою 
поливально-мийних машин;
     відновлення теплиць, парників для вирощування розсади та інші 
роботи, передбачені проектною документацією;
     реконструкція і формування насаджень.
     13.1.2. Порядок проведення капітального ремонту
     Капітальний ремонт об\’єкта благоустрою зеленого  господарства 
проводиться за умови наявності проектно-кошторисної документації.
     13.1.2.1. Балансоутримувач об\’єкта складає перелік  об\’єктів, 
які   підлягають  капітальному  ремонтові,  та  об\’єктів,  на  які 
потрібно розробляти проектно-кошторисну документацію на  наступний 
рік,  та  передає  до  органу  самоврядування  місцевими  органами 
самоврядування, які і включають цей перелік до фінансування.
     Балансоутримувач виконує   роботи   власними  силами  або  на 
тендерній основі визначає  генпідрядника  для  виконання  робіт  і 
проектну організацію для проведення проектних робіт.
     13.1.2.2. У  разі,  якщо  виникла   необхідність   перекриття 
вулиці,  дороги,  транзитних пішохідних доріг, рішення про початок 
та закінчення робіт приймає виконавчий  орган  міських  (селищних) 
рад.
     13.1.2.3. Під час проведення капітального  ремонту  необхідно 
всебічно використовувати матеріали,  дерева,  деревину,  придатний 
посадковий матеріал, металевий брухт, одержані в процесі виконання 
робіт.
     Замовник (балансоутримувач) разом із проектною  та  підрядною 
організаціями   безпосередньо   на  об\’єкті  уточнюють  перелік  і 
кількість матеріалів,  придатних для подальшого використання,  про 
що складають акт.
     За умови використання  таких  матеріалів  на  даному  об\’єкті 
кошторисна  вартість  об\’єкта  зменшується  на  суму  використаних 
матеріалів.  Якщо  підрядник  використовує  матеріали   на   інших 
об\’єктах,   то  сума  цих  матеріалів  теж  враховується  під  час 
розрахунків,  реалізації матеріалів,  одержаних  після  розбирання 
об\’єкта стороннім організаціям.  Кошти від їх реалізації надходять 
балансоутримувачу для подальшого проведення ремонтних робіт.
     13.1.2.4. Роботи з капітального ремонту повинні здійснюватись 
згідно  з  проектною  документацією.  Усі  незначні  відхилення  у 
процесі  проведення  робіт,  які  не  впливають  на  якість і стан 
об\’єкта, погоджуються із замовником та проектною організацією.
     Додаткові роботи,  не  передбачені  кошторисом,  оформляються 
актом за участю представників замовника,  підрядника  і  проектної 
організації.
     На кожному об\’єкті капітального ремонту виконавець робіт веде 
журнал робіт,  в якому фіксуються дати найважливіших етапів,  дані 
про якість матеріалів та посадкового матеріалу,  методи проведення 
робіт, метеорологічні умови, відхилення, допущені в процесі робіт, 
зауваження осіб, які перевіряють хід робіт.
     13.1.2.5. У  разі необхідності виконання капітального ремонту 
окремих елементів благоустрою чи вибіркових  та  нескладних  видів 
робіт  робоча  документація  складається із скороченого обсягу,  а 
саме:  стисла пояснювальна записка та дефектний акт із зазначенням 
обсягів робіт у натуральних одиницях виміру.  На основі дефектного 
акта складається кошторис,  який затверджується балансоутримувачем 
об\’єкта.
     Перелік таких об\’єктів складає балансоутримувач та  подає  на 
погодження виконавчому органу міських (селищних) рад.
     Такі обсяги робіт, як правило, виконуються балансоутримувачем 
власними силами.
     13.1.2.6. Здавання   та   приймання   виконаних    робіт    з 
капітального  ремонту  об\’єктів  благоустрою зеленого господарства 
проводиться відповідно до діючих державних будівельних  норм.  При 
цьому   додатковими   вимогами   є   визначення  кількості  дерев, 
чагарників та квітів, що не прижилися. Визначення відсотку рослин, 
що не прижилися, проводиться в такі строки:
     – для весняних посадок – восени поточного року;
     –  для  осінніх  та  зимових посадок – восени наступного року 
(потрібно керуватись Нормативами приживлюваності дерев і кущів при 
проведенні  робіт  із  озеленення міст та інших населених пунктів, 
затвердженими  наказом  Держжитлокомунгоспу України від 25.02.2005 
N  32  (  z0329-05  ),  зареєстрованими в  Мін\’юсті  24.03.2005 за 
N  329/10609). Якщо відсоток нижчий нормативного, виконавець робіт 
виконує додаткові насадження за свій рахунок.
     13.1.2.7. Догляд за зеленими насадженнями до  передачі  їх  в 
експлуатацію   повинні  здійснювати  виконавці  робіт.  Кошти  для 
догляду за зеленими насадженнями передбачає проектна організація в 
кошторисі.  За  відсутності в кошторисі коштів на ці цілі замовник 
передбачає заходи щодо догляду за зеленими насадженнями.
     13.1.2.8. Після  прийняття об\’єкта благоустрою в експлуатацію 
балансоутримувач  вносить  необхідні  зміни  в   паспорт   об\’єкта 
благоустрою.
     13.1.2.9. Приймання  робіт  з  капітального  ремонту  окремих 
елементів   благоустрою   та   нескладних  обсягів  робіт  (робоча 
документація  із  скороченого  обсягу)  проводить   комісія,   яку 
призначає   балансоутримувач.   У   складі  комісії  повинен  бути 
представник виконавчого органу міських  (селищних)  рад.  Під  час 
прийняття  в  експлуатацію  таких об\’єктів балансоутримувач у разі 
необхідності вносить зміни в паспорт об\’єкта. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code