Зонінг розробляється на основі генерального плану населеного пункту, плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру.

Зонінг розробляється на основі генерального плану населеного пункту, плану земельно-господарського устрою та містобудівного кадастру.
4.2 Зонінг може розроблятися на всю територію населеного пункту або на його частину.
4.3 Розроблення Зонінгу окремих частин території населених пунктів може здійснюватись:
при внесенні змін до генерального плану;
при необхідності визначення містобудівних умов та обмежень для відповідної території, в першу чергу, історичних ареалів населених пунктів, інвестиційно привабливих територій, територій реконструкції існуючої забудови.
обмежених фінансових можливостей та низької інвестиційної активності в розвиток те6риторії.
4.4 Розроблення Зонінгу окремих частин території населених пунктів здійснюється на основі генерального плану населеного пункту при наявності схеми зонування всієї території населеного пункту. 
4.5 Відповідно до Зонінгу та Порядку  надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх складу та змісту, затвердженого наказом  Мінрегіону  України  від  07.07.2011   № 109  та   зареєстрованого   у  Мінюсті    України    за 
№ 912/19650 від 22.07.2011, надаються містобудівні умови та обмеження для кожної конкретної земельної ділянки.
                                                                                                    
4.6 За відсутності Плану земельно-господарського устрою населеного пункту у складі генерального плану населеного пункту, у складі Зонінгу розробляється Проект землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту.
4.7 Основним документом Зонінгу  є схема зонування, яка розробляється в цифровій формі  у місцевій системі координат, прив\’язаній до державної системи координат, що дозволяє формувати її  електронне зображення або отримувати її аналоговий документ на паперових носіях необхідного масштабу. 
На  схемі зонування територія населеного пункту поділяється на територіальні зони, для кожної з яких встановлюється містобудівний регламент.
На схемі зонування відображаються:
– межі та кодові позначення встановлених Зонінгом територіальних зон (включно з підзонами у їх складі);
– межі затверджених у встановленому порядку територій об\’єктів культурної спадщини (за наявності).
Назви і кодові позначення зон (включно з підзонами у їх складі) групуються за видами. Код підзони включає код територіальної зони, в межах якої вона виділена, і порядковий номер підзони.
Містобудівними регламентами, встановленими для кожної територіальної зони (підзони), визначаються:
– види дозволеного (переважні та супутні) використання земельних ділянок;
– граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва відповідно  Порядку надання умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх складу та змісту, затвердженого наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109 та зареєстрованого у Мінюсті України за № 912/19650 від 22.07.2011).
Сукупність, видів використання та граничних параметрів переважного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва у складі містобудівного регламенту є єдиними для усіх об’єктів в межах відповідної зони, якщо інше не обумовлене у складі регламенту.
Містобудівні регламенти підзон  можуть відрізнятися від містобудівного регламенту територіальних зон за окремими показниками дозволеного будівництва.
Для кожної земельної ділянки дозволеним є таке використання, яке відповідає містобудівному регламенту відповідної зони.
Невідповідність наміру забудови встановленому  виду дозволеного використання земельних ділянок і об\’єктів,  зазначеним у містобудівному регламенті, означає, що його застосування, у відповідній територіальній зоні не допускається. Зміна параметрів земельних ділянок і об\’єктів будівництва, види використання і граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можлива лише шляхом приведення таких об\’єктів у відповідність до містобудівного регламенту або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметрам в процесі дозволеного будівництва. 
Розташування в межах земельних ділянок об’єктів соціального призначення та  супутніх видів забудови – інженерно-технічних об\’єктів, споруд, комунікацій, що забезпечують реалізацію дозволеного використання об\’єктів будівництва на  цих ділянках, є обов’язковим за умов дотримання технічних умов (норм).
4.8 Невідповідними містобудівним регламентам вважаються земельні ділянки та існуючі  об\’єкти:
– існуючі види використання земельних ділянок для містобудівних потреб і параметри  об\’єктів будівництва,  які не відповідають  видам переважного використання;
– існуючі розміри земельних ділянок для містобудівних потреб  і параметри об\’єктів будівництва, які не відповідають граничним розмірам земельних ділянок і граничним параметрам дозволеного будівництва, реконструкції об\’єктів будівництва;
– виробничі та інші об\’єкти, санітарно-захисні зони які розповсюджуються за межі виробничої території, в наслідок чого їх функціонування наносить  шкоду  об’єктам,  розташованим у межах  суміжних земельних ділянок.
4.9 Земельні ділянки та розташовані на них об\’єкти, які існували до впровадження в дію Зонінгу, граничні розміри і граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність до містобудівного регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров\’я людини, для оточуючого середовища, об\’єктів культурної спадщини.
4.10 Зміна видів використання земельних ділянок і об’єктів будівництва фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності до переліку видів переважного та супутніх видів  допустимого використання в межах  відповідної територіальної зони при  дотриманні  вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством, за умов забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості.
4.11 Перелік, кількість територіальних зон та перелік видів використання земельних ділянок визначається у залежності від особливостей населеного пункту, місцевих умов, рішень містобудівної документації.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code