ПОРЯДОК побудови Державної геодезичної мережі

ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України  від 7 серпня 2013 р. № 646 ПОРЯДОК побудови Державної геодезичної мережі Загальні положення 1. Цей Порядок визначає механізм побудови Державної геодезичної мережі із застосуванням сучасних глобальних навігаційних супутникових систем, строгих математичних методів оброблення даних та… Continue Reading

ПЕРЕЛІК земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл

Додаток 3  до Типового порядку ПЕРЕЛІК  земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл 1. Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд. 2. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього… Continue Reading

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

ЗАТВЕРДЖЕНО  постановою Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 р. № 870 ТИПОВИЙ ПОРЯДОК  видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів 1. Цей Типовий порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення… Continue Reading

Вулиці населених пунктів

Основні терміни та визначення Термін Визначення Вулиці населених пунктів Смуга міської або сільської території, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці. Дороги… Continue Reading

Земляне полотно вулиць і доріг населених пунктів проектується у комплексі з дорожнім одягом

Земляне полотновулиць і доріг населених пунктів проектується у комплексі з дорожнім одягом, виходячи з умов геометричної форми земляного полотна, стійкості конструкції дорожнього одягу та з ура­хуванням розташування проїзних частин нижче рівня прилеглих територій, газонів, тротуарів: у нульових відмітках (найбільш доцільний… Continue Reading